Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις 3 Φεβρουαρίου 2014 ξεκινάει η ενεργοποίηση του απεργιακού ταμείου.

Αφορά στις απεργίες που είχαν γίνει το 2011 και το 2012 και δεν είχαν καλυφθεί στην προηγούμενη ενεργοποίηση του απεργιακού ταμείου καθώς και τις απεργίες του 2013 μέχρι και την 24ωρη που έγινε στις 16/7/2013.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια του ισχύοντος κανονισμού θα καταβληθεί σε κάθε συνάδελφο το ποσό ως εξής:

1.-Για 7 & 8 ημέρες απεργίας τουλάχιστον, το 20% της παρακράτησης των μικτών αποδοχών.

2.-Για 9 & 10 ημέρες απεργίας τουλάχιστον, το 30% της παρακράτησης των μικτών αποδοχών.

3.-Για 11 ημέρες απεργίας τουλάχιστον, το 40% της παρακράτησης των μικτών αποδοχών.

4.-Για 12 ημέρες απεργίας τουλάχιστον, το 50% της παρακράτησης των μικτών αποδοχών.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους των Ε.Α.Κ. των Καταστημάτων και των Διευθύνσεων να φροντίσουν για την ασφαλή διανομή των χρημάτων και να επιστρέψουν τις καταστάσεις στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους.

Share This

Share This

Share this post with your friends!