Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ:

  • ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  • ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 15/10 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του νέου Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αντώνη Αντωνόπουλο, τον Διευθυντή Προσωπικού κ. Δημήτρη Χριστόπουλο και τον Διευθυντή Στρατηγικής κ. Βασίλη Γαβρόγλου.

Στη συνάντηση θέσαμε μια σειρά σημαντικών και καθημερινών ζητημάτων που είναι ανοιχτά και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

Υπερωρίες

Το ζήτημα της υπερωριακής απασχόλησης έχει οξυνθεί ιδιαίτερα μετά τη τεράστια μείωση του αριθμού των εργαζομένων, εξαιτίας της εθελουσίας εξόδου. Η παρατηρούμενη αποφυγή αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης έχει ως αποτέλεσμα οι αποδοχές πολλών εργαζόμενων να μην ανταποκρίνονται στην εργασία που παρέχουν και επίσης να μειώνονται σημαντικά τα έσοδα των Ασφαλιστικών μας Ταμείων και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επισήμανε  στη Διοίκηση την  υποχρέωσή της να υλοποιεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις για την καταγραφή και την πληρωμή όλων των υπερωριών που γίνονται στο Δίκτυο και στις υπηρεσίες της Διοίκησης.

Καλούμε τις Ε.Α.Κ. και τον κάθε συνάδελφο, σε συνεχή επικοινωνία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., να περιφρουρούν το ωράριο συναλλαγής και εργασίας και σε κάθε περίπτωση να καταγράφουν όλες τις υπερωρίες στα καταστήματα και στις μονάδες της Διοίκησης. Σε περίπτωση μη καταγραφής και μη πληρωμής των υπερωριών να ενημερώνετε άμεσα τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι όλες οι καταγεγραμμένες υπερωρίες θα πληρώνονται κανονικά και δήλωσε ότι τηρεί τα προβλεπόμενα από την Εργατική νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Οδοιπορικά

Παρά τις διορθωτικές αλλαγές στον κανονισμό οδοιπορικών εξόδων, που έγιναν το προηγούμενο διάστημα μετά από τις παρεμβάσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., συνεχίζουν να υφίστανται αδικίες (επιβαρύνονται οι ίδιοι οι συνάδελφοι με τη μετακίνησή τους για υπηρεσιακούς λόγους), τις οποίες θέσαμε υπόψη της Διοίκησης ως Προεδρείο.

Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση οι όποιες αδικίες καθώς και οι υφιστάμενες καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε τεχνικούς λόγους της Διεύθυνσης Προμηθειών και στην έλλειψη προσωπικού στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προκήρυξη θέσεων Υποδιευθυντών 6ης κατηγορίας

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη αντιστοίχησης των κλιμακίων του δικτύου με τα κλιμάκια των διευθύνσεων της διοίκησης έθεσε το ζήτημα της προκήρυξης των θέσεων των υποδιευθυντών στα καταστήματα 6ης κατηγορίας.

Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα προχωρήσουν οι προκηρύξεις για τις θέσεις των υποδιευθυντών στα καταστήματα 6ης κατηγορίας, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα υφιστάμενα κενά. Θα καλυφθούν επίσης και οι θέσεις των Διευθυντών σε όσα καταστήματα  υπάρχουν ακόμα κενά.

Προσωρινές τοποθετήσεις

Για όλους τους συναδέλφους της Ε.Τ.Ε. και όσους προέρχονται από την FBB και την PROBANK και εκτελούν καθήκοντα στελεχών με προσωρινή ανάθεση θα υπάρξει άμεση επίλυση του ζητήματος.

Παιδικοί σταθμοί

Υπήρξε δέσμευση από την Διοίκηση ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να καλυφθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Συλλογική Σύμβαση.

Εξειδικευμένο προσωπικό

Αναφορικά με το ζήτημα της ένταξης των συναδέλφων οι οποίοι προέρχονται από τις πρώην τράπεζες FBB και PROBANK στους Κανονισμούς των εξειδικευμένων Διευθύνσεων, ζήτημα που ετέθη από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η απάντηση της Διοίκησης ήταν ότι κανείς συνάδελφος δεν θα εντάσσεται πλέον σ’ αυτούς.

Η θέση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ξεκάθαρη καθώς παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και κατά συνέπεια δεν αποδεχόμαστε τη θέση της Διοίκησης.  Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε θα ξεκινήσει άμεσα ενέργειες και θα πάρει πρωτοβουλίες για την έναρξη των διαδικασιών ένταξης όσων συναδέλφων πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των εξειδικευμένων Διευθύνσεων και του Κανονισμού Εργασίας.

Δάνεια

Αναφέραμε ότι το ζήτημα των ρυθμίσεων των πάσης φύσεως δανείων των συναδέλφων πρέπει να επικαιροποιηθεί, με βάση τη σημερινή δύσκολη και εξελισσόμενη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους.

Καταστήματα Premium

Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμόσει κατά γράμμα τις διατάξεις της Κλαδικής Σύμβασης της Ο.Τ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο συνεχής αγώνας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων απαιτεί συλλογική επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα, προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι της Ε.Τ.Ε. να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά στην υπηρεσιακή και επαγγελματική τους προοπτική.

Share This

Share This

Share this post with your friends!