Άμεση και αποτελεσματική ήταν η παρέμβαση της ΟΤΟΕ, με την παρουσία του Σωματείου των Εργαζόμενων της πρώην PROBANK, στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ για το θέμα της ένταξης των εργαζομένων της PROBANK στην Εθνική Τράπεζα. Στο θετικό αποτέλεσμα συνέβαλε αποφασιστικά και η στάση του ΣΥΕΤΕ, του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα η ΟΤΟΕ ζήτησε:

  1. Την πλήρη ένταξη των εργαζομένων της PROBANK στην Εθνική Τράπεζα με σύμβαση αορίστου χρόνου, με στόχο τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, μείζον ζήτημα για την Ομοσπονδία,
  2. Ενιαίο εργασιακό καθεστώς για όλους που εξασφαλίζεται με την ένταξη τους στον Οργανισμό της Τράπεζας και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που λειτουργούν στην Εθνική Τράπεζα (ΤΥΠΕΤ, Ταμείο Αυτασφάλειας).
  3. Συμμετοχή και του Συλλόγου των εργαζόμενων της πρώην PROBANK στη διαδικασία Διαβούλευσης που θα συμμετέχει ο αντιπροσωπευτικός Σύλλογος της Τράπεζας, ο ΣΥΕΤΕ.
  4. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών πλήρους ένταξης των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα.

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έκανε αποδεκτές τις παραπάνω προτάσεις της ΟΤΟΕ και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσουν σύντομα όλες οι σχετικές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, η ΟΤΟΕ ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης και των εργαζόμενων της Τράπεζας FBB, η απορρόφηση της οποίας είχε προηγηθεί στην Εθνική Τράπεζα. Οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Τράπεζα ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας ότι η πλήρης ένταξη των εργαζόμενων της πρώην Τράπεζας FBB θα ολοκληρωθούν στο επόμενο δίμηνο.

Η ΟΤΟΕ θεωρεί ότι η άμεση και αποφασιστική παρέμβασή της στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, τόσο για τους εργαζόμενους της πρώην PROBANK όσο και για τους εργαζόμενους της πρώην FBB, μαζί με την αποφασιστικότητα που εκδήλωσαν μαζικά οι εργαζόμενοι της πρώην PROBANK στη Γενική Συνέλευση της περασμένης Κυριακής, είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αποδοχή των προτάσεων μας, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Σε κάθε περίπτωση το σημερινό αποτέλεσμα δείχνει ξεκάθαρα, στις δοσμένες συνθήκες, την πολιτική και συνδικαλιστική δυναμική της παρέμβασης της ΟΤΟΕ, γεγονός που ικανοποιεί ιδιαίτερα και εγγυάται την καλύτερη δυνατή πορεία του κλάδου στη σημερινή συγκυρία της πιο επώδυνης κρίσης για τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία.

Share This

Share This

Share this post with your friends!