Την έντονη διαμαρτυρία τους  για τον αποκλεισμό των ασφαλιστικών ταμείων από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών εκφράζουν με κοινή τους επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τα προεδρεία της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ. 

Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ και την ΟΤΟΕ με έγγραφό της η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι τα ταμεία δεν θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ενώ όπως υπογραμμίζουν οι δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις «τα δικαιώματα των μετόχων και εν προκειμένω των  ασφαλιστικών Ταμείων είναι πλήρως κατοχυρωμένα από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και δεν επιδέχονται επιλεκτικό αποκλεισμό και παρεκκλίσεις ούτε από τη Διοίκηση ούτε καν από τον εθνικό νομοθέτη».

Διοικητικά στελέχη τραπεζών που βρίσκονται σε ανοιχτή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης,  δηλώνουν, σε ερώτημα του Capital.gr, ότι η συμμετοχή των Ταμείων εξαρτάται ξεκάθαρα από τα ίδια, συνεπώς οι τράπεζες δεν μπορούν να σχολιάσουν, απλώς αναμένουν τις τελικές αποφάσεις.

Τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι, ακόμη και αν εντέλει δεν συμμετάσχουν τα Ταμεία στις ΑΜΚ, το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό, καθώς το ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους επενδυτές ξεπερνά τις προσδοκίες. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η μη συμμετοχή των ταμείων μπορεί ακόμη και να διευκολύνει την είσοδο νέων μετόχων.

Η κοινή επιστολή ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ έχει ως εξής:

«Μετά το κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών Tαμείων, που ήταν υποχρεωτικά κατατεθειμένα σε κρατικά ομόλογα, αποκαλύπτεται νέο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιακών τους στοιχείων με αναγκαστική δραστική απομείωση της αξίας των μετοχών τους στις μεγάλες ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και ανακεφαλαιοποίηση.

Τα Δ.Σ. των ταμείων (πχ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με εξουσιοδότηση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και το Ι.Κ.Α. και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κ.α.) είχαν λάβει αποφάσεις συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών, με την ιδιότητα των παλαιών μετόχων, ως μονόδρομο για τη διατήρηση της αξίας των μετοχών τους. Ελάχιστα πριν την επικείμενη εκπνοή της προθεσμίας συμμετοχής στην α.μ.κ. της ALPHA BANK, που χρονικά προηγείται των υπολοίπων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, στην οποία το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και το Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. κατέχουν σημαντικό αριθμό μετοχών, με έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε εντελώς αιφνιδιαστικά το περιεχόμενο επιστολής του Υπουργού Οικονομικών στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, όχι όμως και στα Ταμεία, ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση, που υπαγορεύθηκε από τους επικεφαλής του κλιμακίου της τρόικας, για τη μη συμμετοχή των Ταμείων στην ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, με τη δικαιολογία ότι τα Ταμεία θεωρούνται φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Κατά πληροφορίες ήδη και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κοινοποίησε στα Ταμεία, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, εξαιρετικά επείγον έγγραφο για τις ανειλημμένες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης προς την τρόικα να αποκλεισθούν τα Ταμεία από το δικαίωμα προτιμήσεως για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών και στα δικαιώματα κτήσης μετοχών.

Τα δικαιώματα των μετόχων και εν προκειμένω των  ασφαλιστικών Ταμείων είναι πλήρως κατοχυρωμένα από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και δεν επιδέχονται επιλεκτικό αποκλεισμό και παρεκκλίσεις ούτε από τη Διοίκηση ούτε καν από τον εθνικό νομοθέτη.

Αποφάσεις τέτοιου είδους είναι παράνομες, ποινικά κολάσιμες γι’ αυτούς που θα τις επιβάλλουν και θεμελιώνουν αστική ευθύνη προς αποζημίωση.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Ο.Τ.Ο.Ε. θα εξαντλήσουν κάθε αγωνιστικό και δικαστικό μέσο για την αποτροπή αποκλεισμού των Ταμείων από την άσκηση των προτιμησιακών μετοχικών δικαιωμάτων τους στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών για την προστασία της περιουσιακής αξίας των μετοχών, που έχουν επενδυθεί στις Τράπεζες, περιουσία των ασφαλισμένων που δεν εκχωρείται, δεν απαλλοτριώνεται, δεν χαρίζεται”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!