Υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΕΤ στη Γενική του Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκατοντάδων συναδέλφων χθες στο Κεντρικό Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Αιόλου (040).

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκαν ομόφωνα ή με μεγάλη πλειοψήφια από τους παρόντες συναδέλφους οι τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού του ΤΥΠΕΤ, όπως τις πρότεινε η Διοίκησή του.

Share This

Share This

Share this post with your friends!