Τετράδιο Εργασιακών Σχέσεων

Τετράδιο Εργασιακών Σχέσεων

Οι λεπτομέρειες, οι όροι, οι κανόνες, τα δικαιώματα που διέπουν την εργασία μας στην Εθνική Τράπεζα.

Πατήστε click παρακάτω για να τους διαβάσετε αναλυτικά.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Share This

Share This

Share this post with your friends!