Έληξε σήμερα στις 3 το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας.

Οι εργαζόμενοι που δήλωσαν συμμετοχή ξεπέρασαν τους 2.000.

 Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το πρόγραμμα ο ΣΥΕΤΕ είχε ζητήσει να διαφυλαχτεί η αξιοπρέπεια των εργαζομένων, να μην υπάρξει κανενός είδους πίεση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι καίριες παρεμβάσεις του ΣΥΕΤΕ επίλυσαν ζητήματα που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική εγκύκλιο της εθελούσιας, όπως αυτό της διαδοχικής ασφάλισης, των συντηρητών και των εργαζομένων στον τέως Συνεταιρισμό.

Όμως, το ασφυκτικά στενό χρονικό περιθώριο, η πολυπλοκότητα των περιπτώσεων, η αδυναμία του παραρτήματος του ΙΚΑ να δώσει έγκαιρα τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται (ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος, ενδεικτικό ύψος σύνταξης, εξαγορά στρατού), η αδυναμία της Τράπεζας να ενημερώσει για το ακριβές ύψος των κινήτρων και της αποζημίωσης και οι ανακριβείς καταστάσεις που είχαν σταλεί στις Διευθύνσεις δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα.

Ο ΣΥΕΤΕ από την πρώτη στιγμή ζήτησε:

1. Να ενισχυθεί το παράρτημα του ΙΚΑ ώστε όλοι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν έγκαιρα και φυσικά σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες.

2. Να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για το ύψος της αποζημίωσης και των κινήτρων.

3. Να ξεκαθαρίσει το καθεστώς φορολόγησης των κινήτρων αποχώρησης και της πιθανής επιβάρυνσης του κάθε εργαζομένου με το επίδομα αλληλεγγύης.

4. Να διασφαλιστεί η δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο που το επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

5. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος υποβάλλει αίτηση και δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2016, η αίτηση να θεωρείται ως μη γενομένη.

6. Να μην υπάρξουν περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης πίεσης σε συναδέλφους να συμμετάσχουν στην εθελουσία.

Τονίσαμε με έμφαση ότι ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ σημαίνει ελεύθερη επιλογή των συναδέλφων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

7. Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για το πρόβλημα που υπάρχει με το ζήτημα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για όσους συναδέλφους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2014 έως 31.12.2016. (Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Α΄ και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2016 θα πρέπει για να αυτασφαλιστούν στο ΙΚΑ να περάσουν (σύμφωνα με το ν. 4075/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τις Υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ. Θα αυτασφαλιστούν μόνο όσοι είναι υγιείς ή κριθούν με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 50%. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούν να πάρουν σύνταξη αναπηρίας ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας που θα τους βγάλουν οι Υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ.)

Share This

Share This

Share this post with your friends!