Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10/03/2015 στα γραφεία του Συλλόγου Συναταξιούχων Εθνικής Τράπεζας νέα συνάντηση των Συλλόγων που εκπροσωπούν τους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους συναδέλφους μας στην Εθνική Τράπεζα.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος:

– από τον ΣΣΕΤΕ: Βαγγέλης Μαύρος (Πρόεδρος), Γιάννης Πορτούλας (Γεν. Γραμματέας), Ανέστης Πίσχινας (Α’ Αντιπρόεδρος), Μάκης Βλασσόπουλος (Ταμίας), Βασίλης Λεκκός (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας), Βασίλης Κωνσταντέλλος (Β’ Αντιπρόεδρος), Γιάννης Παπαδογιάννης (Αναπλ. Ταμίας) καθώς και οι Νίκος Μπαρμπαρέσος και Μαρία Μυζήθρα (μέλη Δ.Σ.)

– από τον ΣΥΕΤΕ: Γιώργος Αρβανίτης (Πρόεδρος), Παπαγιάννης Θύμιος (Γεν. Γραμματέας), Γιάννης Πούπκος (Α’ Αντιπρόεδρος), Γιώργος Μότσιος (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας), Κώστας Παπακωνσταντίνου (Β’ Αντιπρόεδρος) και Έφη Χαλιού (Έφορος)

– από τον ΣΥΤΑΤΕ: Νίκος Παπαϊωάννου (Πρόεδρος) και Νίκος Καρζής (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας)

– από τον ΣΕΠΕΤΕ: Ευάγγελος Δρόλιας (Πρόεδρος) και Νικόλαος Λαβίδας (Γεν. Γραμματέας)

Στη σύσκεψη επαναβεβαιώθηκε η προηγούμενη συμφωνία των Συλλόγων στις 14/10/2014 για συνεργασία σε μια σειρά από σημαντικά θέματα που απασχολούν από κοινού τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΕΤΕ όπως είναι η βιωσιμότητα και η βελτίωση των υπηρεσιών του ΤΥΠΕΤ, η διασφάλιση των παροχών του Λογαριασμού Επικούρησης, η οικονομική αποκατάσταση των θιγέντων, λόγω της αναδρομικής μείωσης του εφάπαξ, από την ΕΤΕ ώστε να μη διαταραχθεί η αναλογιστική ισορροπία και η βιωσιμότητα του Ταμείου Αυτασφάλειας, η αντιμετώπιση των οφειλών που βρίσκονται σε καθυστέρηση καθώς και η παροχή διευκολύνσεων στους συναδέλφους για την ελάφρυνση των δανειακών βαρών τους και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Αποφασίσθηκε, εκτός των άλλων, η συνεργασία μας να συμπεριλάβει και τη σύνταξη κοινών υπομνημάτων προς τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (Κυβέρνηση, Διοίκηση της ΕΤΕ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ) με στόχο την ενιαία διεκδίκηση των αντίστοιχων κοινών αιτημάτων μας. Την υλοποίηση αυτής της ενέργειας θα αναλάβει μια μεικτή επιτροπή συνδικαλιστών από τους 4 Συλλόγους οι οποίοι θα φέρουν προς έγκριση τα σχετικά υπομνήματα στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥΕΤΕ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥΤΑΤΕ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΕΠΕΤΕ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΣΕΤΕ)

Share This

Share This

Share this post with your friends!