ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016-2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΤΟΕ pdf  

ΕΣΣΕ 2016-2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε. 2016-2018 ΣΕ PDF:

E.Σ.Σ.Ε. 2016-2018

Τετράδιο Εργασιακών Σχέσεων

Τετράδιο Εργασιακών Σχέσεων

Οι λεπτομέρειες, οι όροι, οι κανόνες, τα δικαιώματα που διέπουν την εργασία μας στην Εθνική Τράπεζα.

Πατήστε click παρακάτω για να τους διαβάσετε αναλυτικά.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Oι εργασιακές σχέσεις μετά το μνημόνιο

Πανόραμα της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας 2010-2012

Κανονισμός εργασίας

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό εργασίας

Δημόσια παρέμβαση της ΟΤΟΕ για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος

Δημόσια παρέμβαση της ΟΤΟΕ για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος

Διαβάστε την επεξεργασμένη πρόταση της ΟΤΟΕ για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος