Με την υπογραφή Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης μεταξύ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας θεσμοθετήθηκε η πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος ανάδειξης στελεχών που θα προέρχονται από τον κορμό της Τράπεζας και θα αξιοποιούνται σε υψηλές θέσεις ευθύνης.

Το σύστημα ανάδειξης στελεχών θα εφαρμοστεί πιλοτικά μέχρι τη λήξη της Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης που υπογράφηκε στις 22/10/2013 και θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2015.

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, επεκτάθηκε έως τις 31/12/2015 και η Επιχειρησιακή Σύμβαση ΣΥΕΤΕ – ΕΤΕ που είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2012 και είχε αρχικά διάρκεια τριών ετών. Έτσι, η ισχύουσα Επιχειρησιακή Σύμβαση για τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα αντί της 31/8/2015 θα λήξει τέσσερις μήνες αργότερα στις 31/12/2015, προκειμένου η λήξη της να συμπέσει με τη λήξη της Κλαδικής Σύμβασης ΟΤΟΕ – Τραπεζών 2013 – 2015.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος ανάδειξης στελεχών θα υπάρξει ειδική προκήρυξη της Τράπεζας και οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν από ειδική υπηρεσιακή επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη των Διευθύνσεων Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας, ενώ στην επιτροπή θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις, καθώς οι αποφάσεις της επιτροπής θα πρέπει να είναι ομόφωνες.

Από τα στελέχη που θα επιλεγούν η Διοίκηση θα μπορεί να τοποθετεί μέχρι 45 κατά ανώτατο όριο σε θέσεις ευθύνης 2ου και 3ου κλιμακίου στις Διευθύνσεις της Τράπεζας. Οι θέσεις που θα καταλαμβάνουν αυτοί οι συνάδελφοι δε θα είναι θέσεις που προβλέπονται στα ισχύοντα οργανογράμματα των Διευθύνσεων. Οι τοποθετήσεις στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις θα εξακολουθήσουν να γίνονται από στελέχη της Ζώνης Α΄, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα στον Κανονισμό Εργασίας.

Τα στελέχη που θα επιλεγούν για να τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την προκήρυξη
  • Βαθμός Τμηματάρχη Β΄ για ανάληψη θέσης 3ου και 2ου κλιμακίου ευθύνης
  • Βαθμός Υποτμηματάρχη για ανάληψη θέσης 3ου κλιμακίου ευθύνης
  • 18 μήνες τουλάχιστον σε θέση 7ου κλιμακίου ευθύνης

Αυτό το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν πλέον πλήρως τα στελέχη που προέρχονται από τον κορμό της Εθνικής Τράπεζας και στερεί από τη Διοίκηση το “επιχείρημα” ότι “αναγκάζεται” να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους σε διάφορες υψηλές θέσεις με το πρόσχημα ότι ο Κανονισμός Εργασίας δεν της επιτρέπει να χρησιμοποιεί νέα στελέχη από τον κορμό της τράπεζας παρά το ότι διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα.

Από τον τρόπο εφαρμογής αυτού του συστήματος θα κριθούμε όλοι. Όμως, η επιτυχής υλοποίηση της συμφωνίας και του προγράμματος θα σημάνει την οριστική θεσμοθέτηση ενός συστήματος ανάδειξης στελεχών στην Εθνική Τράπεζα, αντίστοιχου με τα συστήματα που εφαρμόζονται σε μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, δικαιώνοντας όσους στηρίζουμε θεσμούς που βασίζονται στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία και στην αντικειμενικότητα.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΕΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2012-2015.

Share This

Share This

Share this post with your friends!