ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ με κοινή ανακοίνωσή τους διαμαρτύρονται για την εξαίρεση συμμετοχής των Ασφαλιστικών Ταμείων στην ανακεφαλαιοποίηση των «συστημικών» τραπεζών. Την επιστολή με τίτλο “Νέα απειλή για τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων” απέστειλαν στον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά με κοινοποίηση στους Υπουργούς Οικονομικών κ. Στουρνάρα και Εργασίας κ. Βρούτση.

ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ θεωρούν την απόφαση αυτή παράνομη, κάνουν λόγο για “νέο σχέδιο υφαρπαγής των περουσιακών στοιχείων των Ταμείων” και δηλώνουν πως θα εξαντλήσουν κάθε αγωνιστικό και δικαστικό μέσο για να αποτρέψουν την εξέλιξη αυτή.

Μετά από σχετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας απαγορεύθηκε στα Ασφαλιστικά Ταμεία να μετάσχουν στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε προς τις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων την περασμένη Παρασκευή η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εργασίας κ. Μ. Τριανταφύλλου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου μνημονίου οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυξήσεις κεφαλαίων τραπεζών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις έναν χρόνο πριν τα Ασφαλιστικά Ταμεία είχαν θεωρηθεί Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και είχε κουρευτεί η περιουσία τους με τη διαδικασία του PSI, ενώ τώρα θεωρούνται φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή Δημοσίου Δικαίου, για να τους απαγορευθεί η δυνατότητα να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, ώστε να διατηρήσουν την αξία των μετοχών τους και να διεκδικήσουν το δικαίωμα να μην απομειωθεί δραματικά η περιουσία τους.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος η θέση του υπουργού Εργασίας ήταν ότι η απόφαση για συμμετοχή ή όχι των Ταμείων στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών θα ήταν αποκλειστικά δική τους. «Η κυβέρνηση δεν θα προσπαθήσει να κατευθύνει τα ταμεία που έχουν αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και θα αποφασίσουν εκτιμώντας το ύψος των διαθεσίμων τους, στο πλαίσιο του συμφέροντος του φορέα και των ασφαλισμένων του», ήταν η δήλωση του κ. Βρούτση τον Απρίλιο.

Ωστόσο, υπό τα νέα δεδομένα, μετά την επιστολή της Γ.Γ. του Υπουργείου, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) αναίρεσαν τις προηγούμενες αποφάσεις τους για συμμετοχή στις ΑΜΚ και προχώρησαν στην πώληση προς την Alpha Bank των δικαιωμάτων τους, ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξουν και κατά την διαδικασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Απόφαση για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των Τραπεζών, είχε λάβει αρχικά και το Ταμείο Ασφάλισης του προσωπικού των τραπεζών (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Αναλυτικά, η επιστολή διαμαρτυρίας των ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ προς τον Πρωθυπουργό αναφέρει:

Μετά το κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών Tαμείων, που ήταν υποχρεωτικά κατατεθειμένα σε κρατικά ομόλογα, αποκαλύπτεται νέο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιακών τους στοιχείων με αναγκαστική δραστική απομείωση της αξίας των μετοχών τους στις μεγάλες ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και ανακεφαλαιοποίηση.

Τα Δ.Σ. των ταμείων (πχ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με εξουσιοδότηση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και το Ι.Κ.Α. και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κ.α.) είχαν λάβει αποφάσεις συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών, με την ιδιότητα των παλαιών μετόχων, ως μονόδρομο για τη διατήρηση της αξίας των μετοχών τους. Ελάχιστα πριν την επικείμενη εκπνοή της προθεσμίας συμμετοχής στην α.μ.κ. της ALPHA BANK, που χρονικά προηγείται των υπολοίπων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, στην οποία το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και το Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. κατέχουν σημαντικό αριθμό μετοχών, με έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε εντελώς αιφνιδιαστικά το περιεχόμενο επιστολής του Υπουργού Οικονομικών στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, όχι όμως και στα Ταμεία, ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση, που υπαγορεύθηκε από τους επικεφαλής του κλιμακίου της τρόικας, για τη μη συμμετοχή των Ταμείων στην ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, με τη δικαιολογία ότι τα Ταμεία θεωρούνται φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Κατά πληροφορίες ήδη και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κοινοποίησε στα Ταμεία, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, εξαιρετικά επείγον έγγραφο για τις ανειλημμένες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης προς την τρόικα να αποκλεισθούν τα Ταμεία από το δικαίωμα προτιμήσεως για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών και στα δικαιώματα κτήσης μετοχών.

Τα δικαιώματα των μετόχων και εν προκειμένω των  ασφαλιστικών Ταμείων είναι πλήρως κατοχυρωμένα από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και δεν επιδέχονται επιλεκτικό αποκλεισμό και παρεκκλίσεις ούτε από τη Διοίκηση ούτε καν από τον εθνικό νομοθέτη.

Αποφάσεις τέτοιου είδους είναι παράνομες, ποινικά κολάσιμες γι’ αυτούς που θα τις επιβάλλουν και θεμελιώνουν αστική ευθύνη προς αποζημίωση.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Ο.Τ.Ο.Ε. θα εξαντλήσουν κάθε αγωνιστικό και δικαστικό μέσο για την αποτροπή αποκλεισμού των Ταμείων από την άσκηση των προτιμησιακών μετοχικών δικαιωμάτων τους στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών για την προστασία της περιουσιακής αξίας των μετοχών, που έχουν επενδυθεί στις Τράπεζες, περιουσία των ασφαλισμένων που δεν εκχωρείται, δεν απαλλοτριώνεται, δεν χαρίζεται.

Share This

Share This

Share this post with your friends!