Την Παρασκευή 24/1/2014 συνεδρίασε η Επιτροπή ένταξης του προσωπικού των παραπάνω Τραπεζών στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας με την συμμετοχή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και παρουσία εκπροσώπων των Συλλόγων των τέως τραπεζών FBB και PROBANK.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ένταξη των συναδέλφων που προέρχονται από την τέως FBB με ημερομηνία 11/5/2013 και για τους προερχόμενους από την τέως PROBANK με ημερομηνία 27/7/2013. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου.

  • Για όλους τους συναδέλφους θα εφαρμοσθούν  τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας.
  • Η μισθολογική και βαθμολογική τους αντιστοίχηση θα γίνει ανάλογα με την προϋπηρεσία και την προώθηση λόγω σπουδών και στρατού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εθνική Τράπεζα.
  • Στην υπηρεσιακή εξέλιξή τους (συμμετοχή σε προκηρύξεις, ανάληψη θέσης ευθύνης, κλπ) επίσης θα εφαρμοσθεί ό,τι προβλέπεται για όλο το προσωπικό της Τράπεζας.

Όλα τα συμφωνηθέντα θα αποτυπωθούν σε ειδικό πρακτικό συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Διοίκησης.

Share This

Share This

Share this post with your friends!