Αίσιο τέλος είχε η πρωτοβουλία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προκειμένου η αποδέσμευση των συναδέλφων της τ. Probank από το Ι.Κ.Α. να γίνει ομαδικά με κεντρική απόφαση του Ι.Κ.Α.

Με την υπ’ αριθμ. Ε40/643 της 23.10.2013 απόφασή του ο Διευθυντής Ασφάλισης Εσόδων του Ι.Κ.Α. κ. Παπαχρήστου αποδέχτηκε τη σχετική πρόταση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα αφενός την άμεση ασφάλιση όλων των εργαζομένων της τ. Probank στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και αφετέρου την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών που θα καθυστερούσαν την ένταξή τους στο Ταμείο μας καθώς και την αποφυγή της απίστευτης ταλαιπωρίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ομογενοποίηση των εργαζομένων της Εθνικής σε ένα βασικό τομέα, όπως είναι η Υγεία.

Share This

Share This

Share this post with your friends!