Η ΟΤΟΕ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 33ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της και τη συγκρότηση της Διοίκησής της σε σώμα, προχώρησε στην κατάρτιση και στην έγκριση, με συντριπτική πλειοψηφία, του πλαισίου των διεκδικήσεών της για τη νέα κλαδική ΣΣΕ 2022-2024. Η πολυσέλιδη Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση, που περιέχει τόσο τις διεκδικήσεις μας για τη νέα κλαδική ΣΣΕ, όσο και διεξοδική αιτιολόγηση-τεκμηρίωσή τους, στάλθηκε στους εργοδότες του κλάδου στις 30/12/2021.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Κατά τη διαμόρφωση των διεκδικήσεων για το περιεχόμενο της νέας κλαδικής ΣΣΕ, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ συζήτησε και συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων:

 1. Τη σημασία της κλαδικής διαπραγμάτευσης – συμφωνίας για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της εργασιακής ομαλότητας στον κλάδο.
 2. Την κατάσταση της οικονομίας, τις προϋποθέσεις και τις θετικές προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς και τις εξελισσόμενες πληθωριστικές πιέσεις στο πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.
 3. Το «πάγωμα» του κλαδικού μισθολογίου από το 2012 και τις σημαντικές μισθολογικές απώλειες που υπέστησαν μέχρι σήμερα οι τραπεζοϋπάλληλοι.
 4. Τις εξελίξεις στην απασχόληση και σε βασικά μεγέθη του κλάδου, καθώς και την ανάγκη για ένα Τραπεζικό Σύστημα κοινωνικά υπεύθυνο, που να λειτουργήσει ως μοχλός και ως στήριγμα της οικονομικής ανάπτυξης για όλους.
 5. Τις προκλήσεις της μετάβασης στην ψηφιακή Τραπεζική και την ανάγκη περαιτέρω θεσμικής και ουσιαστικής θωράκισης της Εργασίας.
 6. Τη σημασία της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για την προστασία της απασχόλησης και την ποιοτική αναβάθμιση της απόδοσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου.
 7. Την ανάγκη συλλογικής ρύθμισης της Τηλεργασίας, με βάση την από 1/7/2021 Πρόσκληση της ΟΤΟΕ.
 8. Την ανάγκη για βελτιωμένες ρυθμίσεις προστασίας της Οικογένειας και της Μητρότητας.
 9. Την αναγκαία βελτίωση λοιπών παροχών για τους εργαζόμενους του κλάδου.

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω ενέκρινε και αποφάσισε το διεκδικητικό πλαίσιο για την νέα τριετή Κλαδική Σ.Σ.Ε. το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής:

 

 1. Ρήτρα προστασίας της Απασχόλησης.
 1. Ανάκτηση απωλειών – αποκατάσταση του Ενιαίου κλαδικού ΜισθολογίουΚάλυψη των αναμενόμενων απωλειών  των εργαζομένων από τον πληθωρισμό.
 2. Κλαδική επιτροπή Ενημέρωσης και διαβούλευσης για την Τηλεργασία και τις νέες ψηφιακές εφαρμογές.
 3. Ρυθμίσεις για καθολική και αποτελεσματική εκπαίδευση – συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων του κλάδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της ψηφιακής εποχής.
 4. Ρυθμίσεις για την Τηλεργασία. Στόχος, να αντιμετωπισθούν ζητήματα ίσης μεταχείρισης, πλήρους κάλυψης του λειτουργικού κόστους για τον εργαζόμενο, διασφάλισης του χρόνου εργασίας, εξισορρόπησης εργασιακού και ιδιωτικού χρόνου και γενικότερα διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία αναδείχθηκαν από τις μέχρι σήμερα εφαρμογές της τηλεργασίας.
 5. Εξωτερίκευση εργασιών. Τέτοιες πρακτικές, είτε μέσω δανεισμού εργαζομένων, είτε με την ανάθεση υπεργολαβιών, για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών των Τραπεζών, πρέπει να εκλείψουν.
 6. Ρυθμίσεις κοινωνικής μέριμνας – στεγαστικά δάνεια. Διατήρηση των ισχυουσών ρυθμίσεων για τα στεγαστικά δάνεια των εργαζομένων του κλάδου και κατά τη διάρκεια της νέας ΣΣΕ.
 7. Συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των Τραπεζών, σύμφωνα και με την κρατούσα εταιρική πρακτική στην Ε.Ε.
 8. Βελτίωση διατάξεων για τις άδειες με αποδοχές, με έμφαση στην προστασία της Οικογένειας, της Μητρότητας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
 9. Βελτίωση ειδικών παροχών, καθώς και οικονομική ενίσχυση από τις Τράπεζες ερευνητικών-επιμορφωτικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τους εργαζόμενους του κλάδου. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η διεκδίκηση της νέας Κλαδικής ΣΣΕ μας αφορά όλους.

Αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό ασφάλειας για τους εργαζόμενους ολόκληρου του κλάδου. Αποτελεί την βάση για όλες τις παραπέρα επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., τις εξειδικεύσεις, τις συλλογικές συμφωνίες και τις παρεμβάσεις.

Η νέα κλαδική διαπραγμάτευση ξεκινά με την πρώτη συνάντηση που θα γίνει στις 10/1/22 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια (3μηνο) που προβλέπει ο νόμος. Θα είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαπραγμάτευση μέσα σε συνθήκες πανδημίας αλλά και έντονης αβεβαιότητας.

Η νέα Σ.Σ.Ε. πρέπει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις τόσο στις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων, όσο και στις νέες προκλήσεις της μετάβασης στην επόμενη μέρα της οικονομίας, του κλάδου και της ψηφιακής εποχής. 

Η πρόκληση για μια ουσιαστική, τεκμηριωμένη, αποφασιστική και αποτελεσματική διαπραγμάτευση είναι μπροστά μας.

Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αγωνιστούμε, έχοντας επίγνωση ότι τα αιτήματα του κλάδου μας είναι δίκαια και ρεαλιστικά.

Η επιτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. απαιτεί και προϋποθέτει την εγρήγορση, την ενεργή στήριξη, την ενωτική και συντονισμένη δράση όλων των Συλλόγων και των εργαζομένων του κλάδου. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΟΤΟΕ μαζί και με τους Συλλόγους – Μέλη της θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης όλων των εργαζόμενων του κλάδου. 

 

ΜΕ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ!

 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΘΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ, ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας έχει τονίσει σε κάθε ευκαιρία την αντίθεσή του στις πολιτικές συρρίκνωσης που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Με ακλόνητα επιχειρήματα έχουμε αναδείξει και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα πολλαπλά αδιέξοδα στα οποία οδηγούν αυτές οι πολιτικές και τις αρνητικές επιπτώσεις τους σε επιμέρους κρίσιμους τομείς του κοινωνικού συνόλου (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας, τοπικές κοινωνίες). Η όποια κερδοφορία που προκύπτει από τη συρρίκνωση και τη μείωση λειτουργικού κόστους και όχι από την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών, δεν είναι ούτε στέρεη, ούτε βιώσιμη, και τελικά οδηγεί σε μεγαλύτερα προβλήματα. Για εμάς, η Εθνική Τράπεζα πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό ώστε να παίξει και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε διαχρονικά στην Εθνική Οικονομία.
Οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Διοίκησης, δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους και έχουν αποδείξει, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους (capital controls, πανδημία) ότι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της Εθνικής Τράπεζας. Το ελάχιστο που απαιτούμε είναι η αναγνώριση της συμβολής των συναδέλφων στα αποτελέσματα της Τράπεζας και ο σεβασμός για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν. Αναγνώριση και σεβασμός στην πράξη και όχι στα λόγια, με ανακοινώσεις και ευχαριστήρια μηνύματα όταν στο δια ταύτα αποδεικνύεται το αντίθετο.
Και εύλογα ρωτάμε τη Διοίκηση της Τράπεζας, είναι αναγνώριση και σεβασμός προς την προσπάθεια των συναδέλφων:

 • Οι άμεσες και έμμεσες πιέσεις -με την παρότρυνση ή την ανοχή της Διοίκησης- για αποχώρηση με εθελούσια έξοδο (ακόμη και με τηλεφωνήματα εκτός ωραρίου στα σπίτια) με απειλές για δυσοίωνες εξελίξεις στη σχέση εργασίας τους με την Τράπεζα (π.χ. απειλές περί απόσχισης Διεύθυνσης που στην πράξη δεν έχει καν συσταθεί);
 • Οι εξοντωτικοί ρυθμοί σε Μονάδες Διοίκησης και σε Δίκτυο για την επίτευξη μη ρεαλιστικών στόχων;
 • Η εξωτερίκευση βασικών τραπεζικών εργασιών και η ξαφνική κατάργηση Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Τράπεζας με την αβεβαιότητα που αυτό συνεπάγεται για το εργασιακό τους μέλλον;
 • Η μετακίνηση σε νέες Διευθύνσεις χωρίς καμία προειδοποίηση, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις με κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος, σε θέσεις αναντίστοιχες με τα υπηρεσιακά προσόντα και τις δυνατότητες τους;

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Δυστυχώς με τις πράξεις της η Διοίκηση αποδεικνύει ότι επενδύει στη λογική του εκφοβισμού των εργαζόμενων και στη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, ακόμη και στα e-mail του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μετά και την τελευταία συνάντηση με τη Διοίκηση για το νέο πελατοκεντρικό, ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα της. Οι θέσεις μας είναι σαφείς και ξεκάθαρες (ανακ. Νο 103/9.12.2021).
Επαναλαμβάνουμε και ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση:

 • Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ποτέ δεν συμφώνησε -ούτε θα μπορούσε να συμφωνήσει- σε «λιτά οργανογράμματα» που περιλαμβάνουν μειώσεις θέσεων ευθύνης, μειώσεις προσωπικού στα καταστήματα και περικοπή επιδομάτων και αμοιβών.
 • Η όποια προσαρμογή στα νέα δεδομένα του Δικτύου θα πρέπει να γίνει χωρίς βλαπτική μεταβολή για οποιονδήποτε συνάδελφο είτε αυτό αφορά οργανικές θέσεις είτε μισθολογικά θέματα.
 • Κανείς εργαζόμενος δεν περισσεύει στο Δίκτυο (ούτε φυσικά στη Διοίκηση). Αντιθέτως είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για νέες προσλήψεις στο Δίκτυο Καταστημάτων.

 

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΥΠΕΤ

Συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ, το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές του χρονικού διαστήματος 22.11.2021 – 26.11.2021. Το Προεδρείο το οποίο προέκυψε μετά από μυστική ψηφοφορία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΚΛΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                    ΑΣΠΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΡΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΥΠΕΤ (PDF)

33ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Τ.Ο.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Η ΔΗΣΥΕ

Συνεχίζουμε με Ενότητα και Αγώνες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PDF

Η νίκη της ΔΗΣΥΕ στο 33ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ, αποτελεί μήνυμα συνέχειας, ελπίδας και προοπτικής για τους εργαζόμενους στον κλάδο αλλά και γενικότερα.

 • Ανανέωσε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων στην παράταξή μας, εδραιώνοντάς την ως δύναμη σταθερότητας και προοπτικής.
 • Απάντησε σε όσους επεδίωξαν να αμφισβητήσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να αποδυναμώσουν την παράταξή μας.

 

Η Δύναμη που εξασφάλισε η ΔΗΣΥΕ στη νέα ηγεσία της ΟΤΟΕ δημιουργεί νέες ελπίδες για τη πορεία του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων που θα διασφαλίσει ακόμα περισσότερο την εργασία και τα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων στη νέα εποχή.  Ταυτόχρονα, ενισχύει τις δυνατότητες του κλάδου για μια πιο ουσιαστική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε οι Τράπεζες να ανταποκριθούν σε έναν πραγματικά ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των κοινωνικών αναγκών.

 

Η ΔΗΣΥΕ είναι εδώ δυνατή, αποφασιστική και έτοιμη να πρωταγωνιστήσει αναλαμβάνοντας και όλες τις πρωτοβουλίες που θα χρειαστούν.  Να συνεργαστεί με όλες εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν πραγματικά η επόμενη μέρα να είναι η αφετηρία νέων διεκδικήσεων που θα διευρύνουν τα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα όλων των τραπεζοϋπαλλήλων.

 • Δεσμευόμαστε ως πρώτη δύναμη στον χώρο των Τραπεζών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση, με ενότητα, με σχέδιο την πορεία μας.
 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη με αίσθημα καθήκοντος, με πυξίδα αναφοράς τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του Συνεδρίου, να υλοποιήσουμε τους στόχους μας την επόμενη κρίσιμη, δύσκολη και απαιτητική περίοδο που έχουμε μπροστά μας.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΧΑΡΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΔΗ.ΣΥ.Ε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ

Συνάδελφισσες, Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 07/12/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση για το Δίκτυο, στην οποία συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής κα Θεοφιλίδη, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Χατζηιωάννου, η Β. Γενική Διευθύντρια Δικτύου κα Ναζίδου, ο Β. Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αρμελινιός και η Διευθύντρια Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων κα Δημητρίου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ – Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Η Διοίκηση παρουσίασε το επικαιροποιημένο πελατοκεντρικό σύστημα για το 2022 στο οποίο περιλαμβάνεται:

 • η ανακατανομή του προσωπικού στις νέες θέσεις ευθύνης,
 • η μετατροπή μεγάλου αριθμού θέσεων chief tellers σε θέσεις προϊσταμένων και μείωση θέσεων tellers λόγω της μειωμένης συναλλακτικής κίνησης στο Δίκτυο,
 • η συνολική αύξηση των οργανικών θέσεων υποδιευθυντών και προϊσταμένων,
 • η λειτουργία μικρού αριθμού καταστημάτων χωρίς ταμείο (tellerless).

Ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επαναλάβαμε με απόλυτο τρόπο ότι η στρατηγική συνεχούς μείωσης του εργασιακού κόστους και της συρρίκνωσης του Δικτύου είναι αδιέξοδη αλλά και βλαπτική για τις εργασιακές σχέσεις. Ξεκαθαρίσαμε ότι δε θα δεχθούμε καμία απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους που προκύπτει από την κατάργηση των θέσεων chief teller και teller και ζητήσαμε την υλική επιβράβευση όλων των συναδέλφων, σε μία εποχή υψηλών κερδών για την τράπεζα και έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά.
Επιπλέον, ζητήσαμε την παράταση της συμφωνίας για τα οδοιπορικά έξοδα μέχρι να καταλήξουμε σε μία κοινά αποδεκτή λύση για αυτό το θέμα.
Τέλος, απαιτήσαμε να σταματήσουν εδώ και τώρα οι απαράδεκτες πιέσεις από στελέχη της τράπεζας σε συναδέλφους προκειμένου να συμμετάσχουν στην εθελουσία. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει άμεση αντίδραση από την πλευρά του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Καλούμε τους συναδέλφους να μας ενημερώνουν για να προχωράμε άμεσα στις κατάλληλες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις.
Συνάδελφισσες, Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δε θα επιτρέψει οι όποιες επιχειρηματικές επιλογές της τράπεζας να πλήξουν το εισόδημα και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Αντίθετα, τον επόμενο καιρό θα διεκδικήσουμε δυναμικά αυξήσεις στις αποδοχές μας και τα θεσμικά μας δικαιώματα. Η Διοίκηση οφείλει να καταλάβει ότι τα υψηλά κέρδη προέρχονται από τη σκληρή δουλειά των εργαζομένων, οι οποίοι αξίζουν την ανάλογη ανταμοιβή.
Συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με σιγουριά και αυτοπεποίθηση για την επόμενη ημέρα!

ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ: ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΛΗΣΑΝ!

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΛΗΣΑΝ!

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΕ 12 ΣΤΙΣ 24 ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ 45% ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η «ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ»

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

ΝΙΚΗ με θριαμβευτικές διαστάσεις κατέγραψε η ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ στις εκλογές του ΤΥΠΕΤ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Οι εργαζόμενοι μίλησαν και απέδειξαν με την ψήφο τους ότι ξέρουν να εκτιμούν και να στηρίζουν εκείνους που τιμούν την εμπιστοσύνη τους με το έργο τους, την προσφορά τους και τις καθημερινές πράξεις τους, φροντίζοντας με αφοσίωση και με όλες τους τις δυνάμεις το πολύτιμο αγαθό της Υγείας.

Οι εργαζόμενοι μίλησαν και απέδειξαν με την ψήφο τους ότι ξέρουν να εκτιμούν και να στηρίζουν εκείνους που έχουν σχέδιο για να οδηγήσουν το ΤΥΠΕΤ στο μέλλον, κόντρα στις αδιέξοδες επιλογές της καταστροφολογίας, του μηδενισμού και των πεσιμιστικών διαπιστώσεων.

Η ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ και οι υποψήφιοί της συγκέντρωσαν συνολικό πανελλαδικό ποσοστό 45% στις εκλογές του ΤΥΠΕΤ. Κερδίσαμε 12 στις 24 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας απέναντί μας για πρώτη φορά έξι (!) παρατάξεις -όλες οργανωμένες και με εκλογικό μηχανισμό- που διεκδίκησαν την ψήφο των συναδέλφων.

Για το ΔΣ της Αθήνας, η παράταξή μας κέρδισε με ποσοστό 35,2% λαμβάνοντας τις 6 από τις 17 έδρες, με 20 μονάδες διαφορά από τη δεύτερη παράταξη.

Για το ΔΣ της Περιφέρειας τα ποσοστά που κατέγραψαν οι υποψήφιοι που στήριξε η παράταξή μας κερδίζοντας 6 από τις 7 έδρες έχουν ως εξής:

Διαμέρισμα Β’: Χατζηθεοδώρου Κυριάκος 71% (εκλέγεται)

Διαμέρισμα Γ’: Γκοντονίδης Στέφανος 72% (εκλέγεται)

Διαμέρισμα Δ’: Βάρελης Κώστας 46% (εκλέγεται)

Διαμέρισμα Ε’: Μαρμίδης Βασίλειος 32,5% (εκλέγεται)

Διαμέρισμα ΣΤ’: Τσατσάς Ιωάννης 72% (εκλέγεται)

Διαμέρισμα Ζ’: Αποστολάκης Ιωάννης 48,2% (εκλέγεται)

Διαμέρισμα Η’: Καζαλτζής Δημήτρης 30,6% (δεν εκλέγεται για μόλις 28 ψήφους)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όσοι το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν με πρωτοφανή στη συνδικαλιστική ιστορία του χώρου μας ψέματα, χυδαιότητα, συκοφαντία και λάσπη να θίξουν την παράταξή μας και το έργο της, σπιλώνοντας τα πρόσωπα, τους θεσμούς και τη δράση των στελεχών μας, πήραν την απάντηση που τους αξίζει από τους εργαζόμενους.

Ήταν μια αποστομωτική και καθηλωτική απάντηση που τους κατατάσσει στο συνδικαλιστικό περιθώριο, στη θέση μιας μικρής μειοψηφίας.

Οι συνάδελφοι απάντησαν κατηγορηματικά πως δεν επιθυμούν το Ταμείο Υγείας μας να αποτελεί το πεδίο μιας τέτοιας ανήθικης και χαμηλού επιπέδου αντιπαράθεσης. Όσοι το επιλέγουν αυτό, ας αντιληφθούν πως τόσο περισσότερο θα συσπειρώνουν τους εργαζόμενους γύρω από την ΔΗΣΥΕ για να ορθώνουμε ισχυρό τείχος προστασίας γύρω από τον πολύτιμο θεσμό του ΤΥΠΕΤ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΤΥΠΕΤ με τη θριαμβευτική νίκη της παράταξής μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιλογές των εργαζόμενων υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη και τις συνδικαλιστικές τους προτιμήσεις γιατί αναγνωρίζουν ότι η παράταξή μας, το ήθος και η κουλτούρα των στελεχών μας, μπορούν να ενώνουν, να συνθέτουν, να δημιουργούν, να λειτουργούν με συναδελφική αλληλεγγύη.

Οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι η ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ με πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης, χωρίς διαχωρισμούς και μικροπαραταξιακές αγκυλώσεις ήταν, είναι και θα παραμείνει μια αγκαλιά φροντίδας της Υγείας για όλους.

Γι’ αυτό θεωρούμε ότι αυτή η Νίκη της παράταξής μας ανήκει σε όλες τις εργαζόμενες και σε όλους τους εργαζόμενους! Είναι Νίκη του ΤΥΠΕΤ!

Αυτή η Νίκη έχει στον πυρήνα της την ευαισθησία και το πραγματικό ενδιαφέρον της παράταξής μας από την κορυφή της ηγεσίας της, μέχρι και όλων των στελεχών της, για τους συναδέλφους μας και τα μέλη των οικογενειών τους.

Γιατί η ευαισθησία και το πραγματικό ενδιαφέρον για την Υγεία όλων των συναδέλφων μας χωρίς διακρίσεις, φαίνεται καθημερινά στις πράξεις και όχι στα λόγια και αυτό οι συνάδελφοι το αναγνώρισαν και πάλι.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με αφοσίωση τις ανάγκες φροντίδας Υγείας όλων των ασφαλισμένων μας, αυτών στους οποίους ανήκει και θα ανήκει το ΤΥΠΕΤ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι εκλογές του ΤΥΠΕΤ ολοκληρώθηκαν και το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ξανά στο τιμόνι της ηγεσίας του με ανανεωμένη και ξεκάθαρη εντολή τη ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟ, συνεχίζει σταθερά, αποφασιστικά, υπεύθυνα και αποτελεσματικά το έργο για Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη και Προοπτική του Ταμείου μας.

Η επόμενη μέρα του Ταμείου μας έχει ήδη αρχίσει.

Έχουμε τη δυναμική και την αισιοδοξία που μας δίνει η μεγάλη μας Νίκη!

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα κάνουμε ξανά πράξη το πρόγραμμά μας, με όραμα δεκαετίας για το ΤΥΠΕΤ, γιατί πιστεύουμε στο μέλλον της Υγείας που χτίζουμε για όλους τους συναδέλφους μας.

Αναλάβαμε την ευθύνη. Θα ανταποκριθούμε!

 • Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας
 • Γιατί είναι δεδομένη η αποφασιστικότητα και η διεκδικητική μας διάθεση
 • Γιατί έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση να οδηγήσουμε το ΤΥΠΕΤ στο μέλλον, να δημιουργήσουμε το ΤΥΠΕΤ του μέλλοντος όλων μας!