Η Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων της Ο.Τ.Ο.Ε. εξέδωσε κωδικοποιημένες τις βασικές διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεζών και ισχύουν από το 1976 ως το 2015.

Η πολύ σημαντική αυτή έκδοση 41 σελίδων είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή με ένα κλικ παρακάτω και θα παραμείνει αναρτημένη στη δεξιά στηλή της ιστοσελίδας της ΔΗ.ΣΥ.Ε., σαν ενημερωτικός χάρτης των εργασιακών δικαιωμάτων και των θεσμών που έχουμε πετύχει στο πέρασμα των ετών οι εργαζόμενοι ως αποτέλεσμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976-2015

Share This

Share This

Share this post with your friends!