Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ στη συνεδρίαση της 19/3/2014 συζήτησε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις Τράπεζες και πήρε αποφάσεις (με βάση σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας και αφού είχε προηγηθεί στις 14/3/2014 σύσκεψη με τα Προεδρεία των Συλλόγων – Μελών της ΟΤΟΕ) για ενέργειες και παρεμβάσεις στις Διοικήσεις των Τραπεζών και προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, με στόχο να ρυθμιστούν όλες οι παραβιάσεις.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ έχει ως εξής:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κατά την πρόσφατη συνάντηση των Προεδρείων των Συλλόγων με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ τέθηκαν σημαντικά προβλήματα εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ, καθώς και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε Τράπεζες του κλάδου, με επίκεντρο το ωράριο. Τα συχνότερα προβλήματα εντοπίζονται στην παραβίαση των κλαδικών διατάξεων για τη ρύθμιση και την εφαρμογή του ωραρίου στις κεντρικές υπηρεσίες και στο δίκτυο, καθώς και σε παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την καταγραφή και την πληρωμή υπερωριών, τη συσσώρευση και τη μη χορήγηση κανονικών αδειών κλπ.

Σε μια συγκυρία κατά την οποία είναι σε εξέλιξη οι εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις στον κλάδο, με τις οποίες καταργείται σημαντικός αριθμός καταστημάτων και αποχωρεί με εθελούσιες εξόδους ή συνταξιοδοτείται μεγάλος αριθμός προσωπικού, καταγράφεται μια de facto επιμήκυνση του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων, με μη καταγραφόμενες και απλήρωτες υπερωρίες. Οι Τράπεζες επικαλούνται, βέβαια, τις έκτακτες ανάγκες μετάπτωσης των πληροφοριακών τους συστημάτων, τη ρύθμιση σωρευμένων εκκρεμοτήτων και γενικότερα τις διεργασίες για τη λειτουργική συγχώνευση μεγάλου αριθμού τραπεζών ή υποκαταστημάτων που απορρόφησαν οι 4 συστημικές. Αυτές οι διαδικασίες είχαν, ωστόσο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ τα προβλήματα φαίνεται να παραμένουν και μετά την ολοκλήρωσή τους. Αν οι πρακτικές αυτές συνεχιστούν, θα έχουμε και νέες πιέσεις στην απασχόληση και στο χρόνο εργασίας, αλλά και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των εργαζομένων με οικογενειακά βάρη, λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και της επιμήκυνσης των ωραρίων.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η παρατηρούμενη εμμονή ορισμένων Τραπεζών ακόμα και σήμερα, που οι κύριες δραστηριότητές τους έχουν σημαντικά περιοριστεί, να θέτουν ατομικούς ποσοτικούς στόχους, επιχειρώντας μάλιστα να τους συνδέσουν, όσες δεν τους συνδέουν ήδη, με την αξιολόγηση απόδοσης του εργαζόμενου. Ειδικά σε συνθήκες επιχειρηματικών-ιδιοκτησιακών ανακατατάξεων και έντονης αβεβαιότητας για την απασχόληση, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων «αξιολόγησης» μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο χειραγώγησης των εργαζομένων, σε βάρος της συνδικαλιστικής συμμετοχής και της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους (ωράριο, άδειες κλπ).

Υπό τις σημερινές και ακόμα ιδιαίτερα ρευστές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον κλάδο μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι να αντιδράσουν στις όποιες αυθαιρεσίες του εργοδότη, χωρίς αποτελεσματική κάλυψη από τα σωματεία του χώρου τους και την ΟΤΟΕ. Η προάσπιση του ωραρίου, της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών δικαιωμάτων απαιτούν συγκροτημένη και ενιαία αντιμετώπιση από το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου, πέρα και πάνω από τις τυχόν διαφοροποιήσεις των Συλλόγων κάθε χώρου, με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο. Είναι αυτονόητο πως όλοι οι Σύλλογοι οφείλουν να προασπίζουν το ωράριο και τα εργασιακά δικαιώματα στο χώρο τους. Όμως, η ΟΤΟΕ έχει το κύρος, τη θεσμική αρμοδιότητα και τη βούληση να μπει μπροστά και να αναλάβει κεντρικές πρωτοβουλίες στα θέματα αυτά.

Γι αυτό:

 • Ξεκινάμε άμεσα παρεμβάσεις στις Διοικήσεις των Τραπεζών, με επίκεντρο το ωράριο και τις υπερωρίες.
 • Απαιτούμε πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των συμφωνημένων στις κλαδικές ΣΣΕ, τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και για τα καταστήματα.
 • Ζητάμε από τις Διοικήσεις σαφώς καταγεγραμμένες ρυθμίσεις για τις βάρδιες των κεντρικών Υπηρεσιών, σαφή προγραμματισμό και δημοσιοποίηση όλων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και δημοσιοποιημένες εντολές και οδηγίες των Διοικήσεων για την τήρηση του ωραρίου, με πλήρη ανάληψη των ευθυνών τους, αντί να τις μεταθέτουν στον κάθε προϊστάμενο.
 • Αναδεικνύουμε το πρόβλημα και παρεμβαίνουμε σε κεντρικό επίπεδο με διάβημα στο Υπουργείο Εργασίας.
 • Εφ’ όσον δεν ανταποκριθούν οι Τράπεζες προκαλούμε τριμερή στο Υπουργείο Εργασίας, πραγματοποιούμε παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας και αναλαμβάνουμε κάθε άλλης μορφής απαραίτητη πρωτοβουλία.

Παράλληλα:

 • Στο πλαίσιο της Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων συγκροτούμε εκ νέου την ειδική Ομάδα για την τήρηση του ωραρίου. Η Ομάδα θα είναι αρμόδια για τη συνεννόηση με τους Συλλόγους, για την καταγραφή και την ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής και παραβιάσεων ωραρίου, καθώς και για τον συντονισμό επιμέρους παρεμβάσεών τους για θέματα ωραρίου. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους Συλλόγους κάθε χώρου.
 • Προωθούμε, στην ΟΤΟΕ ή και στους Συλλόγους, τη λειτουργία ανοιχτής γραμμής καταγγελίας συναδέλφων για παραβιάσεις ωραρίου, για τη συνεχή καταγραφή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ενιαία βάση.
 • Η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι ζητάμε από τις Τράπεζες έγκαιρο και σαφή προγραμματισμό και κοινοποίηση των διενεργούμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών/σεμιναρίων κατά χώρο.
 • Για τα σωρευμένα υπόλοιπα αδείας παρεμβαίνουμε ώστε να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους από τις Διοικήσεις.
 • Ανάλογα παρεμβαίνουμε και για λοιπά θέματα παραβίασης κλαδικών διατάξεων, όπως για τη σωρευτική άδεια φροντίδας παιδιών, το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, θέματα εφαρμογής του κλαδικού μισθολογίου κλπ.
 • Τέλος, για την επιχειρούμενη από τις Διοικήσεις επιβολή και σύνδεση ατομικών ποσοτικών στόχων με την αξιολόγηση απόδοσης, επικαιροποιούμε και ενισχύουμε τις θέσεις της ΟΤΟΕ, μέσα από ειδική ομάδα που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!