Συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση για θέματα του Δικτύου Καταστημάτων

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 17/3/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση για θέματα του Δικτύου. Από την πλευρά της Διοίκησης συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ε. Χατζηιωάννου, η Β. Γενική Διευθύντρια κα Α. Ναζίδου, ο Β. Γενικός Διευθυντής κ. Γ. Αρμελινιός, ο Διευθυντής Δικτύου Α΄ κ. Δ. Ζαπάντης, ο Διευθυντής Δικτύου Β΄ κ. Χ. Πανταζής και η Διευθύντρια Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων κα  Χ. Δημητρίου.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του και ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δίκτυο. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεζών για τη νέα Κλαδική Σύμβαση που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά:

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο.Τ.Ο.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Εισαγωγικά, το Προεδρείο αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη 16/3/2022 η Τράπεζα για το έτος 2021. Η Ε.Τ.Ε. εμφάνισε κέρδη σχεδόν € 900 εκ. ενώ τα αποτελέσματα συνολικά του Κλάδου για το 2021 προσεγγίζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Με βάση τα παραπάνω, τονίσαμε ότι η πρόταση των Τραπεζών στην συνάντηση με την Ο.Τ.Ο.Ε. που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα (16/3/2022) είναι εκτός πραγματικότητας. Οι Διοικήσεις των Τραπεζών οφείλουν στην επόμενη συνάντηση (Τρίτη 22/3) να έρθουν με νέα πρόταση η οποία θα αναγνωρίζει την προσφορά των τραπεζοϋπαλλήλων και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Αναμένουμε από την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, με το ειδικό βάρος που διαθέτει και τον κρίσιμο ρόλο που παίζει διαχρονικά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις του Κλάδου, να συμβάλει με θετικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις για την Κλαδική Σύμβαση ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων και θα αναγνωρίζει την πολυετή προσφορά τους στην σταθεροποίηση και στην ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έκανε σαφές ότι διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων και θα πρωτοστατήσει σε οποιαδήποτε δράση και κινητοποίηση αποφασίσει η Ομοσπονδία, εφόσον χρειαστεί.

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Το νέο Πελατοκεντρικό μοντέλο που πρόκειται να εφαρμοσθεί τον ερχόμενο Απρίλιο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Βασίζεται σε μία σειρά δεδομένων και παραδοχών που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην εφαρμογή του. Θεωρούμε ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται δεν είναι θέσφατα και δεν μπορεί να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής δομής κάθε Καταστήματος. Οι τελικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τα αρμόδια στελέχη, που έχουν και την ευθύνη, σε συνεργασία με τα Καταστήματα.

Η Διοίκηση ενημέρωσε ότι στο νέο Πελατοκεντρικό προβλέπεται ανακατανομή του υφιστάμενου προσωπικού στις Μονάδες, με βάση τις νέες συνθήκες και αποδέχτηκε ότι δεν τίθεται θέμα «πλεονάζοντος» προσωπικού στα Καταστήματα, ανεξαρτήτως των προβλέψεων του Μοντέλου.

Απαιτήσαμε να μη χαθούν θέσεις ευθύνης και να μην υπάρξουν βλαπτικές οικονομικές μεταβολές. Ζητήσαμε για θέσεις ευθύνης που δεν προβλέπονται από την εφαρμογή του νέου μοντέλου, να παραμείνουν ως προσωποπαγείς. Μετά από την πίεση που άσκησε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η Διοίκηση δεσμεύτηκε να το επανεξετάσει και να μας απαντήσει άμεσα.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε εκ νέου και η θέση της Τράπεζας ότι οι συνάδελφοι που απασχολούνται στα Hubs που κλείνουν θα μετακινηθούν στα ενήμερα δάνεια, όπως εξάλλου είχε ζητήσει και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Τέλος, τονίσαμε ότι οι όποιες μετακινήσεις από το Δίκτυο σε κεντροποιημένες μονάδες Διοίκησης θα πρέπει να γίνονται σε εθελοντική βάση με σωστό προγραμματισμό και όχι αιφνιδιαστικά, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Καταστημάτων.

 

ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι στιγμής, η επιδιωκόμενη αποσυμφόρηση των Καταστημάτων από εργασίες που κεντροποιούνται δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αντίθετα, η βιαστική υλοποίηση της κεντροποίησης χωρίς στελέχωση με επαρκή αριθμό εργαζόμενων, έχει πολλαπλασιάσει τους χρόνους εκτέλεσης πολλών εργασιών και έχει επιβαρύνει υπέρμετρα τους εργαζόμενους στα Καταστήματα, οδηγεί σε υπερβολική πίεση και συχνή παραβίαση του ωραρίου εργασίας ενώ δημιουργεί και δυσαρέσκεια στην πελατεία. Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι στο σχεδιασμό είναι απαραίτητο να μετέχουν με τις γνώσεις τους και την πείρα τους και εργαζόμενοι του Δικτύου καθώς αυτοί είναι και οι τελικοί αποδέκτες.

Η Διοίκηση αναγνώρισε ότι το project «έχει δρόμο» και περιθώρια βελτίωσης ενώ τα επόμενα στάδια κεντροποίησης θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη και τη μέχρι σήμερα εμπειρία. Η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι πλέον στις συναντήσεις ανατροφοδότησης καλούνται και συμμετέχουν  συνάδελφοι από τα Καταστήματα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Διοίκηση δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να παρουσιάσει τα στοιχεία για τη νέα κατηγοριοποίηση των Καταστημάτων. Συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει διαβούλευση με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την κατηγοριοποίηση σε νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα.

 

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Επαναλάβαμε την πάγια θέση μας ενάντια στη συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων. Η Διοίκηση, αντίθετα με τις φήμες και τα σχετικά δημοσιεύματα, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο ή εντολή για μαζική συγχώνευση Καταστημάτων, όπως στο παρελθόν. Τυχόν συγχωνεύσεις που μπορεί να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον θα αφορούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 

TELLERLESS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και με την προγραμματισμένη άμεση ένταξη σε αυτό 5 μονάδων, θα αφορά συνολικά 8 Καταστήματα ενώ προβλέπεται και η τακτική επαναξιολόγησή του. Διευρυμένο ωράριο θα διατηρήσουν μόνο οι Μονάδες που προέρχονται από ibank stores. Τα υπόλοιπα πιλοτικά Καταστήματα θα διατηρήσουν το συμβατικό τους ωράριο και την τυπική δομή των Καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας.

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Τονίσαμε ότι η στοχοθεσία των Καταστημάτων θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, όπως άλλωστε προβλέπεται και στον Κανονισμό Αξιολόγησης, ενώ τα Καταστήματα θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή της. Δυστυχώς, έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει μέχρι και υπερδιπλασιασμός στόχων, που κατά την άποψή μας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αφόρητη πίεση που υφίσταται το Δίκτυο δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Κανείς δεν πρέπει να λησμονεί την 10ετή οικονομική κρίση καθώς και τις αιτίες που οδήγησαν το τραπεζικό σύστημα σε κρίση. Η άκριτη πίεση για επίτευξη στόχων ήταν μία από τις βασικές αιτίες.

Η Διοίκηση αντέτεινε ότι έχουν τεθεί μεγαλύτεροι στόχοι σε κατηγορίες όπου η Τράπεζα υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό και υποστήριξε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δίνονται τα κατάλληλα εργαλεία και κατευθύνσεις.

Η θέση της Τράπεζας απέναντι στον ανταγωνισμό δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι αφορμή για περαιτέρω επιβάρυνση των εργαζόμενων.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τονίσαμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνουμε ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην επαρκή εκπαίδευση του Προσωπικού και στην ανάγκη αυτή να είναι απρόσκοπτη καθώς είναι συχνό φαινόμενο η παρακολούθηση σεμιναρίων να πραγματοποιείται με παράλληλη εξυπηρέτηση της πελατείας, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή άσκηση καθηκόντων.

Η Διοίκηση συμφώνησε απόλυτα με τη θέση μας και διαβεβαίωσε ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ώστε η παρακολούθηση των σεμιναρίων να γίνεται είτε από το σπίτι είτε σε πλήρως απομονωμένο χώρο της μονάδας, χωρίς παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων.

Πλέον, αναμένουμε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και στην πράξη.

 

 Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι

Έχουμε τονίσει με κάθε ευκαιρία ότι το Δίκτυο της Τράπεζας αποτελεί προτεραιότητα για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η Διοίκηση έχει αναγνωρίσει και επαινέσει επανειλημμένα τους εργαζόμενους στα Καταστήματα για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Αυτή η αναγνώριση δεν πρέπει να μένει μόνο στα λόγια.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με συστηματικές παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία του Δικτύου, θα προασπίζει τα εργασιακά δικαιώματα όλων των συναδέλφων που έχουν υπερβάλει εαυτό, ώστε  να μπορεί σήμερα η Τράπεζα να ανακοινώνει αποτελέσματα με υψηλή κερδοφορία. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

ΑΓΟΝΗ Η 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΓΟΝΗ Η 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

 • Η αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στα θετικά αποτελέσματα των Τραπεζών είναι αδιαπραγμάτευτη
 • Οι θέσεις των Τραπεζών απέχουν πολύ ακόμα από τις διεκδικήσεις της ΟΤΟΕ
 • Η ΟΤΟΕ θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την υπογραφή μιας ικανοποιητικής ΣΣΕ

 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 Η 3η συνάντηση διαπραγμάτευσης για τη νέα Κλαδική ΣΣΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 16-3-2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από αναβολή  λόγω ανωτέρας βίας.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των Τραπεζών ανέπτυξαν τις θέσεις τους για τα μισθολογικά και τα θεσμικά θέματα της Κλαδικής ΣΣΕ, επικαλούμενοι τη δύσκολη συγκυρία και τις πρόσθετες αβεβαιότητες που η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργούν για την οικονομία και για τον κλάδο.

Αυτές οι θέσεις των Τραπεζών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την ΟΤΟΕ και απερρίφθησαν.

 Με επιχειρήματα και αποφασιστικότητα, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ ξεκαθάρισαν με όλους τους τρόπους:

 • ότι η αρνητική συγκυρία, με κύριο γνώρισμα την παραπέρα ανάφλεξη του πληθωρισμού, πλήττει πρώτα και κύρια το εισόδημα των εργαζομένων, κάτι που οφείλουν και επιβάλλεται να λάβουν σοβαρά υπόψη και οι εργοδότες του κλάδου αλλά και η κυβέρνηση.
 • ότι από τα αποτελέσματα των Τραπεζών, τις εκτιμήσεις ξένων οίκων και αναλυτών, αλλά και από τις ίδιες τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις των CEOs, επιβεβαιώνεται, η σημαντική βελτίωση των βασικών μεγεθών, η βιωσιμότητα και η ενίσχυση της κερδοφορίας των Τραπεζών, καθώς και οι θετικές προοπτικές για την πορεία τους.
 • ότι οι εργαζόμενοι στην 10ετή περίοδο της οικονομικής κρίσης έκαναν σκληρές θυσίες, στηρίζοντας ουσιαστικά τις Τράπεζες, όταν αυτές είχαν απόλυτη ανάγκη.
 • τώρα όμως είναι η σειρά των Τραπεζών, να γυρίσουν σελίδα και να δείξουν έμπρακτα την Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη και να στηρίξουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στα προηγούμενα δύσκολα χρόνια.

  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα και με επιμονή.

Συνεχίζουμε και εντείνουμε παράλληλα, τις ενέργειες ενημέρωσης και κινητοποίησης των Συλλόγων και όλων των συναδέλφων.

Ολόκληρος ο κλάδος βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική εγρήγορση και ετοιμότητα.    

 Οι μέχρι τώρα θέσεις των Τραπεζών απέχουν σημαντικά από το να ικανοποιούν τις διεκδικήσεις μας.

Η επόμενη συνάντηση διαπραγμάτευσης που ορίστηκε για την Τρίτη 22/3/2022, είναι καθοριστική για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων.

 • Καλούμε αύριο Πέμπτη 17/3/2022 και ώρα 13.30 σε τηλεδιάσκεψη τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Συλλόγων.
 • Καλούμε την Τρίτη 22/3/2022 και ώρα 12.30, σε συνεδρίαση την Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ, μετά από την 4η καθοριστική συνάντηση, για να πάρουμε αποφάσεις με στόχο την υπογραφή ικανοποιητικής ΣΣΕ.
 • Καλούμε τις Τράπεζες να προσέλθουν στην επόμενη συνάντηση διαπραγμάτευσης με ουσιαστικά βελτιωμένες προτάσεις και με πρόθεση να υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία τόσο για τα μισθολογικά θέματα, όσο και για τις σημαντικές θεσμικές διεκδικήσεις.

Τέλος ως ΟΤΟΕ, παραμένουμε αταλάντευτοι στον στόχο μας να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την υπογραφή μιας ικανοποιητικής αλλά και αξιοπρεπούς νέας Κλαδικής ΣΣΕ, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων του κλάδου και στις προκλήσεις των καιρών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

  Οι προτάσεις των Τραπεζών για τα μισθολογικά θέματα

απέχουν πολύ ακόμα από τις διεκδικήσεις του κλάδου.

 Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε νέα συνάντηση.

Κατεβάστε το αρχείο PDF

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Η 2η συνάντηση διαπραγμάτευσης για τη νέα κλαδική ΣΣΕ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18-2-2022, με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης. Σε αυτήν συμμετείχαν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ και των Τραπεζών.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των Τραπεζών επικεντρώθηκαν στα οικονομικά θέματα. Ανέπτυξαν διεξοδικά τη δική τους ανάγνωση των δυνατοτήτων και των προοπτικών του κλάδου, ανάγνωση η οποία απέχει σημαντικά τόσο από τις τεκμηριωμένες θέσεις της ΟΤΟΕ, όσο και από τις εκτιμήσεις θεσμικών φορέων και οίκων αξιολόγησης, αλλά και από τα δεδομένα των ίδιων των Τραπεζών για τη θετική τους πορεία και προοπτική.

Αναγνώρισαν την σημασία της ύπαρξης κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τον κλάδο των Τραπεζών.

Δεν αμφισβήτησαν την ύπαρξη απωλειών για τους εργαζόμενους, αλλά δεν κατέθεσαν και κάποια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη θέση.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ διαπίστωσαν ότι τόσο η οπτική, όσο και οι θέσεις των Τραπεζών, όπως αυτές παρουσιάστηκαν, απέχουν σημαντικά από τις τεκμηριωμένες και δίκαιες διεκδικήσεις του κλάδου για την ολοκλήρωση της ανάκτησης των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι, καθώς και για την κάλυψη του πληθωρισμού της επόμενης τριετίας.

 • Τόνισαν ότι με τις μειώσεις των αποδοχών, με την κλαδική ΣΣΕ του 2013-16 οι εργαζόμενοι «έβαλαν πλάτη» σε μια δύσκολη περίοδο για τις Τράπεζες, που τώρα – κατά γενική ομολογία διεθνών αναλυτών και θεσμών, οίκων αξιολόγησης, αλλά και των ίδιων των Τραπεζών – έχει ξεπεραστεί. Οι απώλειες αυτές ξεκίνησαν να ανακτώνται με την προηγούμενη κλαδική ΣΣΕ και πρέπει πλέον να ανακτηθούν μέσω της νέας Κλαδικής ΣΣΕ την επόμενη τριετία. Οφείλουν τώρα Τράπεζες και ΟΤΟΕ να κλείσουν τις παλιές εκκρεμότητες, να γυρίσουν σελίδα για τον κλάδο, για τους εργαζόμενους, για την οικονομία.
 • Κάλεσαν, τέλος, τις Τράπεζες να προσέλθουν στην επόμενη (3η) συνάντηση διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένες και ικανοποιητικές προτάσεις στα μισθολογικά θέματα, καθώς και να ανταποκριθούν θετικά στα σημαντικά θεσμικά ζητήματα, που έθεσε στη διαπραγμάτευση η ΟΤΟΕ (προστασία απασχόλησης, εκπαίδευση, εξωτερίκευση εργασιών, τηλεργασία, προστασία οικογένειας και μητρότητας κλπ).

Οι εκπρόσωποι των Τραπεζών επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν ολοκληρωμένα τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα στη νέα (3η) συνάντηση διαπραγμάτευσης, η οποία θα οριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι μέχρι τώρα θέσεις των Τραπεζών δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες του κλάδου και τις θετικές προοπτικές του για την επόμενη τριετία.

Τις αμέσως επόμενες μέρες και μέχρι την 3η συνάντηση διαπραγμάτευσης, η ΟΤΟΕ θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης όλων των Συλλόγων και των συναδέλφων, που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή αγωνιστική ετοιμότητα και εγρήγορση.

Αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να ολοκληρωθεί στέλνοντας ένα θετικό και αισιόδοξο μήνυμα προς τους εργαζόμενους του κλάδου και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Τίποτα δεν θα μας χαριστεί, εάν δεν το διεκδικήσουμε όλοι μαζί.

Με αποφασιστικότητα, ενότητα και επιμονή διεκδικούμε την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και την ομαλή μετάβαση στην νέα εποχή του τραπεζικού κλάδου.

Αταλάντευτος στόχος μας παραμένει να υπογράψουμε μια ικανοποιητική και ουσιαστική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των εργαζομένων του κλάδου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

Στο πλαίσιο του κύκλου θεσμικών συναντήσεων με τη Διοίκηση για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα, πραγματοποιήθηκε χτες 14.02.2022 συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας                                         κα Ε. Χατζηιωάννου και το Βοηθό Γενικό Διευθυντή κ. Γ. Αρμελινιό.

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάσαμε και αναλύσαμε διεξοδικά τις θέσεις μας για μια σειρά από ζητήματα με γνώμονα, όπως πάντα, την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα:

T.A.U. / HUBS

Η Διοίκηση καταρχήν διαβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή δέσμευση για υποχρεωτική μεταφορά προσωπικού στη DoValue και η πρόταση αφορούσε σε εθελοντική μετακίνηση με παροχή κινήτρων από την Τράπεζα.

 • T.A.U.: Με δεδομένες τις μεγάλες και πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν σε πολλούς χώρους της Τράπεζας, το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζήτησε την εκπόνηση ενός σχεδίου από το HR για την αξιοποίηση των συναδέλφων από τους συγκεκριμένους χώρους σε θέσεις αντίστοιχες με τα προσόντα τους. Η Διοίκηση αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία μας και δήλωσε ότι το HR, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συναδέλφων.
 • Hubs: Η θέση μας ότι οι συνάδελφοι από τα Hubs πρέπει να αξιοποιηθούν στο Δίκτυο έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος θα παρακολουθεί το θέμα από κοντά και θα παρεμβαίνει όπου και εφόσον απαιτηθεί.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Ζητήσαμε και λάβαμε τη δέσμευση της Διοίκησης για την άμεση πραγματοποίηση του Συμβουλίου Προαγωγών Ανωτάτων που εκκρεμούν, την επίσπευση των αντίστοιχων διαδικασιών για τις Προαγωγές στον Κλάδο Τεχνικού Προσωπικού και την τακτοποίηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων σχετικά με τις μετατάξεις στον Κλάδο Κύριου Προσωπικού. Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκ μέρους του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τέθηκε το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο να καθυστερεί επί μήνες και με ευθύνη της Τράπεζας η έκδοση των Π.Δ. σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Αναβαθμίσεων Εξειδικευμένου Προσωπικού. Η Διοίκηση ισχυρίστηκε ότι δεν έχουν σταλεί ακόμα τα εισηγητικά από όλες τις Διευθύνσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους και στη συνέχεια να εκδοθούν οι σχετικές Π.Δ. Η απάντηση αυτή δεν θεωρείται επαρκής και δεν μας ικανοποιεί. Ζητήσαμε την άμεση έκδοση των Π.Δ. για όσες εισηγήσεις βρίσκονται ήδη στο Προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει να πιέζει ώστε να τακτοποιηθεί η σχετική εκκρεμότητα και να μην καθυστερεί η εξέλιξη των συναδέλφων.

ΔΙΚΤΥΟ

Όπως εξηγήσαμε και στην τελευταία μας ανακοίνωση, η στήριξη του Δικτύου είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας. Σε αυτό το πλαίσιο, θέσαμε στη χθεσινή συνάντηση το θέμα της πραγματοποίησης στοχευμένων προσλήψεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με τις αποχωρήσεις εκατοντάδων συναδέλφων και έχουν σαν αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση των Καταστημάτων. Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δίκτυο, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τα αρμόδια Στελέχη της Διοίκησης.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Η Διοίκηση αναγνωρίζει τη σημασία του Ταμείου Υγείας και παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για τη στήριξή του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κατέθεσε τις προτάσεις του για την τροποποίηση ορισμένων σημείων του νέου Κανονισμού Οδοιπορικών (όριο χιλιομέτρων, χιλιομετρική αποζημίωση) λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων το τελευταίο έτος. Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τις προτάσεις μας και θα επανέλθει άμεσα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το θέμα της τηλεργασίας και των όρων υπό τους οποίους θα πραγματοποιείται αποτελεί αντικείμενο της νέας Κλαδικής Σύμβασης που διαπραγματεύεται αυτή την περίοδο η Ο.Τ.Ο.Ε. με τις διοικήσεις των Τραπεζών. Ωστόσο είναι ήδη σε ισχύ υπουργική απόφαση που υποχρεώνει τους εργοδότες να καταβάλουν την ελάχιστη προβλεπόμενη αποζημίωση σε όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Η Διοίκηση δεσμεύτηκε για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στους τηλεργαζόμενους.

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά την πρόσφατη μεταφορά μέρους της διαδικασίας χορήγησης των δανείων προσωπικού στη Διεύθυνση Προϊόντων Μ.Μ.Ε. και Δανείων Λιανικής (912) ζητήσαμε και λάβαμε από τη Διοίκηση τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφοροποίηση στην εγκριτική  διαδικασία. Τα δάνεια προσωπικού θα συνεχίσουν να δίνονται με τους όρους που προβλέπονται από τις Συλλογικές μας Συμβάσεις.

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Στη συνάντηση διατυπώσαμε την εκπεφρασμένη θέση μας ενάντια στην ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού και επαναφέραμε το θέμα της ένταξης στον Κανονισμό Εργασίας των εργαζόμενων που προέρχονται από τις τ. Συνεταιριστικές Τράπεζες, των προερχόμενων από τα προγράμματα Ι.Κ.Υ., των τέκνων θανόντων συναδέλφων κλπ. Η Διοίκηση διατύπωσε την άποψη ότι η σχετική συζήτηση πρέπει να αφορά σε όλες τις κατηγορίες των ειδικών συνεργατών.

Η ομογενοποίηση των εργασιακών σχέσεων στην Εθνική Τράπεζα είναι πάγια θέση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ωστόσο πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί χρόνο και με πολλές παραμέτρους που

πρέπει να εξεταστούν σε βάθος. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν οι εντάξεις των ως άνω συναδέλφων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Οι διατάξεις του τελευταίου εργασιακού νόμου, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην προβλεπόμενη μέσω Συλλογικών Συμβάσεων ενίσχυση δραστηριοτήτων του Συλλόγου με αποτέλεσμα αυτές να καθυστερούν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. με τις Τράπεζες για την εξεύρεση λύσης με βάση όσα προβλέπονται στις Συλλογικές μας Συμβάσεις και σε αυτή την κατεύθυνση τόσο ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. όσο και η Διοίκηση θα στηρίξουν τις προσπάθειες για οριστική επίλυση του θέματος.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στις συναντήσεις με τη Διοίκηση ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προσέρχεται με τις προτάσεις του και τα επιχειρήματά του προκειμένου να βρίσκονται λύσεις στα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε για το αμέσως επόμενο διάστημα ενημέρωση και για την εξέλιξη του προγράμματος Μετασχηματισμού.

Παράλληλα όμως με τις συναντήσεις, ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είμαστε σε διαρκή εγρήγορση για να διασφαλίσουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Διοίκησης και να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά όπου χρειάζεται για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Γι’ αυτό καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν τους εκπροσώπους του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για όλα τα θέματα, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις όπως και όποτε χρειάζεται.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ («ΚΟΥΤΑΚΙ»)

Η σημερινή ημερομηνία είναι σταθμός για τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα. Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας για το μήνα Ιανουάριο δεν υπάρχει πλέον η κράτηση που σχετίζεται με την προσωπική διαφορά. Όπως προβλέπεται στην τελευταία Επιχειρησιακή Σύμβαση που υπέγραψε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., το «κουτάκι» εξαλείφεται οριστικά από 1/1/2022. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η αποκατάσταση των απωλειών που είχαμε από το 2012 και ξεκινάει μια νέα εποχή διεκδίκησης για περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών και μισθολογικών μας δικαιωμάτων. Η αποκατάσταση των απωλειών ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη ήταν. Χρειάστηκε μακρά και επίμονη διαπραγμάτευση. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαπραγμάτευσης είναι οδηγός για το μέλλον. Αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι με τον πολυεπίπεδο καθημερινό μας αγώνα μπορούμε και πετυχαίνουμε να προασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματα όλων των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα.

 

Κατεβάστε το αρχείο PDF

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 9/2/2022, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του νέου Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον Πρόεδρο της Τράπεζας κ. Γ. Χαρδούβελη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Π. Μυλωνά και τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ε. Χατζηιωάννου. Στη διάρκεια της συνάντησης, το Προεδρείο του Συλλόγου έθεσε όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και παρουσίασε διεξοδικά και τεκμηριωμένα τις θέσεις του:

1. ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Από τις αρχές του χρόνου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. με τις Διοικήσεις των Τραπεζών για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο Σύλλογός μας έχει ταχθεί με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό της Ο.Τ.Ο.Ε. στη βάση των δίκαιων και τεκμηριωμένων διεκδικήσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία. Ζητήσαμε από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου, να συμβάλει θετικά στην κατεύθυνση της υπογραφής μιας ικανοποιητικής νέας Κλαδικής Σύμβασης.

2. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. 

Επαναλάβαμε τις θέσεις που έχουμε και δημόσια εκφράσει σχετικά με την πορεία της Εθνικής Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Οι ακολουθούμενες πολιτικές συρρίκνωσης σε Δίκτυο, προσωπικό καθώς και η συμπίεση του εργασιακού κόστους έχουν υπερβεί κάθε όριο.

Η Εθνική έχει ταυτιστεί με τη σύγχρονη ιστορίας της χώρας. Έχει διαδραματίσει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές. Η θετική προοπτική της Εθνικής Τράπεζας και η ανάκτηση του ισχυρού – πρωταγωνιστικού της ρόλου περνάει μέσα από αναπτυξιακές πολιτικές, με στήριξη της πραγματικής οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω συρρίκνωση ούτε του Δικτύου ούτε γενικότερα του προσωπικού το οποίο, ακριβώς λόγω των ακολουθούμενων πολιτικών, εργάζεται πλέον υπό εξοντωτικούς ρυθμούς και με διαρκή πίεση, προκειμένου να επιτευχθούν μη ρεαλιστικοί και διαρκώς αυξανόμενοι στόχοι. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κατάσταση αυτή είναι αδιέξοδη και δημιουργεί πλέον σοβαρά προβλήματα και στην ίδια τη λειτουργία της Τράπεζας.

3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Την πορεία της Τράπεζας έχουν στηρίξει πρώτα και κύρια οι άνθρωποί της, οι εργαζόμενοι. Έχει αποδειχθεί διαχρονικά και ειδικότερα τα – γεμάτα προκλήσεις – τελευταία χρόνια (οικονομική κρίση, capital controls, πανδημία) ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτει προσωπικό υψηλού επιπέδου που έχει δώσει τις «μάχες» του με αφοσίωση και έχει κρατήσει όρθια την Τράπεζα στα δύσκολα. Κι αυτό έχει αναγνωριστεί δημόσια και από την ίδια τη Διοίκηση με ανακοινώσεις και μηνύματα προς το προσωπικό. Επιτέλους, αυτή η αναγνώριση πρέπει να λάβει έμπρακτα χαρακτηριστικά – και να μη μένει μόνο στα λόγια – με τέτοιο τρόπο ώστε να την αντιληφθούν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και να νιώθουν ασφαλείς στην Εθνική Τράπεζα. Όπως σημειώσαμε και στην τελευταία μας ανακοίνωση, η καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας δεν ταιριάζει στην Εθνική Τράπεζα. Είμαστε υπέρ των σταθερών εργασιακών σχέσεων και της διαρκούς εξέλιξης των εργαζόμενων εντός της Τράπεζας. Η ανάπτυξη – εξέλιξη – πρόοδος του προσωπικού και η ολοκλήρωση του εργασιακού βίου εντός του Οργανισμού είναι η ορθή πολιτική για τη διαχείριση του προσωπικού. Τα διδάγματα από την οικονομική κρίση οφείλουμε να τα αξιολογούμε καθώς οργανισμοί με υψηλή κινητικότητα στελεχών ήταν και αυτοί που επλήγησαν πρώτοι.

4. T.A.U. / HUBS

Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων παρέμεινε επί πολλά χρόνια η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο και προφανώς και για την Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ανακοινώσεις της Τράπεζας, η πρόκληση αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και σε αυτό είχαν καθοριστική συνεισφορά οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους χώρους οι οποίοι – βάσει αποτελεσμάτων – ανταποκρίθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η Διοίκηση σε μηνύματά της έχει κάνει λόγο για «επίτευξη του στόχου πολύ νωρίτερα του αναμενόμενου» και έχει ευχαριστήσει δημόσια τους εργαζόμενους που συνέβαλαν σε αυτή την «ομαδική επιτυχία». Και πράγματι το συγκεκριμένο προσωπικό απέδειξε την αξία του με τον καλύτερο τρόπο.

Δεν πρόκειται όμως να αποδεχτούμε ότι η επίτευξη του στόχου της μείωσης των προβληματικών δανείων μπορεί να αποτελέσειαφορμή για υλοποίηση πολιτικών περαιτέρω συρρίκνωσης της Τράπεζας. Στο σημερινό τοπίο, μετά την αποχώρηση χιλιάδων συναδέλφων τα τελευταία χρόνια και παρά την ψηφιοποίηση, ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ.

Με δεδομένο ότι σε πολλούς χώρους υπάρχουν πλέον μεγάλες και πραγματικές ελλείψεις σε προσωπικό, ζητήσαμε από τη Διοίκηση την αξιοποίηση των συγκεκριμένων συναδέλφων σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα εκπονήσει το HR. Οποιαδήποτε άλλη λογική που υποβαθμίζει τα δικαιώματα και την προσφορά των εν λόγω συναδέλφων θα μας βρει απέναντι.

Εξάλλου, την ύπαρξη αναγκών την αναγνωρίζει και η ίδια η Διοίκηση στην πράξη με την πρόσληψη πολλών και ακριβοπληρωμένων ειδικών συνεργατών, πρακτική με την οποία είμαστε σταθερά απέναντι όπως με ξεκάθαρο τρόπο δηλώσαμε και σε αυτή τη συνάντηση. Τα κενά και οι ανάγκες πρέπει και μπορούν να καλύπτονται από τους εργαζόμενους της Εθνικής. Δεν μπορεί κανείς πλέον να ισχυρίζεται ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στην Τράπεζα.

5. DATA REMEDIATION

Το συγκεκριμένο έργο έχει πλέον ισχυρό αποτύπωμα στα στοιχεία του Οργανισμού. Οι στόχοι της Μονάδας επιτυγχάνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα κάτι που αναγνωρίζεται από την ίδια τη Διοίκηση. Αυτό αποδεικνύει πολλά για την αξία των συναδέλφων που απασχολούνται τα τελευταία χρόνια στο έργο και πλέον στελεχώνουν τη νέα Διεύθυνση, κυρίως όμως αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την πάγια θέση μας, όπως εκφράστηκε και προχτές, ότι η υλοποίηση έργων εντός της Τράπεζας, από τους ανθρώπους της, είναι η πλέον ενδεδειγμένη, ασφαλής για τα συμφέροντα της Τράπεζας και αποτελεσματική λύση.

6. ΔΙΚΤΥΟ

Το Δίκτυο Καταστημάτων είναι η αιχμή του δόρατος της Τράπεζας. Το τραπεζικό κατάστημα είναι και πρέπει να παραμείνει το σημείο αναφοράς και το σημείο διαφοροποίησης για την Εθνική Τράπεζα, όσο κι αν πολλές τραπεζικές συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον από εναλλακτικά δίκτυα. Η Τράπεζα οφείλει να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο αυτά που την έκαναν διαχρονικά ξεχωριστή: Την κουλτούρα της και τους ανθρώπους της.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω συρρίκνωση. Αντίθετα, το Δίκτυο πρέπει να στηριχθεί από την Τράπεζα με κάθε τρόπο ώστε να συνεχίσει να είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Το Δίκτυο θα είναι και την επόμενη περίοδο στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Απαιτούμε πλέον να μπει – έμπρακτα και ουσιαστικά – ψηλά και στις προτεραιότητες της Τράπεζας.

7. Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Το Ταμείο Υγείας είναι ένας ιστορικός θεσμός για τους εργαζόμενους. Η αξία του και η συνεισφορά του έγιναν ορατά και στους πλέον δύσπιστους την περίοδο της πανδημίας όπου το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εκτός από τις υψηλού επιπέδου παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους του, βοήθησε καθοριστικά και στη δημιουργία αισθήματος ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους και στην ίδια τη λειτουργία της Τράπεζας. Εξάλλου, μέσω της πρόσφατης έρευνας εργασιακής εμπειρίας, αναγνωρίστηκε και ως το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πλήττεται διαχρονικά από τη συνεχή μείωση προσωπικού και για το λόγο αυτό η ενίσχυσή του από την Τράπεζα είναι διαρκώς ανάμεσα στις βασικές διεκδικήσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είτε μέσω των Επιχειρησιακών Συμβάσεων είτε μέσω της πρόσφατης χορηγίας της Ε.Τ.Ε. Αναμένουμε από τη Διοίκηση να συνεχίσει την ενίσχυση του Ταμείου και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.

8. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητήσαμε από τη Διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό ενέργειες για την πραγματοποίηση του Συμβουλίου Προαγωγών Ανωτάτων και την έκδοση των Πράξεων Διοίκησης που εκκρεμούν εδώ και μήνες και αφορούν σε εισηγήσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μονάδων της Διοίκησης (αναβαθμίσεις εξειδικευμένου προσωπικού). Επίσης, ζητήσαμε και αναμένουμε την επίλυση των λοιπών θεμάτων που αφορούν το Προσωπικό (πελατοκεντρικό, οδοιπορικά, πολιτιστικά, κλπ).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Βάση της τοποθέτησής μας για όλα τα παραπάνω είναι η διαχρονική κουλτούρα του Συλλόγου μας για αναζήτηση λύσεων μέσα από διάλογο, διαβούλευση και διαπραγμάτευση. Έχει άλλωστε αποδειχθεί στην πράξη ότι έτσι βρίσκονται ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα και έτσι μόνο καλλιεργείται και εμπεδώνεται ένα κλίμα ασφάλειας και εργασιακής ειρήνης που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει και για τους εργαζόμενους και για την πορεία της Τράπεζας. Αντίθετα, ενέργειες και αποφάσεις που φέρνουν τους εργαζόμενους και το Σύλλογο προ τετελεσμένων, δυναμιτίζουν την εμπιστοσύνη και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα εργασιακά μας δικαιώματα με κάθε διαθέσιμο μέσο εκφράζοντας έτσι τη βούληση τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των εργαζόμενων συνολικά.

Η Διοίκηση αναγνώρισε την αξία και τη σημασία του διαλόγου και της διαβούλευσης με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε για όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο του θεσμικού κύκλου συναντήσεων με τη Διοίκηση για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού όπου θα γίνει περαιτέρω εξειδίκευση των παραπάνω θεμάτων για τα οποία αναμένουμε από τη Διοίκηση συγκεκριμένες απαντήσεις.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

  

Διεκδικούμε :

 •  Τη θωράκιση της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων στη νέα εποχή.
 • Την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών.

 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 2-2-2022, με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν συμμετείχαν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ και των Τραπεζών.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ ανέπτυξαν διεξοδικά και παρείχαν διευκρινίσεις πάνω στο σκεπτικό και τις διεκδικήσεις του κλάδου για τη σύναψη νέας κλαδικής ΣΣΕ 2022-2024.

Ανοίγοντας τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ ανέλυσε μεταξύ άλλων:

 • Τη σημασία του ουσιαστικού κλαδικού κοινωνικού διαλόγου για την εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης και ομαλότητας ανάμεσα στις δυο πλευρές.
 • Την αδιαμφισβήτητη ουσιαστική βελτίωση των μεγεθών και των οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου, με ακόμα μεγαλύτερη θετική προοπτική για τις Τράπεζες στην ερχόμενη τριετία, που θα καλύψει η νέα ΣΣΕ.
 • Ότι οι Τράπεζες, απαλλαγμένες πλέον από τον κύριο όγκο των «κόκκινων δανείων» και των αντίστοιχων κινδύνων και προβλέψεων, αλλά και με την προοπτική επικερδούς μόχλευσης σημαντικών πόρων από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, γυρίζουν σελίδα, επιστρέφοντας δυναμικά σε αναπτυξιακή τροχιά και σε καθαρή κερδοφορία.

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ εξειδίκευσε το διεκδικητικό πλαίσιο της διαπραγμάτευσης:

 

α) Θεσμικά θέματα

Κορυφαίο ζήτημα αποτελεί η θεσμική θωράκιση της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, διευκρίνισε, ότι η ενίσχυση της υπάρχουσας κλαδικής ρήτρας για την αποτροπή μαζικών απολύσεων, πρέπει να συμπεριλάβει και ένα μίγμα αναγκαίων πολιτικών, όπως:

 • Τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, όλου του προσωπικού σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, με συστηματικές διαδικασίες και κατάλληλες συλλογικές συμφωνίες.
 • Το σταμάτημα της εξωτερίκευσης εργασιών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 • Το σταμάτημα της συρρίκνωσης, που με το υπέρμετρο κλείσιμο καταστημάτων κινδυνεύει να οδηγήσει σε τραπεζική ερημοποίηση και αποκλεισμό από την ανάπτυξη μεγάλο κομμάτι, κυρίως της Περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας.

 

β) Οικονομικά θέματα

Για το μισθολογικό κομμάτι, τόνισε ότι το θετικό μήνυμα, που οφείλουν να στείλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους του κλάδου, είναι αφ’ ενός η αναγκαία αποκατάσταση της δυναμικής του Ενιαίου κλαδικού Μισθολογίου, αφ’ ετέρου η πλήρης αποκατάσταση, μέσα στην τριετία αναφοράς της νέας ΣΣΕ, των υπόλοιπων μισθολογικών απωλειών, και παράλληλα η κάλυψη των απωλειών από τον πληθωρισμό.

 

Τέλος, αναφέρθηκε:

 • Στη συλλογική ρύθμιση-πλαίσιο της Τηλεργασίας στον κλάδο.
 • Στις αναγκαίες ρυθμίσεις συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των Τραπεζών, δεδομένου ότι η χώρα μας πρέπει να πάψει να αποτελεί εξαίρεση στο Ενωσιακό κεκτημένο ώς προς τη συγκρότηση των αντίστοιχων Δ.Σ.
 • Στη θέσπιση/βελτίωση αδειών για τη στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας.
 • Στη διατήρηση/βελτίωση παροχών για τους τραπεζοϋπαλλήλους, (έρευνες, επιμόρφωση, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες).

 

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των Τραπεζών αντιμετώπισαν θετικά τη θεσμική διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη νέα Κλαδική Σύμβαση κι επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις στη νέα (2η) συνάντηση διαπραγμάτευσης, η οποία ορίστηκε για τα μέσα του Φεβρουαρίου.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σήμερα, με την αναλυτική παρουσίαση των διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ στους εκπροσώπους των Τραπεζών,  ξεκίνησε μια δύσκολη και σύνθετη διαπραγμάτευση.

Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος για μια νέα και ικανοποιητική κλαδική ΣΣΕ θα είναι επίπονος.

Η επόμενη μέρα, που όλοι οι θεσμικοί παράγοντες μιλούν με τον πλέον επίσημο τρόπο για δυναμική ανάπτυξη,  πρέπει να αφορά εξίσου και τους εργαζόμενους. ‘Οχι να χτιστεί σε βάρος της εργασίας, των αμοιβών και των δικαιωμάτων μας.

Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία, τους εργαζόμενους και ολόκληρο τον κλάδο σε αγωνιστική εγρήγορση κι ετοιμότητα.

Αυτή η διαπραγμάτευση αφορά κάθε εργαζόμενο και κάθε εργασιακό χώρο.

Η θετική της έκβαση θα εξαρτηθεί κύρια και καθοριστικά από τη συνειδητή, ενεργή και μαζική στήριξή της από το σύνολο των εργαζόμενων του κλάδου.

 

Οι διεκδικήσεις μας είναι ρεαλιστικές, τεκμηριωμένες και δικαιολογημένες.

 

Είμαστε έτοιμοι κι αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα, τις αμοιβές μας, την υπηρεσιακή προοπτική όλων των τραπεζοϋπαλλήλων.

 

Στόχος μας είναι, με ενότητα και αποφασιστικότητα μέσα από τη διαπραγμάτευση, να υπογράψουμε μια ικανοποιητική και ουσιαστική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες όλων των εργαζομένων του κλάδου.