Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ανεστάλη από σήμερα η άδεια λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δωδεκανήσου, Ευβοίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή και οι συνέπειές της θα κριθούν συνολικότερα από όλους αλλά και ειδικότερα από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα αποτιμήσουν την ορθότητα αυτών των επιλογών.

Η ΟΤΟΕ είχε έγκαιρα επισημάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στη κυβέρνηση τους κινδύνους αυτών των αποφάσεων και τους είχε κοινοποιήσει ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Τώρα, όμως, μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για αναστολή της άδειας λειτουργίας αυτών των τραπεζών, εκείνο που προέχει και αποτελεί μείζον ζήτημα για την ΟΤΟΕ είναι η προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, μαζί με τη διασφάλιση των καταθέσεων και του κλίματος ηρεμίας που πρέπει να επικρατήσει στους πελάτες των Συνεταιριστικών Τραπεζών και στις τοπικές κοινωνίες.

Η Alpha Bank, στην οποία μεταφέρεται το σύνολο των καταθέσεων των τριών Συνεταιριστικών που τίθενται πια σε καθεστώς εκκαθάρισης, πρέπει να διασφαλίσει την εργασία στο σύνολο των εργαζομένων στις Τράπεζες αυτές.

Η ΟΤΟΕ, μόλις ενημερώθηκε για αυτές τις εξελίξεις, πήρε αμέσως πρωτοβουλίες και τόνισε ότι οι εργαζόμενοι των Τραπεζών αυτών πρέπει να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή θα επιμείνει με αποφασιστικότητα και θα παράσχει με όλα τα μέσα την απαιτούμενη προστασία στην απασχόληση των εργαζομένων στις Συνεταιριστικές Τράπεζες και θα ζητήσει από την Alpha Bank καθώς και από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Κυβέρνηση να παράσχουν σχετικές εγγυήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, επισημαίνουμε ότι οι πολιτικές, οι κοινωνικές και οι οικονομικές  παρενέργειες αυτών των επιλογών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζει η πατρίδα μας πρέπει να προβληματίζουν και να απασχολούν ιδιαίτερα τους αρμόδιους φορείς που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις.

Share This

Share This

Share this post with your friends!