ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022-2025

ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022-2025

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ PDF

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία  το πλαίσιο συμφωνίας για τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Εθνική Τράπεζα.

Ένα πλαίσιο συμφωνίας που ολοκληρώθηκε μετά από μια σειρά συναντήσεων και δύσκολων διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση, παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα, την επιτυχημένη απεργία της 21ης Ιουνίου και χάρη στο σχέδιο, την αποφασιστικότητα, την υπευθυνότητα και τη σκληρή καθημερινή δουλειά των τελευταίων τριών μηνών.

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση προσθέτει (αύξηση επιδομάτων, πλαίσιο τηλεργασίας, κτλ.) διατηρεί και διασφαλίζει (διάρκεια σύμβασης,  κωδικοποίηση, κτλ.) τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

 

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Με τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση έγινε δεκτό και ικανοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των διεκδικήσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  Ειδικότερα:

 

Διάρκεια σύμβασης

Ο τριετής ορίζοντας της σύμβασης δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους. Προτάσεις για Επιχειρησιακή Σύμβαση μικρότερης διάρκειας μόνο αβεβαιότητα θα προκαλούσαν.

 

Προστασία της απασχόλησης

Η σχετική ρήτρα περιλαμβάνεται, και μάλιστα πιο ισχυρή, και σε αυτή τη σύμβαση.

 

Επίδομα Δικτύου

Ήταν στην αιχμή των διεκδικήσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και συνιστά μια κατάκτηση ουσιαστική και συμβολική καθώς πρόκειται για την πρώτη τόσο μεγάλη αύξηση επιχειρησιακού επιδόματος από το 2007. Αποκαθίσταται έτσι μια μεγάλη αδικία δεκαετιών και αίρεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Δίκτυο και Διοίκηση.

Η αύξηση θα υλοποιηθεί κλιμακωτά ως εξής:

 • 25% από 1/7/2022
 • 25% από 1/12/2023
 • 25% από 1/7/2024
 • 25% από 1/12/2024

 

Έτσι επιτυγχάνεται ο διπλασιασμός του επιδόματος Δικτύου και εξίσωσή του με το αντίστοιχο επίδομα των Διευθύνσεων Διοίκησης. Αφορά ≈ 3.500 συναδέλφους και στο τέλος της τριετίας θα οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση των σταθερών αποδοχών τους κατά ≈ 1.000€ ετησίως.

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες και της εκτόξευσης της ακρίβειας, συμφωνήθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων, κλιμακωτά και ανάλογα με το μικτό μηνιαίο μισθό, ως εξής:

 • 700€ για εργαζόμενους με μισθό μέχρι 2.500€
 • 400€ για εργαζόμενους με μισθό από 2.500€ – 3.500€
 • 200€ για εργαζόμενους με μισθό άνω των 3.500€.

Είναι ευνόητο ότι εφόσον οι συνθήκες δεν αλλάξουν προς το καλύτερο, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα επαναφέρει τη διεκδίκηση για οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων και τα επόμενα χρόνια.

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Υγείας μέσω της Επιχειρησιακής Σύμβασης κατά 2,35 εκατ.€ συνεχίζεται και την επόμενη τριετία.

 

Τηλεργασία

Για πρώτη φορά σε επιχείρηση της χώρας θεσμοθετείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την τηλεργασία, με κατοχύρωση μέσω Κλαδικής και Επιχειρησιακής Σύμβασης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Διάταξη για την αποσύνδεση με εξειδίκευση τεχνικών και οργανωτικών μέσων για την παρακολούθησή της
 • Προτεραιότητα στην τηλεργασία σε ειδικές ομάδες εργαζόμενων (π.χ. ΑμεΑ, φροντιστές)
 • Μικτό σύστημα εργασίας με φυσική παρουσία και τηλεργασία
 • Δυνατότητα αίτησης για τηλεργασία και από τον εργαζόμενο
 • Διαβούλευση και ενημέρωση της Διοίκησης με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ανά τρίμηνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής όσων προβλέπονται.

 

Επίδομα τρίτεκνων – πολύτεκνων

Αυξάνεται από 200€ σε 250€ μηνιαίως.

 

Επίδομα μονογονεϊκών οικογενειών

Αυξάνεται από 100€ σε 150€ μηνιαίως.

 

Αποκατάσταση Τέκνων

Συμφωνήθηκε η σύσταση επιτροπής Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού ασφαλιστικού προγράμματος για τα τέκνα των συναδέλφων που ξεκίνησαν να εργάζονται στην Τράπεζα μετά τον Αύγουστο του 2008.

 

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση εργαζόμενων για την εισαγωγή των παιδιών τους σε Α.Ε.Ι. εκτός τόπου διαμονής

Αύξηση από 500€ σε 700€.

 

Δάνεια

Συμφωνήθηκαν διατάξεις, μεταξύ άλλων, για:

 • Διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια χαμηλά επίπεδα της προηγούμενης Επιχειρησιακής Σύμβασης παρά τις εκτιμήσεις – προβλέψεις για σημαντική αύξηση των επιτοκίων στο προσεχές διάστημα.
 • Αύξηση του ορίου ατομικού δανείου προσωπικού από επτά μικτούς μισθούς σε οκτώ και από 18.000€ σε 000€.
 • Χορήγηση τριπλάσιων πόντων go4more σε ετήσια βάση (αντί διπλάσιων) για την αποπληρωμή δόσεων δανείων.

 

 

Λοιπές Παροχές

Συμφωνήθηκε:

 • η απαλλαγή των εργαζόμενων από την καταβολή προμηθειών για πληρωμή λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας μέσω e-banking ή πάγιας εντολής και αύξηση της έκπτωσης για θυρίδες από 30% σε 40%,
 • η δημιουργία ειδικού προγράμματος για την απόκτηση αυτοκινήτου μέσω Leasing.

 

Κανονισμός Εργασίας

Συμφωνήθηκε η επιτροπή που είχε θεσμοθετηθεί στην προηγούμενη Σύμβαση του 2019 να παρατείνει το έργο της με στόχο την ομογενοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων στην Τράπεζα.

Η Διοίκηση από την πρώτη συνάντηση έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της νέας Σύμβασης την εκ των προτέρων αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. άμεσα και αποφασιστικά απέρριψε τη θέση της Διοίκησης καθώς πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα διαφορετικής φύσης και βαρύτητας. Ένα τέτοιο θέμα απαιτεί σοβαρότητα, εξαντλητικό διάλογο και διαβούλευση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

 

 

Επιτροπή βίας και παρενόχλησης στην Εργασία

Συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Επιτροπή.

 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού

Προβλέπεται ειδική διάταξη για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των αναγκών της ψηφιακής εποχής.

 

Οικονομική στήριξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Λέσχης

Εξασφαλίζεται η οικονομική στήριξη των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων καθώς και η συνέχιση λειτουργίας της Λέσχης παρά τα εμπόδια που δημιούργησαν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Νόμο Χατζηδάκη.

 

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Ζούμε σε μια εποχή που:

 • η αβεβαιότητα κυριαρχεί εξαιτίας διαδοχικών, και συχνά βίαιων, μεταβολών
 • οι εξελίξεις σε οικονομικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο είναι δύσκολο να προβλεφθούν
 • το περιβάλλον στο οποίο ένα σωματείο καλείται να κινηθεί, να παρέμβει και να διεκδικήσει γίνεται ολοένα πιο πολύπλοκο και εχθρικό.

 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με σχέδιο, αποφασιστικότητα και πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους συναδέλφους, πετυχαίνει και πάλι να υπογράψει Επιχειρησιακή Σύμβαση με ικανοποιητικούς όρους κατοχυρώνοντας και διευρύνοντας τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα.

 

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι μια μεγάλη θεσμική νίκη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δεν είναι όμως το τέλος του δρόμου.

Μαζί με τους υπόλοιπους εργασιακούς θεσμούς που έχουμε κατακτήσει στην Εθνική Τράπεζα, είναι η απαραίτητη βάση για να συνεχίσουμε τον καθημερινό δύσκολο αγώνα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και την υπηρεσιακή μας προοπτική.

 

Διεκδικούμε – Διαπραγματευόμαστε – Πετυχαίνουμε!

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ

Χθες οι εργαζόμενοι, με την πρωτοφανή σε ποσοστά συμμετοχή τους στην απεργία που προκήρυξε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., έδωσαν ηχηρή απάντηση στην προκλητική στάση της Διοίκησης, όπως αυτή εκφράστηκε στις μέχρι τώρα συναντήσεις για την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Έδωσαν ξεκάθαρη εντολή στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να συνεχίσει με αποφασιστικότητα τον αγώνα για την υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, σε όλα τα επίπεδα, εφόσον απαιτηθεί.

Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν μαζικά στην κινητοποίηση στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ενάντια:

 • στην πολιτική της συνεχιζόμενης απαξίωσης του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της τράπεζας, των εργαζομένων της,
 • στα έντονα εργασιακά προβλήματα της καθημερινότητας,
 • στην ανεξέλεγκτη συρρίκνωση της τράπεζας και της μείωσης του προσωπικού,
 • στην καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας και αβεβαιότητας στο προσωπικό,
 • στην έλλειψη προοπτικής για τους εργαζόμενους.

Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε: Οι νέες μεγάλες αλλαγές στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη την τράπεζας, είναι καταδικασμένα σε αποτυχία αν οι εργαζόμενοι δεν νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον τους.

Ήρθε η ώρα για τη Διοίκηση να ερμηνεύσει ορθά το μήνυμα της μαζικής συμμετοχής

στην απεργία και να ανταποκριθεί θετικά σε αυτά που δικαίως διεκδικούν οι εργαζόμενοι.

 • Οι εργαζόμενοι διεκδικούν και δικαιούνται μερίδιο από τα κέρδη της τράπεζας, με ουσιαστική βελτίωση των τακτικών αποδοχών τους.
 • Οι εργαζόμενοι διεκδικούν και δικαιούνται αξιοπρέπεια, σεβασμό και σταθερές εργασιακές σχέσεις.
 • Οι εργαζόμενοι διεκδικούν και δικαιούνται στήριξη του εισοδήματος τους από το ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Καλούμε τη Διοίκηση να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις, αυτή τη φορά, με θετική στάση απέναντι στα δίκαια αιτήματα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δείχνοντας στην πράξη ότι εννοεί αυτά που λέει στις διακηρύξεις της και στην επικοινωνία της με τους εργαζομένους. Με απαντήσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους και θα τους ανταμείβουν για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να είναι η Τράπεζα «όρθια».

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ!

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ

Κατεβάστε το αρχείο PDF

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ! – ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ!

Το κύμα ακρίβειας σε αγαθά και καύσιμα εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Το προσωπικό της Τράπεζας μειώνεται, τα οργανογράμματα αλλάζουν αιφνιδιαστικά, το Δίκτυο συρρικνώνεται μαζί και οι θέσεις ευθύνης όπως και η προοπτική εξέλιξης για τους εργαζόμενους.

Οι αλόγιστοι στόχοι μαζί και η υπερβολική πίεση για την επίτευξη τους έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Το ωράριο παραβιάζεται συστηματικά, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.

Οι αναξιοκρατικές προσλήψεις και τοποθετήσεις ειδικών συνεργατών σε θέσεις ευθύνης με αδιαφανείς διαδικασίες και προκλητικούς μισθούς και παροχές, απαξιώνουν το ικανότατο στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής που έβαλε «πλάτη» και κράτησε όρθια την Τράπεζα σε δύσκολους καιρούς.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πλήττεται από τη διαρκή μείωση του προσωπικού στην Τράπεζα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι απαντήσεις της Διοίκησης στο πλαίσιο αιτημάτων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση απέχουν πολύ από το να είναι «ρεαλιστικές». Αντιθέτως οι προτάσεις αυτές προκαλούν τους εργαζόμενους, γεγονός που το διαπιστώνουμε κάθε μέρα στις περιοδείες μας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους:

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ

Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων, για μία Επιχειρησιακή Σύμβαση αντάξια των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζομένων. Αντάξια των προσπαθειών τους και της συμβολής τους στην ανάπτυξη και στη θετική πορεία της Εθνικής Τράπεζας.

Ήρθε η ώρα η Διοίκηση να μετατρέψει τα «όμορφα» λόγια και τα «ευχαριστώ» των ανακοινώσεων και των e-mails της σε πράξεις και έμπρακτη στήριξη των εργαζόμενων μέσω της Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Κανείς δεν μπορεί να «παίζει» με τις ζωές μας!

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ! – ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΛΕΡΓΑΖΕΤΑΙ!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ-ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ-ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ       

      (π.χ. ειδικοί συνεργάτες από Συνεταιριστικές, Ι.Κ.Υ., τέκνα θανόντων, internship,

i-work,Εθνική Ασφαλιστική,  κτλ.)

ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κατεβάστε το αρχείο PDF

24ωρη προειδοποιητική ΑΠΕΡΓΙΑ την Τρίτη 21 Ιουνίου – Η Διοίκηση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας για την Τρίτη 21.6.2022, λόγω της προκλητικής στάσης της Διοίκησης στις μέχρι σήμερα τρεις συναντήσεις που αφορούν στη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.
Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι συγκεκριμένες:

 • Η εργασιακή καθημερινότητα σε Δίκτυο και Διοίκηση είναι πλέον πολύ δύσκολη. H στοχοθεσία στο Δίκτυο έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και δημιουργεί εξοντωτικές συνθήκες στα Καταστήματα.
 • Η συρρίκνωση του Δικτύου, που προς το παρόν πάγωσε μετά την άμεση και καθοριστική αντίδραση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., προκαλεί αντίστοιχη συρρίκνωση οργανογράμματος και θέσεων ευθύνης, γεγονός που στερεί το δικαίωμα εξέλιξης και προοπτικής σε ικανότατους συναδέλφους στο Δίκτυο.
 • Οι συνεχιζόμενες αναξιοκρατικές τοποθετήσεις Ειδικών Συνεργατών απαξιώνουν το έμπειρο και ικανότατο στελεχιακό Δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, αλλάζουν την επιχειρηματική κουλτούρα και τη στρατηγική της.
 • Το ωράριο εργασίας παραβιάζεται συστηματικά και η πίεση ξεπερνάει τα όρια, τόσο στο Δίκτυο όσο και στη Διοίκηση.
 • Η εφαρμογή του νέου Συστήματος Αξιολόγησης ασκείται με τρόπο προβληματικό για το προσωπικό, με παρεμβάσεις εκτός πλαισίου του νέου συστήματος.
 • Η εκρηκτική αύξηση της ακρίβειας μειώνει δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα.
 • Η Διοίκηση κωλυσιεργεί συστηματικά στην επίλυση σοβαρών καθημερινών προβλημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους.

Σε αυτό το περιβάλλον οι απαντήσεις που μας έδωσε η Διοίκηση στη χθεσινή τρίτη συνάντηση είναι ακόμα πολύ μακριά από τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καθώς και από τις προσδοκίες των εργαζόμενων.

Τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για το 2021 αλλά και για το α’ τρίμηνο του 2022, οφείλονται στις άοκνες προσπάθειες των συναδέλφων που συνεχίζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες να εργάζονται με αυταπάρνηση για να έχει η Τράπεζα θετικά αποτελέσματα και αναπτυξιακή πορεία για το μέλλον.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε σε αυτή την προκλητική στάση με τρόπο δυναμικό. Δυστυχώς η πληθώρα των emails της Διοίκησης για επιβράβευση των συναδέλφων, αποδεικνύονται ευχολόγια και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Η συμμετοχή ΟΛΩΝ στην απεργία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το εργασιακό μας μέλλον!

Για το αν θα έχουμε Επιχειρησιακή Σύμβαση αντάξια των αναγκών μας!

Επιχειρησιακή Σύμβαση με όρους αξιοπρέπειας, ασφάλειας και προοπτικής για όλους τους εργαζόμενους.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα ενημερώσει πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες με περιοδείες σε όλους τους χώρους εργασίας τους συναδέλφους.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!

Διεκδικούμε:

 • Προστασία της απασχόλησης.
 • Μερίδιο από τα κέρδη της τράπεζας – μισθολογικές αυξήσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα στο Δίκτυο.
 • Έκτακτη ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας.
 • Ενίσχυση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Θεσμικές και οικονομικές παρεμβάσεις στην τηλεργασία, στα δάνεια συναδέλφων, σε κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα πρόνοιας, κτλ.

Καλούμε τη Διοίκηση επιτέλους να αντιληφθεί την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και να ανταποκριθεί θετικά στα δίκαια αιτήματά μας. Σε διαφορετική περίπτωση ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά τις κινητοποιήσεις χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει. Η ευθύνη των εξελίξεων βαραίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο τη Διοίκηση.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟ ΜΗΝΥΜΑ!


ΜΗΝΥΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΣ:

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο PDF

Δεύτερη συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση

Την Τετάρτη 1/6/2022, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ε. Χατζηιωάννου και το Βοηθό Γενικό Διευθυντή κ. Γ. Αρμελινιό, για την νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Στη συνάντηση αυτή αναμέναμε τις θέσεις της Διοίκησης ως προς τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που περιλαμβάνονται στο διεκδικητικό πλαίσιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και έχουν κατατεθεί στην πλευρά της Τράπεζας τόσο με την Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση όσο και στην πρώτη συνάντηση όπου αναδείξαμε και τεκμηριώσαμε περαιτέρω τις διεκδικήσεις μας.

Σχετικά με τα αμιγώς οικονομικά αιτήματα, η Διοίκηση δεν πήρε σαφή θέση, αναφέροντας ότι βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της κοστολόγησης και μελέτης των θεμάτων. Ωστόσο, όπως μας δηλώθηκε, η σχετική επεξεργασία είναι στην τελική φάση και στην επόμενη συνάντηση θα μπορεί να τοποθετηθεί ειδικότερα δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις επί των αιτημάτων μας.

Ως προς τις θεσμικές και λοιπές διεκδικήσεις που έχει καταθέσει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η Διοίκηση, χωρίς και πάλι να τοποθετηθεί συγκεκριμένα επί των περισσότερων θεμάτων, διατύπωσε συνολικά μια πιο θετική στάση, παραπέμποντας για πιο ειδικές απαντήσεις στην επόμενη συνάντηση.

Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη συνεννόησης για τις ρυθμίσεις – στο πλαίσιο της υπό διαπραγμάτευση Επιχειρησιακής Σύμβασης – που εξειδικεύουν το θέμα της τηλεργασίας, με βάση το νομικό πλαίσιο και την Κλαδική Σύμβαση Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποστείλουμε στη Διοίκηση αναλυτικό και τεκμηριωμένο πλαίσιο για την τηλεργασία.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να συζητηθούν, προκειμένου να συμφωνηθούν μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Τράπεζας, οι διατάξεις της νέας Πολιτικής κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Η στάση της Διοίκησης στη δεύτερη συνάντηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Καταστήσαμε σαφές ότι τακτικές που δημιουργούν καθυστέρηση και μεταθέτουν την ουσία της συζήτησης στο μέλλον υπονομεύοντας  το κλίμα εμπιστοσύνης, δεν μπορούν να γίνουν και δεν θα γίνουν ανεκτές.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά μας. Απαντήσεις που θα αποδεικνύουν στην πράξη την πρόθεση της Τράπεζας για ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο (θέση που διατύπωσε και στην τελευταία συνάντηση) και θα ανοίγουν το δρόμο για την υπογραφή μιας ικανοποιητικής από κάθε άποψη Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος!

Μετά την πραγματοποίηση της τρίτης συνάντησης, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προκειμένου – ανάλογα και με τις εξελίξεις – να πάρει αποφάσεις για τις απαραίτητες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε στη συνέχεια και να καθορίσει την περαιτέρω στάση μας.

Ενωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.,

δίνουμε αποφασιστικά και δυναμικά τη μάχη για την υπογραφή

νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες

όλων των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα!

Κατεβάστε το αρχείο PDF