Σε Reverse Split 1 νέα για κάθε 10 παλαιές μετοχές προχωρά η Εθνική Τράπεζα, η οποία ορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (δηλαδή αυτών που θα προκύψουν από το Reverse Split) στα 4,29 ευρώ ανά μετοχή (ή 0,429 ευρώ αν δεν είχε προηγηθεί το Reverse Split).

Όπως προβλέπεται, το Reverse Split θα πραγματοποιηθεί ως την Παρασκευή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει την Παρασκευή 24/5 ή την Δευτέρα 27/5. Με αυτό το δεδομένο πιθανολογείται ότι η διαδικασία της ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου ή τη Δευτέρα 10 Ιουνίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας στη σημερινή του συνεδρίαση όρισε, με βάση τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών, σε €0,429 την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν στην αύξηση και την αναλογία 2,2 νέες μετοχές έναντι μιας παλιάς. Επομένως, με την παραδοχή ότι θα έχει προηγηθεί το reverse split επί των υφιστάμενων μετοχών, προκύπτει ότι η τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής, στο πλαίσιο της αύξησης, θα είναι € 4,29 για κάθε μία νέα μετοχή μετά το reverse split.

Ενδεικτικά, μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει σήμερα 100 μετοχές, εάν δεν μεσολαβούσε το reverse split, θα δικαιούταν να λάβει από την αύξηση 220 μετοχές με € 0,429 εκάστη, δηλαδή να καταβάλει € 94,38 στην περίπτωση που θα ήθελε να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του.

Μετά το reverse split, όμως, ο μέτοχος αυτός με τις σημερινές 100 μετοχές θα έχει 10 νέες μετοχές (άλλης ονομαστικής αξίας) και, εφόσον θέλει να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, θα δικαιούται να λάβει 22 μετοχές, συμμετέχοντας στην αύξηση, καταβάλλοντας € 4,29 ανά μετοχή και συνολικά επίσης € 94,38.

Οι μέτοχοι πέραν του δικαιώματος που έχουν να μετάσχουν, θα έχουν το δικαίωμα προεγγραφής χωρίς όριο για την απόκτηση νέων μετοχών στην τιμή διάθεσής τους, δηλαδή €4,29 ανά νέα μετοχή (όπως αυτή θα έχει γίνει μετά το reverse split 10 προς 1).

Σύμφωνα, τέλος, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split, δηλαδή για την ενημέρωση των αρχείων Χρηματιστηρίου και Τράπεζας, με τη διαμόρφωση των 10 μετοχών σε 1 νέα με νέα ονομαστική αξία, υπάρχει ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των μετοχών της εταιρίας που προχωρεί σε reverse split.

Να σημειωθεί ότι κύκλοι της τράπεζας επαναλάμβαναν ότι δέσμευση του ομίλου είναι να μην σχολιάζει πληροφορίες αναφορικά με τη συμμετοχή προσώπων ή ομίλων στην ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αφού έλαβε ήδη υπόψη του την αποφασισθείσα από τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29.4.2013 μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 (reverse split με αναλογία 10:1) και παράλληλη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, προσδιόρισε κατά τους όρους της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου:

(α) τον αριθμό των νέων μετοχών ΕΤΕ που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 2.274.125.874 και

(β) την τιμή διάθεσης σε ευρώ 4,29 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιμή 0,429 με τα σημερινά δεδομένα πριν την υλοποίηση του reverse split).

Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την υλοποίηση των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!