Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΕΤΕ κατά τη διήμερη συνεδρίασή του στις 4 και 5 Μαρτίου 2015, αφού έλαβε υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, υπερψήφισε την πρόταση που κατέθεσε εκ μέρους της ΔΗΣΥΕ ο Πρόεδρος του ΣΥΕΤΕ, συνάδελφος Γιώργος Αρβανίτης, σχετικά με τους άξονες δράσης του Συλλόγου μας για το επόμενο κρίσιμο διάστημα.

Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας, απαιτεί επαγρύπνηση, ενότητα, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα. Οι νέες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αναδεικνύουν τον καθοριστικό και αναντικατάστατο ρόλο του ΣΥΕΤΕ για την υπεράσπιση και προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική μπορεί και πρέπει να ανακτήσει τον ιστορικά πρωταγωνιστικό της ρόλο στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Τράπεζα που θα παίρνει πρωτοβουλίες στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ώστε να δίνει τον τόνο σε πολιτικές ανάπτυξης της οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με επίκεντρο την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Βασικούς άξονες δράσης και αγωνιστικής διεκδίκησης του ΣΥΕΤΕ αποτελούν:

 • H υπεράσπιση της απασχόλησης και η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στους εργαζόμενους.
 • Η εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα στο χώρο εργασίας και ειδικότερα στην τήρηση των ωραρίων, στη χορήγηση των αδειών, στην πληρωμή όλων των υπερωριών.

 • Η υπογραφή Κλαδικής και Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας (λήγουν στις 31/12/2015) που θα αποκαθιστούν τις απώλειες που υπέστησαν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια.

 • Η τήρηση και η εφαρμογή στην πράξη του Κανονισμού Εργασίας που κατοχυρώνει εργασιακές σχέσεις με όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας.

 • Η δρομολόγηση διαδικασιών προσλήψεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη με προκήρυξη σχετικού δημόσιου διαγωνισμού και η κάλυψη των κενών που συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιφέρεια από τους επιλαχόντες του πρόσφατου διαγωνισμού.

 • Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Υγείας και η ανάπτυξη των υπηρεσιών του, προκειμένου να παραμείνει το ΤΥΠΕΤ ισχυρό για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους.

 • Η συνέχιση των πρωτοβουλιών του ΣΥΕΤΕ για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων στο Ταμείο Αυτασφάλειας, προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να διαφυλάξει το ασφαλιστικό κεφάλαιο, την αναλογιστική ισορροπία και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου.

 • Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων συναδέλφων και η ασφάλιση στο Λογαριασμό Επικούρησης όλων των εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί στον Κανονισμό Εργασίας.

 • Η ένταξη στο Λογαριασμό Αποκατάστασης Τέκνων των παιδιών όλων των συναδέλφων που είναι στον Κανονισμό Εργασίας.

 • Η προσπάθεια ομογενοποίησης των εργασιακών σχέσεων εντός της ΕΤΕ.

 • Η ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζόμενων. Απρόσκοπτη ένταξη στους εξειδικευμένους κανονισμούς των εργαζόμενων στις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

 • Η ισότητα ευκαιριών εξέλιξης για τους εργαζόμενους στο δίκτυο. Περαιτέρω μείωση του αριθμού των κατηγοριών των καταστημάτων.

 • Η χωρίς εμπόδια εξέλιξη και αξιοποίηση του εργασιακού δυναμικού της Τράπεζας, με εσωτερικές προκηρύξεις για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Η έγκαιρη και τακτική πραγματοποίηση των προαγωγών σε όλους του βαθμούς. Η υλοποίηση των μετατάξεων που εκκρεμούν.

 • Η αποκατάσταση τυχόν αδικιών που έχουν προκύψει για τους εργαζόμενους που προέρχονται από τις πρώην τράπεζες ProBank και FBB, στο πλαίσιο μιας δίκαιης αντιστοίχισης.

 • Η εξάλειψη του αδιαφανούς και πελατειακού συστήματος των συμβούλων – συνεργατών και των αυθαίρετων και επιλεκτικών τοποθετήσεών τους.

 • Η εξεύρεση λύσεων για τα δάνεια των συναδέλφων, στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης. Άμεση, βιώσιμη και εφικτή λύση στο ζήτημα όλων των μετοχοδανείων των συναδέλφων της πρώην ProBank, στην κατεύθυνση της απαλλαγής τους.

 • Η ενότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Η ενοποίηση των Συλλόγων ενδυναμώνει τη συνδικαλιστική διεκδίκηση, την αποτελεσματική λειτουργία, την αξιοπιστία και την προοπτική του συνδικαλιστικού κινήματος. Μία Τράπεζα, ένας Σύλλογος.

 • Η απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, εκπαίδευση – κατάρτιση όλων των εργαζόμενων.

 • Η στήριξη, ενίσχυση και ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μας προσπάθειας.

 • Η αναβάθμιση των Γραμματειών του ΣΥΕΤΕ για την εξειδίκευση της στρατηγικής, των θέσεων και των επεξεργασιών μας για όλα τα ζητήματα.

 • Η άμεση, ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία και ενημέρωση όλων των συναδέλφων, με στόχο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δυνατότητα ελέγχου από όλους του εργαζόμενους (Ιστοσελίδα, Ανακοινώσεις, e-mails κλπ).

 • Το άνοιγμα του διαλόγου για την τροποποίηση του καταστατικού του ΣΥΕΤΕ, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας και δημοκρατικότητας του.

Ο Προγραμματισμός Δράσης, οι επιλογές και οι στόχοι μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συναδέλφων, στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις των καιρών, με γνώμονα την ΕΝΟΤΗΤΑ, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Share This

Share This

Share this post with your friends!