Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 33ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της και τη συγκρότηση της Διοίκησής της σε σώμα, προχώρησε στην κατάρτιση και στην έγκριση, με συντριπτική πλειοψηφία, του πλαισίου των διεκδικήσεών της για τη νέα κλαδική ΣΣΕ 2022-2024. Η πολυσέλιδη Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση, που περιέχει τόσο τις διεκδικήσεις μας για τη νέα κλαδική ΣΣΕ, όσο και διεξοδική αιτιολόγηση-τεκμηρίωσή τους, στάλθηκε στους εργοδότες του κλάδου στις 30/12/2021.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Κατά τη διαμόρφωση των διεκδικήσεων για το περιεχόμενο της νέας κλαδικής ΣΣΕ, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ συζήτησε και συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων:

 1. Τη σημασία της κλαδικής διαπραγμάτευσης – συμφωνίας για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της εργασιακής ομαλότητας στον κλάδο.
 2. Την κατάσταση της οικονομίας, τις προϋποθέσεις και τις θετικές προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς και τις εξελισσόμενες πληθωριστικές πιέσεις στο πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.
 3. Το «πάγωμα» του κλαδικού μισθολογίου από το 2012 και τις σημαντικές μισθολογικές απώλειες που υπέστησαν μέχρι σήμερα οι τραπεζοϋπάλληλοι.
 4. Τις εξελίξεις στην απασχόληση και σε βασικά μεγέθη του κλάδου, καθώς και την ανάγκη για ένα Τραπεζικό Σύστημα κοινωνικά υπεύθυνο, που να λειτουργήσει ως μοχλός και ως στήριγμα της οικονομικής ανάπτυξης για όλους.
 5. Τις προκλήσεις της μετάβασης στην ψηφιακή Τραπεζική και την ανάγκη περαιτέρω θεσμικής και ουσιαστικής θωράκισης της Εργασίας.
 6. Τη σημασία της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για την προστασία της απασχόλησης και την ποιοτική αναβάθμιση της απόδοσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου.
 7. Την ανάγκη συλλογικής ρύθμισης της Τηλεργασίας, με βάση την από 1/7/2021 Πρόσκληση της ΟΤΟΕ.
 8. Την ανάγκη για βελτιωμένες ρυθμίσεις προστασίας της Οικογένειας και της Μητρότητας.
 9. Την αναγκαία βελτίωση λοιπών παροχών για τους εργαζόμενους του κλάδου.

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω ενέκρινε και αποφάσισε το διεκδικητικό πλαίσιο για την νέα τριετή Κλαδική Σ.Σ.Ε. το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής:

 

 1. Ρήτρα προστασίας της Απασχόλησης.
 1. Ανάκτηση απωλειών – αποκατάσταση του Ενιαίου κλαδικού ΜισθολογίουΚάλυψη των αναμενόμενων απωλειών  των εργαζομένων από τον πληθωρισμό.
 2. Κλαδική επιτροπή Ενημέρωσης και διαβούλευσης για την Τηλεργασία και τις νέες ψηφιακές εφαρμογές.
 3. Ρυθμίσεις για καθολική και αποτελεσματική εκπαίδευση – συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων του κλάδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της ψηφιακής εποχής.
 4. Ρυθμίσεις για την Τηλεργασία. Στόχος, να αντιμετωπισθούν ζητήματα ίσης μεταχείρισης, πλήρους κάλυψης του λειτουργικού κόστους για τον εργαζόμενο, διασφάλισης του χρόνου εργασίας, εξισορρόπησης εργασιακού και ιδιωτικού χρόνου και γενικότερα διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία αναδείχθηκαν από τις μέχρι σήμερα εφαρμογές της τηλεργασίας.
 5. Εξωτερίκευση εργασιών. Τέτοιες πρακτικές, είτε μέσω δανεισμού εργαζομένων, είτε με την ανάθεση υπεργολαβιών, για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών των Τραπεζών, πρέπει να εκλείψουν.
 6. Ρυθμίσεις κοινωνικής μέριμνας – στεγαστικά δάνεια. Διατήρηση των ισχυουσών ρυθμίσεων για τα στεγαστικά δάνεια των εργαζομένων του κλάδου και κατά τη διάρκεια της νέας ΣΣΕ.
 7. Συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των Τραπεζών, σύμφωνα και με την κρατούσα εταιρική πρακτική στην Ε.Ε.
 8. Βελτίωση διατάξεων για τις άδειες με αποδοχές, με έμφαση στην προστασία της Οικογένειας, της Μητρότητας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
 9. Βελτίωση ειδικών παροχών, καθώς και οικονομική ενίσχυση από τις Τράπεζες ερευνητικών-επιμορφωτικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τους εργαζόμενους του κλάδου. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η διεκδίκηση της νέας Κλαδικής ΣΣΕ μας αφορά όλους.

Αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό ασφάλειας για τους εργαζόμενους ολόκληρου του κλάδου. Αποτελεί την βάση για όλες τις παραπέρα επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., τις εξειδικεύσεις, τις συλλογικές συμφωνίες και τις παρεμβάσεις.

Η νέα κλαδική διαπραγμάτευση ξεκινά με την πρώτη συνάντηση που θα γίνει στις 10/1/22 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια (3μηνο) που προβλέπει ο νόμος. Θα είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαπραγμάτευση μέσα σε συνθήκες πανδημίας αλλά και έντονης αβεβαιότητας.

Η νέα Σ.Σ.Ε. πρέπει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις τόσο στις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων, όσο και στις νέες προκλήσεις της μετάβασης στην επόμενη μέρα της οικονομίας, του κλάδου και της ψηφιακής εποχής. 

Η πρόκληση για μια ουσιαστική, τεκμηριωμένη, αποφασιστική και αποτελεσματική διαπραγμάτευση είναι μπροστά μας.

Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αγωνιστούμε, έχοντας επίγνωση ότι τα αιτήματα του κλάδου μας είναι δίκαια και ρεαλιστικά.

Η επιτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. απαιτεί και προϋποθέτει την εγρήγορση, την ενεργή στήριξη, την ενωτική και συντονισμένη δράση όλων των Συλλόγων και των εργαζομένων του κλάδου. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΟΤΟΕ μαζί και με τους Συλλόγους – Μέλη της θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης όλων των εργαζόμενων του κλάδου. 

 

ΜΕ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ!

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!