Συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ, το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές του χρονικού διαστήματος 22.11.2021 – 26.11.2021. Το Προεδρείο το οποίο προέκυψε μετά από μυστική ψηφοφορία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΚΛΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                    ΑΣΠΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΡΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΥΠΕΤ (PDF)

Share This

Share This

Share this post with your friends!