Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 19.2.2014 στις 5 μ.μ., στα γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. , Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, με θέματα:

1. Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. έτους 2013 και προϋπολογισμός έτους 2014.

2. Έκθεση ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. για το διάστημα αυτό. Απαλλαγή Δ.Σ. και Ελεγκτών.

3. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξουσιοδότηση για διαπραγμάτευση και κατάρτιση Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για Οικονομικά και Θεσμικά θέματα του προσωπικού.

5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων.

6. Ανανέωση της απόφασης για εκπροσώπηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω της Ο.Τ.Ο.Ε.

Σε περίπτωση που σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό, συγκαλείται και δεύτερη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 27.2.2014, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, συγκαλείται τρίτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 7.3.2014, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτία, συγκαλείται τέταρτη Γενική Συνέλευση με όσους παρόντες η οποία θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα:

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/3/2014 ΣΤΙΣ 09:30 Π.Μ.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (040) – ΑΙΟΛΟΥ 86

 

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!