Η εγγραφή των συναδέλφων μας εργαζομένων της τέως PROBANK στο ΤΥΠΕΤ απαιτεί την αποδέσμευσή τους από τον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ.

Η ατομική διαδικασία αποδέσμευσης του κάθε συναδέλφου της τέως PROBANK από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ είναι χρονοβόρα λόγω διάφορων γραφειοκρατικών ζητημάτων.

Για το λόγο αυτό, ο ΣΥΕΤΕ παρενέβη για να διευκολυνθεί η διαδικασία και να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, ζητώντας από τη Διοίκηση του ΙΚΑ να υπάρξει κεντρική απόφαση ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποδέσμευση όλων των εργαζομένων της τέως PROBANK από τον τομέα υγείας του ΙΚΑ και να λυθεί συνολικά η σημαντική αυτή εκκρεμότητα για όλους τους εργαζόμενους που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Το ΙΚΑ απάντησε ότι θεωρεί δίκαιο το αίτημα και δεσμεύτηκε να δοθεί λύση το ταχύτερο δυνατό.

Όσον αφορά στην ένταξη στο ΤΥΠΕΤ των προερχόμενων από την τέως FBB εργαζόμενων, αυτή έχει ήδη προχωρήσει για την πλειοψηφία των συναδέλφων που έχουν προχωρήσει στη σχετική διαδικασία.

Share This

Share This

Share this post with your friends!