Συνήλθε στις 3/6/2014 το Συμβούλιο Προαγωγών για να αξιολογήσει τους Τμηματάρχες Β’, τους Μηχανικούς Β’, τους Υπομηχανικούς 3ου βαθμού και των Τεχνικών Βοηθών 3ου βαθμού με valuer από 1.1.2010 μέχρι 1.7.2013.

Στο Συμβούλιο κρίθηκαν 2045 συνάδελφοι και προήχθηκαν στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ 511 συνάδελφοι, στο βαθμό του Μηχανικού Α’ 11 συνάδελφοι, στο βαθμό του Υπομηχανικού 3ου βαθμού 3 συνάδελφοι και στο βαθμό του Τεχνικού βαθμού 2ου βαθμού 2 συνάδελφοι.

Με τις προαγωγές αυτές ολοκληρώθηκε ένας κύκλος εργασιακών θεμάτων που απασχολούσαν τους συναδέλφους της Τράπεζας και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Τα επόμενα θέματα που θα προχωρήσουν το επόμενο  χρονικό διάστημα είναι οι προαγωγές των Ανωτάτων, η σύγκλιση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων για τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των καταστημάτων, η σύγκλιση του Συμβουλίου Τοποθέτησης για τους προϊσταμένους  Υπηρεσίας και Τμήματος στις Διευθύνσεις της Διοίκησης, οι αναβαθμίσεις των personal banking και των συμβούλων ΜΜΕ και οι μετατάξεις και οι εντάξεις του Βοηθητικού προσωπικού.

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας.

Share This

Share This

Share this post with your friends!