Την Τετάρτη 2/10/2013 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η χάραξη των θέσεων της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλλήλων στη συνδιαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού δράσης και πρωτοβουλιών της ΓΣΕΕ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που απεύθυνε το τριτοβάθμιο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο της χώρας στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις-μέλη του.

Αφού αναπτύχθηκαν μέσα από γόνιμο διάλογο οι απόψεις όλων των παρατάξεων και των μελών του Γενικού Συμβουλίου, στη λήξη της συνεδρίασης υπερψηφίστηκαν με ισχυρή πλειοψηφία οι προτάσεις που κατέθεσε η ΔΗ.ΣΥ.Ε. και ο επικεφαλής της και Πρόεδρος της ΟΤΟΕ, Σταύρος Κούκος, και οι οποίες αναπτύχθηκαν αναλυτικά στην αρχή της συνεδρίασης από τη συνάδελφο Βάσω Βογιατζοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις της ΟΤΟΕ που θα αποσταλούν στη ΓΣΕΕ για να συμβάλουν στη διαμόρφωση της δράσης της συνοψίζονται παρακάτω:

Στα χρόνια που προηγήθηκαν υπήρξαν μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και Γενικές Απεργίες που προκήρυξε η Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική μας Οργάνωση (έγιναν πάνω από 30 Γενικές Απεργίες μέσα σε τρεισήμισι χρόνια, οι περισσότερες από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη) καθώς και μεγάλα συλλαλητήρια, όλα με στόχο να απαντήσουν οι εργαζόμενοι στην βίαιη ανατροπή που συντελείται στο πεδίο των εργατικών κατακτήσεων.

Όλοι γνωρίζουν ότι οι πολιτικές των μνημονίων ισοπέδωσαν τα εργασιακά δικαιώματα, γιγάντωσαν την ανεργία και οδήγησαν στην εξαθλίωση και την απόγνωση την Ελληνική κοινωνία.

Σήμερα η ΓΣΕΕ, αποτιμώντας το αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων, αναλαμβάνει τη θετική πρωτοβουλία να αναζητήσει έναν πιο αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον καθορισμό αξόνων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Ζητάει από τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις όπως η ΟΤΟΕ να συνδιαμορφώσουμε το σωστό μήνυμα για κάθε ομάδα εργαζομένων που μας ενδιαφέρει, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το μήνυμά μας θα βρει το στόχο του ανάμεσα στον καταιγισμό αντικρουόμενων πληροφοριών και μηνυμάτων που δέχεται σήμερα ο εργαζόμενος, ο άνεργος και ο συνταξιούχος, πώς θα γίνει γνωστό και πώς θα αποτυπωθεί θετικά στη συνείδηση του απλού πολίτη το έργο, οι θέσεις και η δραστηριότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.

Με άλλα λόγια, η ΓΣΕΕ απευθύνει στις ομοσπονδίες-μέλη της το ερώτημα με ποιους τρόπους θα υπερασπιστούμε στο εξής αποτελεσματικά τα στοιχειώδη εναπομείναντα εργασιακά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα που βάλλονται από τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα αλλά και θα διεκδικήσουμε την επαναφορά των θεσμών που διασφαλίζουν τις εργασιακές σχέσεις και την απασχόληση.

Πρέπει να προτάξουμε τρόπους που δε θα ακολουθούν την μέθοδο του κοινωνικού αυτοματισμού, κινητοποιήσεις και δράσεις με συγκεκριμένο πλαίσιο, περιεχόμενο και ιεράρχηση των διεκδικήσεων μας, έτσι ώστε να είναι μαζικές, μαχητικές και αποτελεσματικές.

Στο χρονικό ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον που βιώνουμε σήμερα και τις εξελίξεις που θα έρθουν, η ΟΤΟΕ κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις, πιστεύοντας ότι έτσι μπορούν οι αγώνες να έχουν επιτυχία και αποτέλεσμα:

  • Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οι Γενικές Απεργίες που προκηρύσσει η ΓΣΕΕ εκπέμπουν πολιτικό μήνυμα και δεν αποτελούν απλώς αγωνιστικές μορφές διεκδίκησης στενών συνδικαλιστικών αιτημάτων. Γι’ αυτό και το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικό όσον αφορά στη συχνότητα προκήρυξής τους αλλά και στη μαχητικότητα και στη μαζικότητα τους, ώστε να μην αποτελέσουν παρεμβάσεις μειωμένης αποδοχής και αξιοπιστίας στη συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας.
  • Αυτό προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις της ΓΣΕΕ για κινητοποιήσεις, απεργίες και συλλαλητήρια δεν θα εδράζονται σε λογικές ισορροπιών κορυφής, ούτε θα αποτελούν μέρος του σχεδιασμού κομμάτων, αντίθετα πρέπει να λαμβάνονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στα μεγάλα αιτήματα της εργατικής τάξης, δηλαδή να είναι κινητοποιήσεις γνήσιας εργατοϋπαλληλικής απαίτησης που θα έχει και ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα.
  • Όσον αφορά στη Γενική Απεργία, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως τη δύναμη που παράγει η προκήρυξή της. Η χρονική περίοδος της προετοιμασίας μιας Γενικής Aπεργίας μπορεί να παράγει αποτελέσματα πολύ περισσότερα από την ίδια τη διενέργεια της Γενικής Απεργίας. Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πραγματοποίησή της μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο πίεσης, με αποτρεπτικές δράσεις ενάντια στις ασκούμενες αντεργατικές πολιτικές.
  • Η επιτυχία μιας Γενικής Απεργίας αξιολογείται από το μέγεθος και τη συμμετοχή των απεργών, γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο καλής προετοιμασίας, με κινητοποίηση παντού σ’ όλους τους εργασιακούς χώρους, με την αρωγή και τη συμμετοχή όλων των υποκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες θα πρέπει να συναινούν στην πλειοψηφία τους για την προκήρυξή της και δεν την αντιμετωπίζουν ως «εντολή άνωθεν», όπως πολλές φορές συνέβη σε προηγούμενες κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ.
  • Το πλαίσιο και το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων της ΓΣΕΕ αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για να ισχύουν όλα τα παραπάνω. Θεωρούμε ότι τα αιτήματα της διακήρυξης του μεγάλου συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης συγκροτούν το γενικό πλαίσιο διεκδίκησης των απεργιακών κινητοποιήσεων για όλους τους εργαζόμενους στη χώρα.

Πιστεύουμε όμως ότι το αίτημα που πρέπει να ιεραρχήσει ως πρώτο η ΓΣΕΕ και να προετοιμαστεί κατάλληλα το επόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το Μάιο δεν θα υπάρχει Μνημόνιο, πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της θεσμικής απαξίωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η κατάργηση όλων των νομοθετικών διατάξεων που οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση και είχαν ως στόχο τον αφανισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απαξίωση των θεσμών αντιπροσώπευσής τους.

  • Τέλος, κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων και της δράσης της ΓΣΕΕ, στο οποίο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η ανεργία.  Δεν αρκούν μόνο οι απλές αναφορές και ο καταλογισμός των ευθυνών για τη γιγάντωση της ανεργίας.  Χρειάζεται σχεδιασμός, στρατηγική και δράση, που θα περνάει το μήνυμα στην Ελληνική κοινωνία ότι η ΓΣΕΕ δεν ξεχνάει τους ανέργους και εντάσσει στη δράση της, ως στόχο προτεραιότητας, την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Στην Ελλάδα της μνημονιακής πολιτικής διακυβέρνησης, που επέβαλε τις πιο δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που γνώρισαν οι εργαζόμενοι και ο λαός, μέσω της καταστροφής του νομικού πλέγματος του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής προστασίας, η άρση όλων εκείνων των νόμων που γκρέμισαν τη συλλογική διαπραγμάτευση είναι μέγιστης συνδικαλιστικής, πολιτικής αλλά και κοινωνικής σημασίας.

Η ολική επαναφορά του νομικού πλαισίου που εγγυάται την προστασία της εργασίας, των θεσμών, της διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων, παράλληλα με την κατοχύρωση της υπόστασης του συνδικαλιστικού κινήματος πρέπει να αποτελέσει την προμετωπίδα των αγώνων του κινήματος και της ΓΣΕΕ.

Πέραν όλων των παραπάνω, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι ανησυχίες μας για τις εξελίξεις που δρομολογούνται γύρω από το καθεστώς των απολύσεων.  Οι πρόσφατες πληροφορίες μιλούν για απελευθέρωση των απολύσεων σε μια χώρα που μαστίζεται από υψηλή ύφεση για έκτη χρονιά, υπερμεγέθη ποσοστά ανεργίας, ανεξέλεγκτη συμπεριφορά εργοδοτών, με χιλιάδες απλήρωτους εργαζόμενους, σε μια αγορά που επικρατούν η ψευτοαπασχόληση, η µαύρη και ανασφάλιστη εργασία, οι ελαστικές µορφές απασχόλη­σης.

Η ΓΣΕΕ και σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα ΟΦΕΙΛΕΙ να απαντήσει σ’ αυτήν την νέα πρόκληση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χιλιάδες απολύσεις.

Τέλος, θεωρούμε απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρξουν πρωτοβουλίες συντονισμού με τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα του Νότου, για κοινές δράσεις, με στόχο να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα, που έχουν ίδια χαρακτηριστικά και γεννιούνται από τις ίδιες αιτίες, αφού έχουν ως αφετηρία τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας.

Στην ομιλία του, με την οποία έκλεισε το χθεσινό Γενικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ και επικεφαλής της ΔΗ.ΣΥ.Ε. τραπεζών, Σταύρος Κούκος, εξέφρασε την αγωνία του για να καταφέρει το συνδικαλιστικό κίνημα να επανακτήσει την αξιοπιστία του, καθώς ένα κίνημα χωρίς αξιοπιστία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Χαρακτήρισε τη ΓΣΕΕ έναν κορυφαίο παρεμβαίνοντα πολιτικό θεσμό, που δεν πρέπει να εξυπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες, γιατί όσο λειτουργεί έτσι τόσο απαξιώνεται και τότε οι εργαζόμενοι μας γυρίζουν την πλάτη.

«Πρέπει να παραδεχθούμε ότι μετά από 3 χρόνια μνημονίου που διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό δεν έχει δημιουργηθεί ο αναμενόμενος κοινωνικός ριζοσπαστισμός», είπε ο Σταύρος Κούκος και συμπλήρωσε ότι «πρέπει οι απεργίες να έχουν απεργούς και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες, να θέτουν στόχους και να έχουν αποτέλεσμα».

Η ΟΤΟΕ πρόκειται να ζητήσει άμεσα συναντήσεις με όλες τις Διοικήσεις των τραπεζών, ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους. “Να δούμε τι περιλαμβάνουν τα restructuring plans των τραπεζών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και με ποια χρονοδιαγράμματα”, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ.

Share This

Share This

Share this post with your friends!