Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

√ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

√ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

√ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

Η κανονική άδεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του εργαζόμενου, η  άσκηση του οποίου συμβάλλει ιδιαίτερα στη σωματική και την ψυχική του υγεία, καθώς και στον ομαλό συνδυασμό της προσωπικής, της οικογενειακής και της επαγγελματικής του ζωής, διασφαλίζοντας την απόδοση και την παραγωγικότητά του. Γι’ αυτό άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 539/1945, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (ν. 3755/1957, ν. 3144/2003, ν. 3227/2004, ν. 3302/2004), μέχρι το τέλος του χρόνου είναι υποχρεωτική η χορήγηση του συνόλου της κανονικής αδείας, έστω και αν δεν έχει ζητηθεί.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β2390/8-9-2014, η Διοίκηση γνώριζε πως έπρεπε να συμμορφωθεί με την ηλεκτρονική πλέον υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όλων των αδειών του 2014 μέσα στον Ιανουάριο. Η εγκύκλιος που κυκλοφόρησε στις 19/12/2014 έδωσε λάθος οδηγίες, με αποτέλεσμα να προγραμματιστούν άδειες μετά το τέλος του έτους. Οι άδειες αυτές δεν ήταν στο πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας εντός του 2014 και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου. Επομένως, σύμφωνα με τον νόμο, τα υπόλοιπα ημερών αδείας θα έπρεπε να πληρωθούν και να υποστούν όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις. Οι κρατήσεις λανθασμένα δεν κρατήθηκαν εξαρχής και η Διοίκηση το διόρθωσε εκ των υστέρων. Ως αποτέλεσμα, η μη έγκαιρη εφαρμογή του νόμου, οι αιφνιδιαστικές και λανθασμένες αποφάσεις, χωρίς την απαιτούμενη έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού, οδήγησε δυστυχώς σε μεγάλη αναστάτωση που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Οι επικεφαλής των Μονάδων της Τράπεζας υποχρεούνται να τηρούν τη Νομοθεσία για τις άδειες, το ωράριο, τις υπερωρίες. Στις περιπτώσεις που δε χορηγήθηκε η άδεια με υπαιτιότητα του εργοδότη, γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται από γραπτή αιτιολόγηση του επικεφαλής της Μονάδας, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται επιπλέον αποζημίωση, ίση με προσαύξηση 100% για τις ημέρες αδείας που δε χορηγήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Η διαχείριση των αδειών από την Τράπεζα δεν μπορεί να υποτάσσεται στη λογική του απόλυτου Διευθυντικού δικαιώματος σε βάρος του οικογενειακού ή προσωπικού προγραμματισμού των εργαζομένων. Απαιτεί την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των επικεφαλής των μονάδων με τις Ε.Α.Κ. και τον κάθε συνάδελφο προσωπικά. Η υποχρέωση της Τράπεζας για την χορήγηση όλων των αδειών στους συναδέλφους πρέπει να εφαρμόζεται με πνεύμα σεβασμού και συνεργασίας.

Όπως για την υπαιτιότητα της Τράπεζας στη μη χορήγηση των αδειών εντός του τρέχοντος έτους πρέπει να υπάρχει έγγραφη αιτιολόγηση, έτσι και για την αναγνώριση και πληρωμή των υπερωριών, αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους συναδέλφους και εφόσον δεν πληρώνονται, οι συνάδελφοι να ενημερώνουν τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Ιδιαίτερα σήμερα, που βάλλονται τα εργασιακά μας δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας, μετά την εθελούσια έξοδο, επιδεινώθηκαν, απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά και συσπείρωση όλων μας.

 Οι Ε.Α.Κ. είναι ο θεσμός που μπορεί να απαντήσει δυναμικά στις πιο πάνω προκλήσεις, συνθέτοντας ένα ζωντανό κύτταρο συνδικαλιστικής δράσης και προωθώντας τη διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης. Πρέπει να παρακολουθούν, ως το επίπεδο συνδικαλιστικής δράσης που από τη φύση του είναι εγγύτερα στον συνάδελφο, την ορθή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και να ενημερώνουν τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σε κάθε περίπτωση που αυτή δεν τηρείται από την Τράπεζα.

Μετά την προβληματική αντιμετώπιση του ζητήματος των αδειών από την Τράπεζα, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα επιδιώξει συλλογικές ρυθμίσεις για την έγκαιρη χορήγηση των αδειών ώστε, σε αντίθετη περίπτωση, η Διοίκηση να υποχρεούται στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Share This

Share This

Share this post with your friends!