TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ» ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!

Ανακοίνωση Νο 81 –  Αθήνα, 26.01.2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑKH ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η έλευση της πανδημίας, η ανάγκη προστασίας της υγείας και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις επιτάχυναν ένα νέο – για την πλειοψηφία των εργαζόμενων – τρόπο εργασίας, την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία).

Η πράξη απέδειξε ότι η τηλεργασία εξυπηρέτησε τις παραπάνω ανάγκες, παράλληλα όμως συνέβαλε στο να γίνουν ακόμα πιο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής. Ταυτόχρονα, η εκθετική αύξηση – και λόγω της πανδημίας –  της χρήσης των ψηφιακών    μέσων επικοινωνίας και διασύνδεσης, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε παραβιάσεις του συμβατικά προβλεπόμενου χρόνου εργασίας και σε αδήλωτες και απλήρωτες υπερωρίες.

Καθημερινά, ο Σύλλογός μας γίνεται δέκτης έντονων παράπονων από εργαζόμενους για τηλεφωνικές κλήσεις, e-mails, τηλεδιασκέψεις εκτός ωραρίου, ακόμα και Σαββατοκύριακα ή αργίες. Η συνεχής επίκληση του επείγοντος για την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών τείνει να γίνει κανόνας και όχι εξαίρεση. Και αυτό δεν αφορά μόνο όσους εργάζονται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η ενασχόληση με τη δουλειά εκτός του προβλεπόμενου χρόνου και η δημιουργία μιας κατάστασης διαθεσιμότητας ανά πάσα στιγμή (κατάσταση «μόνιμης επιφυλακής») έχουν άμεσες επιπτώσεις τόσο στον ιδιωτικό χρόνο του εργαζόμενου όσο και στην σωματική και ψυχική του υγεία.

Με το άρθρο Β4 της επιχειρησιακής σύμβασης 2019 – 2022 μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και ΣΥΕΤΕ, θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζόμενου μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, ο ΣΥΕΤΕ πέτυχε – πρώτος στη χώρα – τόσο την αποτύπωση σε θεσμικό κείμενο ενός προβλήματος που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια όσο και την καταρχήν ρύθμισή του με τρόπο που οριοθετεί σαφώς τον τρόπο χρήσης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και διασύνδεσης για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η ρύθμιση των όρων της τηλεργασίας, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, μέχρι την οριστική θεσμοθέτηση δεσμευτικού πλαισίου, δεν μπορεί η τηλεργασία και οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε να είναι το πρόσχημα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει να είναι κατανοητό σε όλους ότι δεν είναι επιτρεπτή η παραβίαση του δικαιώματος κάθε εργαζόμενου στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του στο όνομα οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης.

Στην Εθνική Τράπεζα έχουμε φροντίσει να υπάρχει ήδη θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ρητά το δικαίωμα αποσύνδεσης και ρυθμίζει σαφώς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδότη και εργαζόμενου πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε παρέκκλιση από το πλαίσιο αυτό.

Καλούμε

 • τη Διοίκηση να σεβαστεί την Επιχειρησιακή Σύμβαση και να ενεργήσει άμεσα ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της παραβίασης του ωραρίου και του προσωπικού χρόνου των εργαζόμενων
 • τα Στελέχη της Τράπεζας να σταματήσουν τις κάθε είδους οχλήσεις προς τους συναδέλφους για παροχή εργασίας εκτός του προβλεπόμενου συμβατικά χρόνου
 • κάθε συνάδελφο να ενημερώνει άμεσα το Σύλλογο όπου διαπιστώνονται τέτοιες πρακτικές/αυθαιρεσίες.

 

Ο προσωπικός χρόνος του κάθε εργαζόμενου είναι ιερός και συγκεκριμένος – χωρίς εκπτώσεις.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραβιάζεται.

Η παραβίαση ΣΣΕ παράγει έννομα αποτελέσματα.

 

 

                                                                                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

 

                                                                                                        Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

 

                                                                                                    Γιώργος Μότσιος       Θύμιος Παπαγιάννης

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

 

 

ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Ο.Τ.Ο.Ε.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

 Ανασυγκρότηση Προεδρείου ΟΤΟΕ

Νέος Πρόεδρος της ΟΤΟΕ ο σ. Γιώργος Μότσιος

Νέος Γενικός Γραμματέας της ΟΤΟΕ ο σ. Ανδρέας Καλλίρης

  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Στις 18/1/2021 συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ με  θέμα τη συμπλήρωση και ανακατανομή των θέσεων του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, λόγω αποχώρησης του Πρόεδρου σ. Σταύρου Κούκου και του Γενικού Γραμματέα σ. Αχιλλέα Μυλωνόπουλου.

Το Προεδρείο της ΟΤΟΕ ανασυγκροτείται ως εξής:

 • Πρόεδρος                                     Μότσιος Γιώργος
 • Αντιπρόεδρος                         Σαξώνης Σωτήρης
 • Γενικός Γραμματέας                                     Καλλίρης Ανδρέας
 • Αν. Γενικός Γραμματέας             Αρβανίτης Γιώργος
 • Ταμίας                         Χαραλαμπόπουλος Θεόδωρος
 • Αν. Ταμίας                         Σιδεράτος Γιάννης
 • Οργαν. Γραμμ. Νομ. Παραρτημάτων Δικαιοφύλαξ Κων/νος
 • Οργαν. Γραμμ. Συλλόγων                            Ντότσικας Φώτης

 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας ευχαρίστησαν τους απερχόμενους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα για την πολυετή ουσιαστική προσφορά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου και για την εποικοδομητική συνεργασία και συμβολή τους σε μια μακρά περίοδο μεγάλων και πρωτόγνωρων προκλήσεων για τους εργαζόμενους και για το σ.κ. του κλάδου.

Η διαδρομή τους συνδέθηκε κυρίως με την αποτελεσματική υπεράσπιση και προστασία του θεσμού της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης και την προστασία της απασχόλησης απέναντι στις προσπάθειες ευθείας αμφισβήτησης και κατάργησής της.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι εργαζόμενοι και το σ.κ. του κλάδου συνεχίζουν να δοκιμάζονται από πρωτοφανείς προκλήσεις, από τους περιορισμούς και τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και από την επιτάχυνση  των αλλαγών που δρομολογούνται στα εργασιακά μας δικαιώματα στον κλάδο και γενικότερα στη χώρα.

Απέναντι σε αυτή την νέα και εξελισσόμενη πραγματικότητα, η συστηματική, αξιόπιστη και ενωτική δράση του σ.κ. του κλάδου είναι σήμερα επιτακτικά αναγκαία.

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται και θα έχουν πάντοτε δίπλα τους την ΟΤΟΕ, ως επιτελικό θεσμό, συντεταγμένη φωνή και ασπίδα προστασίας ολόκληρου του κλάδου.

Αλλά και η ΟΤΟΕ μαζί με τους Συλλόγους-μέλη της χρειάζεται τους εργαζόμενους, που ήταν, είναι και θα είναι η κύρια πηγή δύναμης, διεκδίκησης, παρέμβασης και απήχησής της.

Με συνέχεια, με συνέπεια, με προοπτική, το Συνδικαλιστικό Κίνημα του κλάδου είναι εδώ, αποφασισμένο να δώσει όσες μάχες χρειαστούν, σε όλα τα μέτωπα.

Είναι εδώ, σταθερά δίπλα στη συναδέλφισσα και στον συνάδελφο, για την προάσπιση της εργασίας και των δικαιωμάτων τους.

Οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας της ΟΤΟΕ και των προσδοκιών των συναδέλφων μας.

 Ανακοινωση PDF

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΚΟΥ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΚΟΥ

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο κύκλος της  συνδικαλιστικής μου διαδρομής και παρουσίας κλείνει. Θέλω να σας ανακοινώσω την αποχώρησή μου, από τη θέση του Προέδρου της ΟΤΟΕ μετά από δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια και μετά από έναν μακρύ εργασιακό και συνδικαλιστικό βίο.

Οι στιγμές αυτές είναι για μένα στιγμές συγκίνησης αλλά και χαράς και ικανοποίησης.  Είναι στιγμές που φέρνουν στη μνήμη μου αναμνήσεις που συνδέονται με τα πρόσωπα, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις μας. Παραλάβαμε τη σκυτάλη από τους παλαιότερους και με τις προσπάθειες όλων μας καταφέραμε να κρατήσουμε ψηλά, αξιόμαχο και δυνατό το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων.

Ένα συνδικαλιστικό κίνημα που έχει γράψει τη δική του ιδιαίτερη ιστορία στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να το κάνει και τα επόμενα χρόνια, αντιμετωπίζοντας με μια γενιά άξιων συναδέλφων που θα συνεχίσουν την πορεία του κλάδου μας, τις προκλήσεις μιας εποχής που εξελίσσεται δυναμικά και απαιτεί νέους όρους και τρόπους συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και δράσης.

Δεν θα αποφύγω να πω ότι στην συνδικαλιστική μου διαδρομή των πολλών χρόνων, υπήρξαν λάθη και παραλήψεις, γιατί δεν επιτρέπω στον εαυτό μου, λόγω αρχών και πεποιθήσεων, ούτε την εγωιστική έπαρση του αλάθητου ούτε την αλαζονεία.

Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, αυτές τις στιγμές του προσωπικού μου απολογισμού, ότι η διαδρομή μου, μαζί με τα λάθη μου, ήταν μια διαδρομή συνειδητής επιλογής στην υπηρεσία των εργαζομένων στις Τράπεζες, διαρκούς προσπάθειας, συνέπειας, ευθύνης και συνεργασίας με όλους για την υπεράσπιση και την διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου μας και ιδιαίτερα της απασχόλησης στην πιο δύσκολη συγκυρία των τελευταίων χρόνων. 

Αν τα κατάφερα ή όχι θα το κρίνουν οι εργαζόμενοι και η ιστορία του κλάδου.

Σε κάθε περίπτωση, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί είχα την μεγάλη τιμή να υπηρετήσω την ΟΤΟΕ από τη θέση του Προέδρου όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας να ανταποκριθώ με όλες μου τις δυνάμεις στην εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου τραπεζοϋπαλλήλων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε συνάδελφο προσωπικά, εκείνους που συνεργάστηκα σε συνδικαλιστικό επίπεδο, εκείνους που συγκρούστηκα πολιτικά και συνδικαλιστικά και τέλος, εκείνους τους αγαπημένους φίλους που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνδεθώ μαζί τους.

Δεν θέλω να πω περισσότερα, όχι γιατί η συγκίνηση αυτής της στιγμής δεν μου το επιτρέπει, αλλά γιατί θεωρώ ότι το πλήρωμα του χρόνου είναι για όλους μας η αδυσώπητη πραγματικότητα της ζωής, την οποία αποδέχομαι με χαρά και ευγνωμοσύνη αλλά και με μια ειλικρινή συγνώμη σε όσους ενδεχόμενα στεναχώρησα.

Εύχομαι σε όλους εσάς τους συναδέλφους μου σε όλες τις Τράπεζες, τους εκλεγμένους στην ΟΤΟΕ, τους εκλεγμένους σε όλους τους Συλλόγους του κλάδου μας, τους συνεργάτες μου στην ΟΤΟΕ και τους φίλους που γνώρισα σε όλο τον εργασιακό μου βίο, ότι καλύτερο για την ζωή σας και τις οικογένειές σας με την διαβεβαίωση ότι δεν θα σας ξεχάσω ποτέ.

 

Σας αποχαιρετώ,

Με αγάπη,

 Σταύρος Κούκος

Η Ο.Τ.Ο.Ε. θέτει “τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων” στο ζήτημα της ανεξέλεγκτης συρρίκνωσης του Δικτύου Καταστημάτων στις Τράπεζες.

Οχι άλλη συρρίκνωση!

 

Οι Τράπεζες έχουν ρόλο και ευθύνη απέναντι στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας!  

Συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και με στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Διαβάστε στον σύνδεσμο τη σχετική ανακοίνωση

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. & ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ζούμε σε μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την υγεία μας, την εργασία μας, το παρόν και το μέλλον των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Λειτουργούμε σε μια Τράπεζα με βαθιά ιστορία, με μεγάλη προσφορά στην πορεία της χώρας, της οικονομίας και της Ελληνικής κοινωνίας.

Διεκδικούμε σε αυτό το τόσο δύσκολο, αβέβαιο και σύνθετο περιβάλλον όχι μόνο να αποτρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από μια κλιμακούμενη κρίση και ύφεση, αλλά ταυτόχρονα να υπερασπίσουμε τις ιστορικές μας κατακτήσεις και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας στην εργασία, στους θεσμούς, στις αμοιβές, στον ελεύθερο χρόνο, στη ζωή μας.

 ΤΥΠΕΤ – ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Η κρίση της πανδημίας ανέδειξε την αξία των συστημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας ασφάλισης με ποιοτική φροντίδα υγείας, όπως είναι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Το Ταμείο Υγείας μας αποτέλεσε και σε αυτή τη συγκυρία ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και για την Εθνική Τράπεζα.

Τα τελευταία χρόνια οι αποφάσεις της Τράπεζας για αποχώρηση χιλιάδων εργαζομένων μέσω εθελούσιων και η μείωση των εισφορών λόγω Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. επέφεραν μεγάλες απώλειες στα έσοδα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δημιουργώντας κινδύνους για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του. Επιπλέον, το κόστος για τη φροντίδα υγείας στην αγορά αυξάνεται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από τη δική μας βούληση, π.χ. οι τιμές των φαρμάκων.

Όμως, το Ταμείο Υγείας μας όλα αυτά τα έτη -με την παράταξή μας στο τιμόνι του- δε μείωσε παροχές υγείας, ούτε αύξησε τις εισφορές των μελών του. Αντίθετα, κατάφερε σε πολλές περιπτώσεις να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έπρεπε, επομένως, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε αυτή την κρίσιμη φάση να βρει λύσεις και απαντήσεις μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης της πορείας του προς το μέλλον.

Έτσι η ανάγκη για μια άμεση, ουσιαστική και μακροπρόθεσμη οικονομική στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από την Τράπεζα και η εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης με ρεαλιστικά δεδομένα, αποτελούσε την ικανή και αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας, ανάπτυξης και προοπτικής του.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ανταποκρινόμενη σε αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα, έχοντας την κύρια ευθύνη για την πορεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ανέλαβε πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, διεκδίκησε και πέτυχε από την Τράπεζα την ουσιαστική οικονομική στήριξη του Ταμείου Υγείας.

Συλλογικά, μεθοδικά, με επιμονή και υπομονή, με σχέδιο, ισχυρά επιχειρήματα και τεκμηρίωση, μέσα από τη διαπραγμάτευση και τον διάλογο με την Διοίκηση της Τράπεζας, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία – σταθμό που δίνει ανάσα και προοπτική στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με μια σημαντική οικονομική στήριξη που φθάνει τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις 26.11.2020.

Η αξία της συμφωνίας ενισχύεται από το γεγονός ότι συνοδεύεται από ένα αναπτυξιακό σχέδιο την πατρότητα του οποίου έχει το ίδιο το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και το οποίο περιέχει αποκλειστικά πολιτικές που έχει ήδη αποφασίσει το Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας μας.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο σε όσους τις προηγούμενες μέρες μέσω ανακοίνωσης βιάστηκαν να μιλήσουν για φαινόμενα κρίσης και κατάρρευσης στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τζογάροντας στην αποτυχία του πιο σημαντικού θεσμού μας. Έκαναν το λάθος για να στηρίξουν τα πολιτικά τους αδιέξοδα όχι μόνο να προβλέπουν ως Κασσάνδρες δυσάρεστες εξελίξεις αλλά και να εργάζονται παρασκηνιακά για αυτές, κόντρα στη βούληση όλων των συναδέλφων που θέλουν και χρειάζονται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ζωντανό και ισχυρό. Θα ήταν πιο έξυπνο εάν περίμεναν να ολοκληρωθεί πρώτα ο διάλογος και η διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση και μετά να τοποθετηθούν. Ίσως είχαν τους δικούς τους λόγους και σχεδιασμούς, οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση δε συμπίπτουν με τις ανάγκες των συναδέλφων. Είναι αυτοί που ενώ δεν ανήκουν και δε συμμετέχουν στις διαδικασίες της παράταξής μας, εκφράζουν γνώμη και κρίση για τις διαδικασίες και για τα πρόσωπα. Όμως, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και τους διέψευσαν για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε να είναι η τελευταία. Τους παραδίδουμε στην κρίση των συναδέλφων.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η πορεία των εξελίξεων και των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας δεν είναι προδιαγεγραμμένη.

Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε τα νέα δεδομένα και τη νέα πραγματικότητα.

Η απάντηση σε αυτές τις πρωτόγνωρες εξελίξεις απαιτεί από εμάς τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής, που θα μπορέσει να προασπίσει τα δικαιώματα μας, τις εργασιακές μας σχέσεις, τους εργασιακούς θεσμούς και τις συλλογικές μας συμβάσεις.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεων, το Συνδικαλιστικό Κίνημα ευρύτερα και στην Εθνική να θέτει σε κάθε περίοδο τις σωστές προτεραιότητες και να αξιολογεί κάθε φορά τι διεκδικεί, πώς το διεκδικεί και τι τελικά καταφέρνει.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η υπεύθυνη και σοβαρή στάση της παράταξής μας στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. όλα τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν τον δρόμο.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ώριμη, υπεύθυνη και αποφασιστική, με αγωνιστικότητα, ειλικρίνεια και εντιμότητα, μαζί με όλους τους εργαζόμενους θα συνεχίσει να αποτελεί την ασπίδα προστασίας για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, παραμένοντας σταθερά πυλώνας της δημιουργικής πορείας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και δύναμη ευθύνης και διεκδίκησης έτσι ώστε να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά όλοι οι συνάδελφοι-εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα.

 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ – ΔΥΝΑΤΗ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ