Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Κλαδική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών ήταν σκληρές και επίπονες. Τελικά, επιτεύχθηκε η συμφωνία και την Τρίτη 14 Μαΐου υπογράφτηκε η νέα Σύμβαση, διάρκειας 2,5 ετών έως τις 31/12/2015. Πρόκειται για μια Σύμβαση που διασφαλίζει τα συμφεροντα των τραπεζοϋπαλλήλων σε αυτή την τόσο δύσκολη και ρευστή περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΕΤΕ στη διήμερη συνεδρίασή του στις 9 και 10 Μαΐου 2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Τη βούλησή του να διευκολύνει την υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης, γιατί με την ύπαρξη Κλαδικής Σύμβασης διασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των τραπεζοϋπαλλήλων από τις επιπτώσεις της μετένεργειας και της τυχόν καταγγελίας της Επιχειρησιακής μας Σύμβασης, με την οποία μας απείλησε η Εθνική Τράπεζα στην περίπτωση που δεν υπογράφοταν Κλαδική Σύμβαση. Με την τροποποίηση της Επιχειρησιακής Σύμβασής μας κατοχυρώσαμε όλους τους όρους των Κλαδικών Συμβάσεων, εντάσσοντάς τους στην Επιχειρησιακή, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί κανένα από τα εργασιακά μας δικαιώματα.

2. Να υπολογιστεί η μείωση που θα επέλθει από την Κλαδική Σύμβαση επί των πραγματικών μας αμοιβών, δηλαδή μετά τις μειώσεις από την Επιχειρησιακή, και όχι επί των πλασματικών. Συνεπώς, συμφωνήθηκε με τη Διοίκηση της Εθνικής η μείωση του ποσού στο κουτάκι από 1/7/2013 κατά 6%.

3. Να αντισταθμιστούν οι απώλειες που θα υποστεί το ΤΥΠΕΤ από τις μειώσεις της Κλαδικής.

4. Να διεκδικήσουμε από τη Διοίκηση της ΕΤΕ η μείωση στο 2% του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού που προβλέπει η Κλαδική να επεκταθεί και στα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε μια καλή ή μια κακή Κλαδική Σύμβαση. Το διακύβευμα ήταν αν θα είχαμε Κλαδική Σύμβαση ή όχι. Χωρίς Κλαδική Σύμβαση, από τις 15 Μαΐου θα ίσχυε η μετενέργεια δηλαδή θα ίσχυαν μόνο ο βασικός μισθός και ελάχιστα επιδόματα και ο κάθε εργαζόμενος θα καλούνταν να διαπραγματευτεί μόνος του με τον εργοδότη όλους τους όρους της ατομικής του σύμβασης. Με αυτό ως δεδομένο, πρέπει να θεωρείται επιτυχία το γεγονός πως η νέα Κλαδική Σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων είναι ανάμεσα στις 3 μόλις Κλαδικές που υπογράφτηκαν εκ νέου από τις 45 συνολικά που έληξαν στις 15 Μαΐου.

Τιε τελευταίες ημέρες πριν την οριστική συμφωνία ΟΤΟΕ – Τραπεζών η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας απαίτησε -προκειμένου να υπογράψει τη νέα Κλαδική Σύμβαση- την κατάργηση της ρήτρας συμψηφισμού των μειώσεων της Επιχειρησιακής με τυχόν μειώσεις της Κλαδικής, που προβλέποταν στην παράγραφο 3 της Επιχειρησιακής Σύμβασης που είχαμε υπογράψει τον Αύγουστο του 2012.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προβεί σε καταγγελία της Επιχειρησιακής Σύμβασης και έτσι, χωρίς Κλαδική και χωρίς Επιχειρησιακή Σύμβαση, όλοι οι όροι των εργασιακών σχέσεων στην Εθνική Τράπεζα θα ξεκινούσαν από το μηδέν.

Σταθμίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, με όλους τους μνημονιακούς νόμους εις βάρος των εργατικών διεκδικήσεων και δικαιωμάτων και χωρίς πια τη δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ, ο ΣΥΕΤΕ ανέλαβε την ευθύνη και συνέβαλε στη διατήρηση της συνοχής του κλάδου, στη διαφύλαξη της πλειονότητας των κατακτήσεών μας και στη διατήρηση του τόσο σημαντικού για τους εργαζόμενους θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η μοναδική μορφή εργασιακής σχέσης που θα είχαμε θα ήταν η ατομική σύμβαση με βάση διαπραγμάτευσης τη σύμβαση της ΓΣΕΕ και τον κατώτατο μισθό που με νόμο έχει οριστεί στα 586 ευρώ. Οι συνέπειες θα ήταν τραγικές για όλους μας.

Καλούμε τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα να παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από τον ΣΥΕΤΕ, ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για:

  • Μια Εθνική Τράπεζα στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας.
  • Την κατάργηση της αντεργατικής μνημονιακής νομοθεσίας που περιλαμβάνει την κατάργηση της μετενέργειας και την ουσιαστική επανασύσταση του θεσμού της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, που προστατεύει τους εργαζόμενους.
  • Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΤΥΠΕΤ και του Ταμείου Αυτασφάλειας.
  • Την τήρηση του Κανονισμού Εργασίας στην Εθνική Τράπεζα και τη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διενέργεια των προαγωγών, των τοποθετήσεων και των αναβαθμίσεων που έχουν παγώσει με ευθύνη της Διοίκησης.

 

Δείτε αναλυτικά με ένα κλικ την ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΕΤΕ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2013-2015

Share This

Share This

Share this post with your friends!