Με επιστολή που απέστειλε στις 25/10/2013 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επανέφερε την πάγια θέση του ενάντια στην εξωτερίκευση εργασιών που μπορούν να διεκπεραιωθούν από την ίδια την Τράπεζα.

Αφορμή για την επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στάθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση των εκτυπώσεων των εντύπων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας σε άλλες επιχειρήσεις, ενώ οι επενδύσεις που έχει κάνει η Τράπεζα στη σχετική υποδομή (τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε εξοπλισμό) ώστε να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει μόνη της τις ανάγκες αυτές είναι σημαντικές.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πιστεύει ότι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας θα εξυπηρετηθούν καλύτερα και οικονομικότερα με την in house ανάπτυξη των εργασιών αυτών -ας μην ξεχνάμε ότι η μείωση του λειτουργικού κόστους έχει αποτελέσει στις μέρες μας το μόνιμο επιχειρήμα από την πλευρά των ίδιων των Τραπεζών. Γι΄ αυτό και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζητάει με την επιστολή του το πάγωμα του συγκεκριμένου διαγωνισμού, προκειμένου να αναπτύξει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις απόψεις των εργαζομένων για το ζήτημα αυτό.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω την επιστολή που απέστειλε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας για το ζήτημα αυτό.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΕΤΕ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Share This

Share This

Share this post with your friends!