Στα 809 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας για το 2013, έναντι ζημιών 2,14 δισ. ευρώ το 2012, χάρη στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, στη συνεισφορά της τουρκικής θυγατρικής της Finansbank και της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια μειώθηκαν κατά 36% στα 1,63 δισ. ευρώ το 2013, από 2,53 δισ. ευρώ το 2012.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά της θυγατρικής της ΕΤΕ στην Τουρκία, Finansbank, με καθαρά κέρδη ύψους 439 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε ετήσια βάση μόλις κατά 9%, σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην τοπική αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου για την ΕΤΕ ήταν 547 εκατ. ευρώ, «καταδεικνύοντας τη σαφή βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος» όπως σημειώνει η τράπεζα.

Η Εθνική επανέλαβε ότι θα καλύψει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες που υπέδειξαν τα τεστ αντοχής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών, με σημαντική ρευστότητα, ποιοτικά θωρακισμένο χαρτοφυλάκιο και οργανική-διατηρήσιμη κερδοφορία, η Εθνική θα συνεχίσει το διαχρονικό της ρόλο ως του βασικού μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας“, σημειώνει η Διοίκηση της Τράπεζας.

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας για το 2013:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ: 2013

Share This

Share This

Share this post with your friends!