Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 θα συνέλθει το Συμβούλιο Προαγωγών της Εθνικής Τράπεζας για να αξιολογήσει τους Λογιστές Α΄ και τους Υποτμηματάρχες που κρίνονται για τον επόμενο βαθμό.

Μετά τη δρομολόγηση των προαγωγών και σε αυτούς τους βαθμούς, πλεόν θα εκκρεμούν μόνο οι προαγωγές των Τμηματαρχών Β΄ στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄, ώστε να ολοκληρωθούν οι προαγωγές σε όλους τους βαθμούς μέχρι και τη valeur 1.7.2013 και να μην υπάρχει κανένα τυπικό πρόβλημα στην υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων, όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό Εργασίας.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ θετική εξέλιξη για όλους τους συναδέλφους στην Εθνική Τράπεζα, που προήλθε μέσα από τη διαρκή και συντονισμένη πίεση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προς τη Διοίκηση.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει τις προσπάθειές του ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν στα εργασιακά θέματα (όπως είναι για παράδειγμα οι μετατάξεις στο κύριο προσωπικό).

Share This

Share This

Share this post with your friends!