Μετά από καταγγελίες Σωματείων της ΟΤΟΕ για παραβιάσεις από ορισμένες τράπεζες κυρίως του ωραρίου των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία για την καταγραφή και την πληρωμή των υπερωριών, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ αποφάσισε να γίνουν – και έχουν ήδη ξεκινήσει – συναντήσεις της ΟΤΟΕ με τις Διοικήσεις των Τραπεζών, προκειμένου να τεθούν τα θέματα αυτά και να ζητηθούν απαντήσεις.

Παράλληλα έχει αποσταλεί σε όλες τις τράπεζες ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ, για την ΤΗΡΗΣΗ των κανονικών ωραρίων, των ρυθμίσεων των Κλαδικών ΣΣΕ για τις βάρδιες, για την καταγραφή και την πληρωμή των υπερωριών.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της ΟΤΟΕ με τις τράπεζες, η πρώτη συνάντηση έγινε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank κ. Χρ. Μεγάλου και την Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αθηνά Δεσύπρη, στην οποία τέθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα.

Από την πλευρά της, η Διοίκηση της Eurobank:

√ Δεσμεύτηκε για την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις και αφορούν στην τήρηση του κανονικού ωραρίου, όπως έχει ρυθμιστεί με τις Κλαδικές ΣΣΕ.

√ Δεσμεύτηκε για τον καθορισμό των βαρδιών, συμπληρωματικά με το κανονικό-νόμιμο ωράριο εργασίας, όπως αυτό ισχύει σε όλους τους εργασιακούς χώρους του κλάδου, η τήρηση του οποίου αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή τους.

√ Διευκρίνισε ότι η καταγραφή και η πληρωμή όλων των απαιτούμενων υπερωριών για την κάλυψη των αναγκών της τράπεζας θα γίνεται όπως νόμιμα προβλέπεται, χωρίς καθυστερήσεις.

√ Τόνισε ιδιαίτερα ότι έδωσε ήδη σαφείς οδηγίες στο στελεχιακό της δυναμικό να εκπληρώνονται στο σύνολό τους και χωρίς παρεκκλίσεις οι υποχρεώσεις της τράπεζας απέναντι στους εργαζόμενους, όπως αυτές απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις και την Εργατική Νομοθεσία (ωράριο, υπερωρίες, άδειες κ.λπ.).

Η ΟΤΟΕ αξιολογεί θετικά την πρώτη αυτή συνάντηση με τη Eurobank και αναμένει την έμπρακτη τήρηση των δεσμεύσεών της για τα συγκεκριμένα θέματα.

Περιμένει ανάλογα θετική αντιμετώπιση από τις Διοικήσεις και στις επόμενες συναντήσεις με τις άλλες τράπεζες, που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Η αυτονόητη τήρηση των συμφωνημένων στις Κλαδικές Συμβάσεις και των οριζόμενων από την Εργατική Νομοθεσία θα εξομαλύνει τις αντιπαραθέσεις, θα βελτιώσει το εργασιακό κλίμα και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικής στήριξης και από τους εργαζομένους της αναγκαίας επανόδου των τραπεζών στον κομβικό τους ρόλο για την ανάπτυξη και την οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση τόσο η ΟΤΟΕ όσο και οι Σύλλογοι – Μέλη της, θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των παραπάνω παρεμβαίνοντας αποφασιστικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τις τράπεζες για θέματα παραβιάσεων της κλαδικής ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, ακολούθησε συνάντηση  εκπροσώπων της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Αττικής κ. Γκίκα Μάναλη. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν από την ΟΤΟΕ κυρίως ζητήματα εφαρμογής ωραρίου, καταγραφής και πληρωμής του συνόλου των υπερωριών και διευθέτησης της χορήγησης υπολοίπων αδείας από την Τράπεζα.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank:

Διαβεβαίωσε ότι παρά τα μεμονωμένα προβλήματα, που συνδέονται με τον επιχειρησιακό ανασχεδιασμό της Τράπεζας, η κατάσταση εξομαλύνεται και ως προς τη χορήγηση των υπολοίπων κανονικών αδειών, για την οποία δρομολογείται λύση σε συνεργασία με τον Σύλλογο, και ως προς την καταγραφή και πληρωμή υπερωριών, σύμφωνα με τα νομίμως προβλεπόμενα.

Δεσμεύτηκε για την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις και αφορούν στην τήρηση του κανονικού ωραρίου, όπως έχει ρυθμιστεί με τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σε συνεννόηση και σε κλίμα συνεργασίας με τον Σύλλογο.

Η ΟΤΟΕ ζήτησε από τη Διοίκηση της Attica Bank να δώσει σαφείς οδηγίες και να μεριμνήσει άμεσα για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων, ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα, προς όφελος και των εργαζομένων και της Τράπεζας.

Επίσης, ακολούθησε συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Geniki Bank κ. Νικόλαο Καραμούζη και με τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Λαχάνου.

Στη συνάντηση τονίστηκε από τους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ η ανάγκη ορθής εφαρμογής  των Κλαδικών ΣΣΕ και της Εργατικής Νομοθεσίας στην Τράπεζα, με αιχμή το ωράριο, την καταγραφή και πληρωμή των υπερωριών, καθώς και τη διευθέτηση των σωρευμένων υπολοίπων αδείας του προσωπικού.

Οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ επισήμαναν ότι οι εργαζόμενοι στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθεια επιχειρηματικής και λειτουργικής αναδιάταξης της Τράπεζας, αλλά είναι αυτονόητο πως οι συλλογικές συμφωνίες θα τηρούνται και οι εργαζόμενοι θα αμείβονται για κάθε ώρα που θα απαιτηθεί να εργαστούν επιπλέον.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Geniki  Bank:

  • Αναφέρθηκε διεξοδικά στα σχέδια αναβάθμισης των καταστημάτων και των υποδομών της Τράπεζας καθώς και στη βελτίωση των χώρων εργασίας που είναι σε εξέλιξη, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία που αποδίδει στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ποιοτική απόδοση και στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τους εργαζόμενους.
  • Δήλωσε ότι τα οριζόμενα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πρέπει να τηρούνται και να μην υπάρχουν απλήρωτες υπερωρίες.
  • Περιέγραψε διεξοδικά τις νέες επιχειρησιακές και λειτουργικές επιδιώξεις της Τράπεζας, τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της για τη στοχευμένη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.  Επισήμανε ότι αυτά είναι αλληλένδετα με την αναβάθμιση των ρόλων, της κατάρτισης και των όρων εργασίας του προσωπικού, με σύγχρονα και διαφανή συστήματα κινήτρων σε συμφωνία με τη συλλογική εκπροσώπηση, βασισμένα στην ποιοτική απόδοση και χωρίς περιθώρια αυθαιρεσίας.

Παράλληλα, η κ. Λαχάνου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή των βαρδιών που προβλέπει η Κλαδική Σ.Σ.Ε. για τις κεντρικές υπηρεσίες, ενώ με τη μηχανογραφημένη παρακολούθηση των κανονικών αδειών τα υπόλοιπα σύντομα θα διευθετηθούν και θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος.

Οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι στήριξαν και στηρίζουν τη προσπάθεια της Τράπεζας, με προϋπόθεση να δοθούν σαφείς οδηγίες ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι αμοιβαίες δεσμεύσεις των συλλογικών ρυθμίσεων και η εργατική νομοθεσία και ότι αναμένουν την έμπρακτη τήρηση των δεσμεύσεων της Διοίκησης της Geniki Bank. Επισήμαναν, τέλος, ότι η τήρηση των συμφωνημένων στις Κλαδικές Συμβάσεις και των οριζόμενων από την Εργατική Νομοθεσία είναι αυτονόητη, επιβεβλημένη και μάλιστα αμοιβαία επωφελής, στο μέτρο που η κοινά αποδεκτή επίλυση των προβλημάτων και η  αναγκαία βελτίωση του εργασιακού κλίματος  δημιουργούν στέρεες βάσεις βιωσιμότητας για όλες τις Τράπεζες, αποτελώντας προϋπόθεση για την επιτυχή τους ανασύνταξη.

Αξιολογώντας και αυτές τις συναντήσεις ως εποικοδομητικές, η ΟΤΟΕ επιφυλάχθηκε να παρακολουθεί στενά, μαζί με τους Συλλόγους-μέλη της, την τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων των Διοικήσεων, ώστε να παρέμβει σε κάθε περίπτωση που αυτό θα κριθεί απαραίτητο.

Share This

Share This

Share this post with your friends!