Το απόγευμα της 9ης Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Γιώργο Γιαννακόπουλο και τους Μάκη Κατσίκα, Γιάννη Πούπκο, Έφη Χαλιού, Θύμιο Παπαγιάννη, Γιώργο Δαμίγο και Νίκο Παπατριανταφύλλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, τους Γενικούς Διευθυντές κ.κ. Μιλτ. Σταθόπουλο και Αντ. Αντωνόπουλο και τους Διευθυντές κ.κ. Δημ. Χριστόπουλο και Βασ. Γαβρόγλου.

Στη συνάντηση αυτή ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έθεσε τα παρακάτω θέματα:

1.- Την πορεία της Ε.Τ.Ε. μετά την επιτυχή αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

2.- Τη διενέργεια των προαγωγών σε όλες τις βαθμίδες, τη σύγκληση των συμβουλίων για τις τοποθετήσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις μονάδες του Δικτύου και των στελεχών στις Διευθύνσεις της Διοίκησης, τις αναβαθμίσεις των εξειδικευμένων Διευθύνσεων, την υλοποίηση των προβλεπομένων στην εγκύκλιο για τους συμβούλους Personal Βanking και για τους συμβούλους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη διενέργεια των μετατάξεων.

3.- Τη μείωση του επιτοκίου στο 2% και στα πάσης φύσεως στεγαστικά δάνεια τα οποία  έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν  από τη Δ/νση Κτηματικής Πίστης και την περαιτέρω μείωση στα επιτόκια των προϊόντων της Δ/νσης Καταναλωτικής Πίστης.

4.- Την υλοποίηση της συμφωνίας  μεταξύ Ταμείου Αυτασφαλείας και Διοίκησης που διασφαλίζει την αναλογιστική ισορροπία (βιωσιμότητα) και την αναγκαία ρευστότητα του Ταμείου μας.

5.- Εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού το οποίο είχε ανακοινώσει η Τράπεζα τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι απαντήσεις του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου στα παραπάνω θέματα ήταν οι εξής:

1.- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήταν μια τεράστια επιτυχία και η συμβολή όλου του προσωπικού της τράπεζας ήταν ουσιαστική και αποφασιστική.

Η τράπεζα κατέθεσε πρόταση για την εξαγορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ ετοιμάζει το επιχειρησιακό σχέδιο 2013-17 το οποίο  θα καταθέσει μέσα στον Ιούλιο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των εποπτικών αρχών.

2.- Στα εργασιακά θέματα δήλωσε ότι ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για τη διενέργεια των προαγωγών στους βαθμούς του Υποδιευθυντή Β΄ και άνω, ενώ έδωσε εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να προχωρήσουν και όλα τα άλλα εργασιακά  ζητήματα που έθεσε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

3.- Στο ζήτημα της μείωσης των επιτοκίων μας ανέφερε ότι σε συνεννόηση με τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη θα μελετήσει το θέμα και θα μας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν.

4.- Για το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου και της συμφωνίας για το Ταμείο Αυτασφάλειας μας δήλωσε ότι αυτά έχουν τεθεί στα αρμόδια όργανα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί οι σχετικές εγκρίσεις.

Επίσης κατά τη συζήτηση ο κ. Τουρκολιάς εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στα νεότερα στελέχη να εξελίσσονται σε ανώτερες θέσεις (τομεάρχη, υποδιευθυντή Διοίκησης). Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι διατεθειμένος να συζητήσει ένα τέτοιο θέμα υπό την προϋπόθεση ότι θεσμικά θα διασφαλιστούν οι αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στα πλαίσια του Κανονισμού Εργασίας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί σε όλα τα εργασιακά ζητήματα των συναδέλφων και πάνω από όλα στην οριστική επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο Ταμείο Αυτασφάλειας από το κούρεμα των ομολόγων που κατείχε, από τη μη διανομή μερίσματος για τις μετοχές της Ε.Τ.Ε. που κατέχει το Ταμείο μας αλλά και από τη γενικότερη απομείωση του χαρτοφυλακίου του λόγω της κρίσης.

Share This

Share This

Share this post with your friends!