Την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα πιστωθεί το Επίδομα Αδείας στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην Εθνική Τράπεζα.

Share This

Share This

Share this post with your friends!