Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Συλλόγου των Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, κ. Ευάγγελο Μαύρο, σχετικά με το Ταμείο Αυτασφάλειας (εφάπαξ).

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΥΕΤΕ ζητά από τον Σύλλογο Συνταξιούχων να αποσύρει την προσφυγή του στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου, καθώς εφόσον η προσφυγή αυτή ευδοκιμήσει το Ταμείο Αυτασφάλειας θα οδηγηθεί σε διάλυση και εκκαθάριση, λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της ανατροπής της αναλογιστικής ισορροπίας, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του Καταστατικού του.

Είναι περιττό να ειπωθεί ότι αν το Ταμείο οδηγηθεί σε εκκαθάριση κατόπιν των ενεργειών του Συλλόγου Συνταξιούχων, όλα τα ασφαλισμένα μέλη του θα πάρουν ένα πολύ μικρό ποσό που θα προκύψει από την εκκαθάριση και ουσιαστικά θα χαθεί άδοξα το σύνολο των εισφορών μας.

Αναλυτικά, η επιστολή του ΣΥΕΤΕ αναφέρει:

Προς τον

Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ,

κο Ευάγγελο Μαύρο

Θέμα: Προσφυγή σας Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’αριθ ΚΥΑ Φ80000/35187/1180/19.12.2013 και Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 26/2/2014 παρουσία του νομικού του συμβούλου κ. Τάσου Πετρόπουλου και της συνεργάτιδάς του κας Στυλιανής Βρακά συζήτησε το ζήτημα της αίτησης που κατέθεσε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Προσωπικού ΕΤΕ κατά των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ακύρωση της αναφερόμενης στην επικεφαλίδα απόφασή τους.

Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ και σύμφωνα με απόψεις έγκριτων νομικών θεωρεί ότι σε περίπτωση που ευδοκιμήσει η προσφυγή σας θα προκύψει αναπότρεπτη ανάγκη ώστε:

α) το Δ.Σ του Ταμείου Αυτασφάλειας να είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει το άρθρο 7 του καταστατικού που αναφέρει τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, όπως ίσχυε προ της τροποποιήσεώς του.

β) σε περίπτωση αδυναμίας να εφαρμόσει το άρθρο 7 όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με την εν θέματι υπουργική απόφαση, λόγω της γνωστής και σε εσάς έλλειψης ρευστότητας και ανατροπής της αναλογιστικής ισορροπίας, το Ταμείο οδηγείται σε εκκαθάριση.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε περίπτωση ανατροπής της υπουργικής απόφασης θα έχουμε την ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή όλων των συναδέλφων ασφαλισμένων στο Ταμείο Αυτασφάλειας, και εκείνων που έχουν συνταξιοδοτηθεί ήδη από την 3/1/2012 και όσων συμμετείχαν στο πρόσφατο πρόγραμμα εθελουσία εξόδου αλλά και όσων θα συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον. Τούτο δε καθώς, από την πιθανή εκκαθάριση το ποσό που θα δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος να λάβει, θα ανέρχεται σε ένα ελάχιστο ποσό, το οποίο φυσικά υπολείπεται σημαντικά όχι μόνο σε σχέση με εκείνο που θα ελάμβανε ακόμα και με την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού αλλά ακόμη και από το ποσό των εισφορών που έχει καταβάλλει κατά τη διάρκεια της ασφάλισης στο Ταμείο.

Κύριε Πρόεδρε,

Η προσφυγή σας αυτή, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα, όπως σας έχει ενημερώσει προσωπικά και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ταμείου Αυτασφάλειας κος Δασμάνογλου, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια  στη διάλυση του Ταμείου και ο μοναδικός ωφελημένος από αυτήν την ενέργεια θα είναι ο εργοδότης ο οποίος θα σταματήσει να καταβάλλει την εργοδοτική εισφορά του 2% επί του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών μας.

Έτσι είναι κρίμα και άδικο μια μεγάλη επιτυχία των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, να αναβιώσει το Ταμείο μας ξεπερνώντας τις συμπληγάδες της ίδιας της Τρόικα, να διαλυθεί από μία ενέργειά σας.

Για τους λόγους αυτούς, κύριε Πρόεδρε,  το Δ.Σ του ΣΥΕΤΕ αποφάσισε, προτού ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις προσδοκίες των μελών του, να ζητήσει το αυτονόητο. Την διασφάλιση δηλαδή της βιωσιμότητας του Ταμείου και την αποφυγή κατάρρευσής του ζητώντας να αποσύρετε την προσφυγή σας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σας επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε τρόπους ικανοποίησης των συναδέλφων που αποχώρησαν από της 3/1/2012 μέχρι την ημέρα της εθελουσίας όπως σας έχουμε ενημερώσει και προφορικά στο παρελθόν.

Share This

Share This

Share this post with your friends!