Εκτελεστική Γραμματεία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Επικεφαλής: Κούκος Σταύρος – Πρόεδρος  Ο.Τ.Ο.Ε. / Γραμματέας ΔΗ.ΣΥ.Ε. Τραπεζών

Μέλη:

 Παναγόπουλος Γιάννης

 – Πρόεδρος  Γ.Σ.Ε.Ε.

 Δημητριάδου Λίλα

 – Ε.Γ.  Γ.Σ.Ε.Ε.

 Βογιατζοπούλου  Βάσω

 – Ε.Γ.  Ο.Τ.Ο.Ε.

 Αρβανίτης  Γιώργος

 – Πρόεδρος  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Κήπος  Νίκος

 – Πρόεδρος  Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 Παπαϊωάννου Νίκος

 – Πρόεδρος  ΣΥΤΑΤΕ

 Πούπκος Ιωάννης

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Μότσιος Γιώργος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Μούτσης Κυριάκος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Απιδόπουλος  Άλκης

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Ασπιώτης Χρήστος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Κούτκιας Νίκος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. / τέως ProBank

 Ντεκουμές Θανάσης

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Τασιόπουλος Γιώργος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Γκοντονίδης Στέφανος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Κουτσάκας Γιώργος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Αυγερινός Στέλιος

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Μπαλαφούτη Κωνσταντίνα

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Γεωργικόπουλος Αντώνης

 – Δ.Σ.  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 Γέρουλας Θανάσης

 – Γ.Γ.  Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 Ψωμιάδης Γιάννης

 – Δ.Σ.  Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 Ψωμαδέλης Αντώνης

 – Δ.Σ.  ΣΥΤΑΤΕ

 Καρζής Νίκος

 – Δ.Σ.  ΣΥΤΑΤΕ

 Δουρδούνης  Γιάννης

 – ΕΘΝ.ΑΚ.

 Τύρος  Γιάννης

 – ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ

 Θεοδώρου Άννα

 – τέως FBB
Share This