Στις 8 Μαρτίου θα πιστωθεί το Επίδομα Ισολογισμού στους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα.

Share This

Share This

Share this post with your friends!