Τις προηγούμενες ημέρες παρακολουθήσαμε μια σειρά ανακοινώσεων από Συλλόγους και Παρατάξεις αναφορικά με την εθελοντική μετακίνηση προσωπικού στην NBG PAY.

Aν και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με την ανακοίνωσή του αρ.26/30.9.2022 ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος όσον αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να μην επανέλθουμε στο θέμα.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τοποθετήθηκε, ΔΗΜΟΣΙΑ και ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ, ενάντια στις πολιτικές συρρίκνωσης στη Γ.Σ. των μετόχων της Ε.Τ.Ε., στις 28 Ιουλίου 2022, όπου όμως τελικά εγκρίθηκε από τους μετόχους η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση.

Όλους αυτούς τους μήνες, αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και εργαστήκαμε μεθοδικά για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στον συγκεκριμένο χώρο, διασφαλίζοντας μέσα από ένα ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ότι θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του εργαζόμενου και ΟΧΙ μονομερής απόφαση του εργοδότη το «αν» και «ποιος» θα μετακινηθεί στη νέα εταιρεία.

Και για όποιον επιλέξει τελικά να εργαστεί στη νέα εταιρεία αυτό να γίνει συντεταγμένα, με Συλλογική Συμφωνία, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Να μην αφήσουμε να διαπραγματευτεί κανείς εργαζόμενος μόνος του  -άρα και από πιο αδύναμη θέση- με τον νέο εργοδότη.

Ένα πρακτικό συμφωνίας το οποίο καταρτίστηκε με την ουσιαστική στήριξη του νομικού επιτελείου του Συλλόγου μας, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς και σε συνεργασία με τον Σύλλογο της τ.Εθνοκάρτας, καθώς αφορά και μέλη του.

Ας το επαναλάβουμε λοιπόν για άλλη μια φορά:

ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ

Και τέλος ας ξεκαθαρίσουμε ότι ΑΛΛΟ είναι η «απόσχιση» των εμπορικών δραστηριοτήτων  στην οποία ΟΥΔΕΠΟΤΕ συμφωνήσαμε και ΑΛΛΟ η «απόσχιση» Προσωπικού.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αμέτρητα παραδείγματα μέσα από τις ανακοινώσεις τους όπου προσπαθούν διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, πλάθοντας ακόμα και ευφάνταστα σενάρια, να δημιουργήσουν σύγχυση και να σπείρουν τον φόβο στους συναδέλφους. Εξαπατούν συνειδητά τους εργαζόμενους.

Διότι αυτό που ζητούν στην πραγματικότητα συμπυκνώνεται στη φράση «αφήστε τη Διοίκηση να κάνει την απόσχιση ΜΟΝΗ ΤΗΣ», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Τι να πει λοιπόν κανείς; Τρικυμία εν κρανίω; Το γινάτι βγάζει μάτι; Άγνοια; Αδιέξοδα; Καιροσκοπισμός; Κυνισμός;

ΑΠΟΣΧΙΣΗ… ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Το σίγουρο είναι ότι έτσι, με κραυγές, δεν προστατεύεις τους εργαζόμενους.

Δεν θα τους ακολουθήσουμε.

Ιδού λοιπόν ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Σας καλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας και να διαβάσετε παρακάτω το κείμενο της συμφωνίας, για να διαμορφώσετε οι ίδιοι άποψη.

Να διαπιστώσετε οι ίδιοι αν η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι κατοχυρωμένη ή όχι.

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει εμπιστοσύνη στην κρίση των συναδέλφων.

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται ποτέ να επενδύσει στον φόβο και την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν λειτουργεί παρασκηνιακά ούτε κάνει συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.

Διότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. λειτουργεί δημοκρατικά, θεσμικά, με διαφάνεια και με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Στην Αθήνα σήμερα την 21/10/2022, στα γραφεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής «η Τράπεζα») ……[ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]…..

……. οι οποίοι τον εκπροσωπούν νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων με σκοπό τη διαβούλευση και την κατάρτιση συμφωνίας αναφορικά με τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων της στη δραστηριότητα αποδοχής πράξεων πληρωμής (merchant acquiring)  που θα επιλέξουν, να απασχοληθούν στην εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Σε κλίμα καλόπιστου και γόνιμου διαλόγου, τα μέρη, αντάλλαξαν απόψεις για την διαμόρφωση των όρων απασχόλησης του άνω  προσωπικού,  με γνώμονα την περαιτέρω εξασφάλιση των συμφερόντων και τη διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων αυτών και συμφώνησαν τους εξής ειδικότερους όρους:

α. Η σύμβαση με την Τράπεζα όσων εργαζομένων επιλέξουν να απασχοληθούν στην «NBG Pay» θα λυθεί συναινετικά.

β. Η Τράπεζα θα καταβάλει στους εργαζόμενους κατά το χρόνο λύσης της σύμβασης αποζημίωση ίση με δεκαοκτώ (18) μικτούς μηνιαίους μισθούς, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί την 30.6.2022.

γ. Η Τράπεζα θα φροντίσει για τη συμπληρωματική ασφάλιση των εργαζομένων και των έμμεσων ασφαλισμένων μελών της οικογένειάς τους στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λύσης της σύμβασής τους.

δ. Οι εργαζόμενοι θα προσληφθούν από την «NBG Pay» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, η οποία θα υπογραφεί ταυτόχρονα με τη λύση της σύμβασής τους με την Τράπεζα, υπό τους εξής ειδικότερους όρους, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας που θα υπογράψουν:

  • Οι όροι εργασίας τους στην «NBG Pay» θα διέπονται από τις ισχύουσες σήμερα για το προσωπικό της Τράπεζας Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέχρι τη λήξη τους. Από τους παραπάνω όρους εξαιρούνται οι όροι (θεσμικοί και οικονομικοί) που έχουν σχέση με το ωράριο εργασίας, το οποίο θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου και των ισχυουσών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, καθώς και των Σ.Σ.Ε. στο πεδίο εφαρμογής των οποίων ενδεχομένως υπαχθεί η «νέα εταιρεία» στο μέλλον.
  • Ο μηνιαίος συμβατικός μισθός των εργαζομένων θα είναι αυτός που ελάμβαναν κατά το χρόνο λύσης της σχέσης εργασίας τους με την Τράπεζα, προσαυξημένος, ειδικώς για τους εργαζόμενους που σήμερα ανήκουν στο τακτικό (υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας) προσωπικό της, με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα από 31.5.2022 κωδικοποιημένη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την από 30.6.2022 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αναπροσαρμογές, οι οποίες θα χορηγηθούν εφάπαξ και θα ενσωματωθούν,  από την πρόσληψή τους. Ο ανωτέρω μηνιαίας συμβατικός μισθός θα προσαυξηθεί περαιτέρω  κατά 10%. Οι εργαζόμενοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν, επιπλέον, το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου.
  • Όσοι εκ των εργαζομένων απασχοληθούν μετά την πρόσληψή τους σε αντικείμενο πωλήσεων, θα λαμβάνουν έκτακτη παροχή (bonus) σύμφωνα με πολιτική την οποία θα θέσει σε ισχύ η «NBG Pay». Όσοι εκ των εργαζομένων δεν υπαχθούν στην ανωτέρω πολιτική, οι μηνιαίες αποδοχές τους θα προσαυξηθούν κατά 13,50% για όσους εξ αυτών κατέχουν σήμερα στην Τράπεζα θέση Προϊστάμενου, υπό την έννοια του Κανονισμού Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού, και κατά 8,00% για όσους δεν κατέχουν.
  • Όσοι εκ των εργαζόμενων λαμβάνουν από την Τράπεζα παροχές για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της (όπως, ενδεικτικά, κουπόνια σίτισης κ.λ.π.), θα εξακολουθήσουν να τις λαμβάνουν από την «NBG Pay». Ειδικώς, το τυχόν καταβαλλόμενο ποσό εξόδων κίνησης θα αντικατασταθεί από ισόποση αύξηση των  μηνιαίων καθαρών συμβατικών αποδοχών των εργαζόμενων που το ελάμβαναν.
  • Θα διατηρηθεί η ίδια τιμολογιακή πολιτική, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, στα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια (ατομικά, στεγαστικά ή άλλης μορφής) και κάρτες της Τράπεζας για όσο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι απασχολούνται στην «NBG Pay» και υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω προϊόντα συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά.
  • Όσοι εκ των άνω εργαζόμενων είναι ασφαλισμένοι στην Εταιρεία Πρόσθετης Ασφάλισης Προσωπικού πρώην ΕΑΕΔΟ (Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.) και στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, θα συνεχισθεί η ασφάλισή τους στους φορείς αυτούς.
  • Το σύνολο της πραγματικής και αναγνωρισμένης από την Τράπεζα προϋπηρεσίας τους θα αναγνωριστεί από την «NBG Pay» ως χρόνος υπηρεσίας σ’ εκείνη  ως προς όλες τις συνέπειες ( ενδεικτικά, αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, υπηρεσιακή εξέλιξη, άδειες κ.ο.κ.).

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) αντίγραφα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1).

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Εμείς, έχουμε επιλέξει το  δικό μας δρόμο. Να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περισσότερο.

Διότι θεωρούμε ότι έχουμε να παρουσιάσουμε ουσιαστικό έργο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μένουν αναπάντητες οι αβάσιμες και ανοίκειες επιθέσεις παραπληροφόρησης  που εξαπολύονται ενάντια στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και μόνο στόχο έχουν την υπονόμευση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του Συλλόγου.

Διότι εμείς κάνουμε συνδικαλισμό ουσίας και όχι συνδικαλισμό ανέξοδων ανακοινώσεων.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει στον δρόμο της διεκδίκησης, της συνέπειας και της ευθύνης που οδηγεί στην θεσμική προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. Διότι σεβόμαστε, υπηρετούμε και υπερασπιζόμαστε στην πράξη τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε.

Κατεβάστε το αρχείο PDF

Share This

Share This

Share this post with your friends!