Σημαντικά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας που δυσχεραίνουν την εργασιακή καθημερινότητα των εκατοντάδων συναδέλφων που εργάζονται στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης (014) αλλά και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους έχει διαπιστώσει ο ΣΥΕΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα, στο κτίριο της Λεωφόρου Συγγρού 135 συχνά δε λειτουργεί ο κλιματισμός, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να νιώθουν έντονη δυσφορία λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, καθώς ο χώρος δε διαθέτει άλλο σύστημα εξαερισμού.

Επιπλέον, στο δεύτερο υπόγειο του συγκεκριμένου κτιρίου υπάρχει διαρροή υδάτων, η οποία αποτελεί εστία μόλυνσης και μάλιστα έχει καταστρέψει και τμήμα του αρχείου της υπηρεσίας.

Επίσης, το συγκεκριμένο κτίριο δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που ορίζει ο νόμος, καθώς δε διαθέτει έξοδο κινδύνου, ούτε βοηθητική σκάλα για διαφυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης π.χ. πυρκαγιάς.

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, ο ΣΥΕΤΕ έχει προβεί σε διαδοχικές παρεμβάσεις πιέζοντας για την άμεση διευθέτηση τους.

Τις παρεμβάσεις αυτές παραθέτουμε παρακάτω.

Από τις 23/5/2013 είχε αποστείλει την παρακάτω επιστολή για τον κλιματισμό:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (23/5/2013)

Για το ζήτημα του κλιματισμού ο ΣΥΕΤΕ επανήλθε με νέα επιστολή στις 19/7/2013 στην οποία πρόσθεσε και το ζήτημα της διαρροής υδάτων:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΕΤΕ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (19/7/2013)

Στις 23/7/2013 κλιμάκιο του ΣΥΕΤΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο Γιαννακόπουλο επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης, όπου, αφού ενημέρωσε τους συναδέλφους που εργαζονται εκεί για όλα τα τρέχοντα εργασιακά ζητήματα, διαπίστωσε από κοντά τις δυσχερείς εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι λόγω της ζέστης αλλά και τα κενά ασφαλείας του κτιρίου.

Αμέσως μετά, στις 26/7/2013 ο ΣΥΕΤΕ επανήλθε με δύο νέες επιστολές προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Στην πρώτη θέσαμε το ζήτημα της ασφάλειας:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (26/7/2013)

Στη δεύτερη θέσαμε εκ νέου το ζήτημα του κλιματισμού, ζητώντας να βελτιωθούν προσωρινά οι συνθήκες στον χώρο με άμεση τοποθέτηση κινητών σωμάτων ψύξης και στην πορεία να αντικατασταθεί συνολικά το σύστημα κλιματισμού, όπως απαιτείται, σύμφωνα με ολοκληρωμένη σχετική μελέτη:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (26/7/2013)

Μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις, αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης.

Share This

Share This

Share this post with your friends!