Με την καταβολή του επιδόματος αδείας διαπιστώθηκαν για μία ακόμη φορά αφενός μεν οι αδυναμίες του νέου συστήματος μισθοδοσίας και αφετέρου τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εξωτερίκευση των εργασιών (outsourcing) και την ανάθεσή τους σε διάφορες εταιρείες.

Η παρακράτηση υπέρ της Ο.Τ.Ο.Ε. γινόταν, όλα τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχε φτιαχτεί και είχε ενσωματωθεί στο προηγούμενο σύστημα μισθοδοσίας που χειριζόταν αποκλειστικά η Διεύθυνση Προσωπικού και ενεργοποιούταν μετά από μία πάγια και συγκεκριμένη επιστολή που έστελνε η Ομοσπονδία μας στις αρχές κάθε έτους.

Μέχρι πέρυσι η εισφορά υπέρ της ΟΤΟΕ κρατούνταν τμηματικά στο επίδομα ισολογισμού και στο επίδομα αδείας, δηλαδή σε δύο δόσεις. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής φυσικών μελών προς την Ο.Τ.Ο.Ε. αντιστοιχούσε στο 1,5% επί του αθροίσματος του βασικού μας κλιμακίου, του επιδόματος πολυετίας και του οικογενειακού επιδόματος ενός μήνα. Από αυτό το 1,5%, το 1% συνήθιζε να παρακρατείται στο επίδομα ισολογισμού και το 0,5% από το επίδομα αδείας.

Φέτος η επιστολή της Ο.Τ.Ο.Ε. διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Προσωπικού αυτούσια στη συνεργαζόμενη εταιρεία χωρίς να συζητηθεί ουσιαστικά το θέμα της παρακράτησης μεταξύ των στελεχών της Διεύθυνσης Προσωπικού και της εταιρείας που έχει πλέον αναλάβει τη μισθοδοσία μας, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις και έλεγχοι με αποτέλεσμα να έχουμε το απαράδεκτο φαινόμενο που καταγράφτηκε στο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του επιδόματος αδείας.

Για το έτος 2013 οι κρατήσεις υπέρ της Ο.Τ.Ο.Ε. υπολογίστηκαν στο σύνολο της μισθοδοσίας του Μαρτίου (1%) και Μαΐου (0,50%) με αποτέλεσμα να παρακρατηθεί από όλους μας ένα υπέρογκο ποσό σε σχέση με το ποσό που παρακρατούνταν τα περασμένα χρόνια και μάλιστα κρατήθηκε ολόκληρη η εισφορά σε μία δόση και όχι τμηματικά σε δύο όπως συνηθίζονταν.

Οι συνάδελφοι δυσανασχέτησαν σωστά, αλλά αδίκως σε βάρος της Ο.Τ.Ο.Ε. καθώς το λάθος δεν ήταν δικό της, γιατί  τυπώνοντας το εκκαθαριστικό του επιδόματος αδείας νόμισαν ότι η Ο.Τ.Ο.Ε. αύξησε την εισφορά της και μάλιστα σε μία περίοδο που όλοι οι εργαζόμενοι στενάζουμε από τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση και την τρόικα.

Μετά από άμεση παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε. και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. το λάθος θα αποκατασταθεί με τον αντιλογισμό του ποσού που παρακρατήθηκε και την επιστροφή του στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας Ιουνίου (15/7/2013), ενώ συμφωνήθηκε η παρακράτηση του σωστού ποσού να γίνει σε δύο δόσεις: Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιουλίου (14/8/2013) το 0,5% και στην καταβολή του δώρου Χριστουγέννων το 1%.

Καλούμε και πάλι τη Διοίκηση να επανεξετάσει το ζήτημα της εξωτερίκευσης των εργασιών και να μην γίνεται καμία ανάθεση σε συνεργαζόμενες εταιρείες χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας και μάλιστα χωρίς τη συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές  των συμβούλων – συνεργατών των Γενικών ή των βοηθών Γενικών.

Το παρελθόν βρίθει από  τραγικά για την Τράπεζα παραδείγματα από άποψη κόστους, χρόνου παράδοσης και λειτουργικότητας σε έργα που θα μπορούσαν αποδεδειγμένα να γίνουν με μικρότερο κόστος, πιο γρήγορα και πιο λειτουργικά από την ίδια την Τράπεζα.

Είναι αναγκαίο πλέον η Διοίκηση να αναθέσει και πάλι τη μισθοδοσία του προσωπικού στη Διεύθυνση Προσωπικού ακυρώνοντας αποφάσεις των προηγούμενων διοικήσεων που παρέδωσαν τη μισθοδοσία μας σε συνεργαζόμενες εταιρείες με αποτέλεσμα σήμερα κανένας από εμάς να μη γνωρίζει το ακριβές ποσό της μισθοδοσίας του.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ: ΑΣΤΟΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΤΟΕ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ.

Share This

Share This

Share this post with your friends!