Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της ΟΤΟΕ με τις Διοικήσεις των Τραπεζών, στις οποίες συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα που αφορούν στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και θέματα που αφορούν στην εργασία και απασχολούν τους εργαζόμενους στις Τράπεζες.

Το Προεδρείο της ΟΤΟΕ συναντήθηκε διαδοχικά με τις Διοικήσεις των Τραπεζών Attica Bank, Εθνικής, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, προκειμένου να επισημάνει την αναγκαιότητα της συμβολής του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις Τράπεζες, στην οικονομική και κοινωνική ανάταξη της χώρας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων.

Στις συναντήσεις αυτές η ΟΤΟΕ αναφέρθηκε στις θέσεις της σχετικά με τη νέα λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, επικεντρώνοντας στους τομείς που αφορούν στην Οικονομία, στην Κοινωνία και στην Εργασία και ζήτησε να ενημερωθεί για τα σχέδια και τις σκέψεις των τραπεζών για όλα αυτά, επισημαίνοντας ότι η χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και κομβικής σημασίας για όλους.

Η ΟΤΟΕ τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση ότι στις νέες τράπεζες που διαμορφώθηκαν με τις αναδιαρθρώσεις στο τραπεζικό σύστημα της χώρας επιβάλλεται να εφαρμοστούν διαδικασίες που θα εγγυώνται την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων, με σεβασμό των επιμέρους δικαιωμάτων τους.

Τέλος, επανέλαβε τη θέση της για τη διασφάλιση της απασχόλησης που αποτελεί κεντρική απαίτηση του κλάδου.

Οι γενικές θέσεις των τραπεζών, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι όλες οι Τράπεζες συμπίπτουν, είναι οι εξής:

  • Τα σχέδια αναδιαρθρώσεων διαμορφώνονται και εκπονούνται από κάθε τράπεζα χωριστά με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους.
  • Γίνεται προσπάθεια σε αντίξοες συνθήκες για αύξηση των καταθέσεων και ενίσχυση της ρευστότητας.
  • Σχεδιάζεται η μείωση – αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.
  • Το επενδυτικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό και ως εκ τούτου τα αιτήματα χρηματοδοτήσεων με βάση υγιείς και με προοπτική επιχειρηματικούς σχεδιασμούς είναι ελάχιστα, αλλά οι τράπεζες θα στηρίξουν υγιείς τομείς της πραγματικής οικονομίας.
  • Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα γίνει από τις τράπεζες και τα δάνεια αυτά δεν θα πωληθούν σε εξωτερικούς διαχειριστές.
  • Οι αναδιαρθρώσεις που αφορούν στα θέματα της εργασίας και των εργαζομένων θα έχουν ορθολογικό χαρακτήρα, για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν συναινετικές διαδικασίες (εθελούσιες έξοδοι κλπ) αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των απολύσεων.
  • Ο ρόλος των τραπεζών στα θέματα που αφορούν στην ανάταξη της οικονομίας είναι αναπτυξιακός, στα πλαίσια όμως ενός πολιτικού περιβάλλοντος σταθερότητας και εμπιστοσύνης, χωρίς παρεμβάσεις διοικητικού τύπου στις Τράπεζες από αναρμόδιους παράγοντες.
  • Υπάρχει αισιοδοξία για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία, με ορίζοντα ανάκαμψης μετά το 2014 και ομαλοποίησης της κατάστασης τα επόμενα χρόνια.

Τα παραπάνω αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα όσων αναφέρθηκαν από τις Διοικήσεις των Τραπεζών στις συναντήσεις που έγιναν με την ΟΤΟΕ και έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Εκείνο όμως που έγινε σαφές, ήταν απόλυτα κατανοητό και επισημάνθηκε ιδιαιτέρως από την ΟΤΟΕ είναι η ανάγκη ενός σταθερού, ουσιαστικού, εποικοδομητικού και ειλικρινούς διαλόγου για την αντιμετώπιση αυτής της πολύπλευρης κρίσης, θέση που όπως διαπιστώθηκε αποδέχονται και οι Τράπεζες.

Αυτό άλλωστε ήταν και ο στόχος αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας των συναντήσεων της ΟΤΟΕ με τις Διοικήσεις των Τραπεζών.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των συναντήσεων, θεωρούμε αναγκαίες επίσης συναντήσεις της ΟΤΟΕ για την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εργασία με την Κυβέρνηση (Υπουργό Οικονομικών), τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η ΟΤΟΕ θα ζητήσει άμεσα να ορισθούν οι συναντήσεις αυτές και πιστεύει ότι, αν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όλους και κυρίως για τη χώρα που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη χρονική περίοδο της νεότερης ιστορίας της.

Share This

Share This

Share this post with your friends!