Σε συνέχεια της ομιλίας του Προέδρου του, Γιώργου Γιαννακόπουλου, στη συγκέντρωση των στελεχών του Δικτύου η οποία έγινε το περασμένο Σάββατο στον Αστέρα Βουλιαγμένης, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έστειλε σήμερα στον Βοηθό Γενικό Διευθυντή κ. Αντώνη Αντωνόπουλο την παρακάτω επιστολή με θέμα “Προσλήψεις Λογιστικού Προσωπικού και κάλυψη των κενών θέσεων ευθύνης”, ζητώντας άμεσα συνάντηση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.

Ακολουθεί η επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.:

Θέμα : Προσλήψεις Λογιστικού Προσωπικού και κάλυψη των κενών θέσεων ευθύνης.

Κύριε Γενικέ,

Με το τελευταίο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αποχώρησαν μαζικά από την Τράπεζα 2.500 περίπου συνάδελφοι.

Η μαζική αυτή αποχώρηση τόσο μεγάλου αριθμού συναδέλφων δημιούργησε :

1. Αρκετά κενά στην Τράπεζα, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν με νέες προσλήψεις.

2. Μεγάλα κενά σε θέσεις ευθύνης στα καταστήματα και στις Διευθύνσεις της Τράπεζας.

Κύριε Γενικέ,

Ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας και για την ανάγκη νέων προσλήψεων και για την κάλυψη των κενών Διευθυντικών και μη θέσεων μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας που ισχύει στην Εθνική Τράπεζα.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας.

Share This

Share This

Share this post with your friends!