Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΔΗ.ΣΥ.Ε. Τραπεζών, το ανώτατο όργανο της ΔΗ.ΣΥ.Ε. σε όλες τις τράπεζες, συνεδρίασε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 και αποφάσισε ομόφωνα ότι ο Γιώργος Γιαννακόπουλος δεν εκφράζει και δεν εκπροσωπεί πλέον την ΔΗ.ΣΥ.Ε., λόγω της αδιανόητης αντιδημοκρατικής, αντιδεοντολογικής και αντισυνδικαλιστικής συμπεριφοράς του, που δεν ταιριάζει στις αρχές και στις αξίες της παράταξής μας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες επανίδρυσης και ανασυγκρότησης της ΔΗ.ΣΥ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

της ΔΗ.ΣΥ.Ε. Τραπεζών.

Share This

Share This

Share this post with your friends!