Με έκπτωση 23% από την αρχική τους τιμή μπορούν να προμηθεύονται οι συνάδελφοι – μέλη του ΣΥΕΤΕ τις ετήσιες Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για το 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν το αντίστοιχο αντίτιμο για την Κάρτα που επιθυμούν το αργότερο μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2014.

Οι κάρτες θα ισχύουν για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου 2014 έως 31 Ιανουαρίου 2015.

Οι τιμές για κάθε ετήσια Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών και η διαδικασία για την προμήθειά τους από τον ΣΥΕΤΕ περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω ανακοίνωση:

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2014

Share This

Share This

Share this post with your friends!