Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις 25 Φεβρουαρίου 2015 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Προεδρείο του Συλλόγου.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε., ως η παράταξη που αναλαμβάνει εκ νέου την ηγεσία της διοίκησης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μετά τις πρόσφατες εκλογές του, συμμετέχει στο νέο Προεδρείο με τέσσερις εκπροσώπους, που αναλαμβάνουν τις θέσεις του Προέδρου, του Α΄ Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Γραμματέα και του Αναπληρωτή Ταμία.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Προεδρείο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Αρβανίτης Γιώργος (ΔΗΣΥΕ)

Α΄ Αντιπρόεδρος: Πούπκος Γιάννης (ΔΗΣΥΕ)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Παπακωνσταντίνου Κώστας (ΔΑΚΕ)

Γενικός Γραμματέας: Παπαγιάννης Θύμιος (ΔΑΚΕ)

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μότσιος Γιώργος (ΔΗΣΥΕ)

Ταμίας: Παπατριανταφύλλου Νίκος (ΔΑΣ)

Αναπληρωτής Ταμίας: Μούτσης Κυριάκος (ΔΗΣΥΕ)

Έφορος: Χαλιού Έφη (ΕΝΙΑΙΑ)

Το Προεδρείο του Συλλόγου συγκροτήθηκε με βάση τη βούληση των εργαζομένων στις πρόσφατες εκλογές για ενότητα, συλλογικότητα και αποτελεσματικότητα.

Share This

Share This

Share this post with your friends!