Το ενημερωτικό δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας αφορά:

α) τη δημόσια προσφορά μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και

β) την εισαγωγή των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών μετά ψήφου (warrants) της ως άνω εταιρείας στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το ενημερωτικό δελτίο 359 σελίδων που εξέδωσε για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της η Εθνική Τράπεζα και ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΚ ΕΤΕ

Share This

Share This

Share this post with your friends!