Επιστολή με την οποία ζητάει συνάντηση για θέματα εφαρμογής της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2013-2015 και της εργατικής νομοθεσίας απέστειλε η Ο.Τ.Ο.Ε. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά.

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει:

 

 

Προς

κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Θέμα:  Συνάντηση για θέματα εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ 2013-2015

και της εργατικής νομοθεσίας.

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Κατόπιν αιτήματος των Συλλόγων-μελών μας, η Διοίκηση της ΟΤΟΕ πραγματοποίησε πρόσφατα συνάντηση εργασίας με τα Προεδρεία αυτών, με αντικείμενο την καταγραφή και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προβλήματα εφαρμογής ρυθμίσεων των Συλλογικών Συμβάσεων και της Εργατικής Νομοθεσίας στους επιμέρους χώρους του κλάδου.

Κατά την εν λόγω συνάντηση, ετέθησαν από Συλλόγους–μέλη μας μια σειρά προβλημάτων, με αιχμή συστηματικές παραβιάσεις των κλαδικών διατάξεων για τη ρύθμιση και την εφαρμογή του ωραρίου τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και στο δίκτυο, καθώς και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας για την καταγραφή και την πληρωμή ωρών εργασίας επιπλέον του κανονικού ωραρίου, τη συσσώρευση και τη μη χορήγηση κανονικών αδειών κ.α.

Επειδή θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι τα όσα προβλέπονται στις Συλλογικές Συμβάσεις αποτελούν αμφοτεροβαρή υποχρέωση εφαρμογής, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία, δεν θα μπορούσε να αποτελεί σημείο αμφισβήτησης από την πλευρά σας η απόλυτη εφαρμογή των προβλεπομένων,

Επειδή και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών λειτουργικής ενοποίησης και των εθελούσιων εξόδων που οδήγησαν σε σημαντικές μειώσεις λειτουργικού κόστους και προσωπικού, τα προβλήματα παραμένουν, εμφανίζονται μάλιστα ιδιαίτερα οξυμμένα σε ορισμένους εργασιακούς χώρους,

Επειδή και εμείς επιθυμούμε να εφαρμοσθούν ορθά και να τηρηθούν όσα από κοινού συμφωνήσαμε, καθώς και τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθούν αθέμιτες πρακτικές, εργασιακές εντάσεις αλλά και καταστάσεις  που θα απέβαιναν εξαιρετικά αρνητικές για τη δημόσια εικόνα του κλάδου στην ιδιαζόντως ευαίσθητη σημερινή συγκυρία,

Σας ζητούμε να ορίσετε το ταχύτερο συνάντηση μαζί μας, με αντικείμενο τη συζήτηση των προβλημάτων που αφορούν ειδικά στο χώρο σας.

Σκοπός της εν λόγω συνάντησης είναι να εξετάσουμε από κοινού την υφιστάμενη κατάσταση, με στόχο να υπάρξουν, όπου απαιτείται, άμεσα διορθωτικές ενέργειες.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                 Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!