Πραγματοποιείται την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 στις 4 το απόγευμα στο ισόγειο του Κεντρικού Καταστήματος (040) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκειμένου να εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Οικονομικό Απ0λογισμό για το έτος 2012, καθώς και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης περιλαμβάνεται η τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια από το Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας.

Μετά από μια σειρά ελλειμματικών αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια, το 2012 έκλεισε με πλεόνασμα €616.000.

Αυτό αποτελεί, κατ’ αρχάς, ένα θετικό γεγονός στην προσπάθεια που έχει επωμισθεί η παράταξη «ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ» στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με στόχο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Υγείας.

Προσπάθεια που περιλαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, όπως ο έλεγχος των νοσηλειών πανελλαδικά – ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς – η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η χρήση και η αναβάθμιση της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» (λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, «Κωδικός Μπλε», έλεγχος ποιότητας κ.λ.π.), η κωδικοποίηση και η επαναδιαπραγμάτευση σχεδόν όλων των συμβάσεων με προμηθευτές και συνεργάτες, με σημαντικό όφελος για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Παράλληλα, προχωρούμε σε υπογραφή συμβάσεων με διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, επιτυγχάνοντας εκπτώσεις 20-25% κάτω του κρατικού τιμολογίου, καθώς επίσης και στην υπογραφή συμβάσεων με ιατρούς για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, σε όλα τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτόν περιστέλλονται οι δαπάνες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αλλά και ελαφρύνονται οικονομικά σε σημαντικό βαθμό οι συνάδελφοι της Περιφέρειας.

Σας καλούμε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια με τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση και την ψήφιση του θετικού Απολογισμού, απομονώνοντας φωνές και παρατάξεις, οι οποίες ενώ ψηφίζουν το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων του Δ.Σ. (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ), και κάποιες είναι επικεφαλής σημαντικών Επιτροπών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., όπως Οδοντιατρικού, Πρόνοιας (Δ.Α.Σ.), έρχονται και καταψηφίζουν τον συγκεκριμένο Απολογισμό.

Η βιωσιμότητα και η διατήρηση της υψηλής ποιότητας παροχών αποτελεί κορυφαίο στόχο της παράταξής μας και για τον σκοπό αυτό θα διαθέσουμε όλες τις δυνάμεις μας.

Share This

Share This

Share this post with your friends!